APOCALIPSIS 17

1Catu' jix jul jun yetbi eb jujwan ángel inen a ch'en jujeb sec' tu' e in an, jix yalon jaxca ti': —Sebach, oj jin tx'ox jun miman sya'ilal oj jul yiban ix yaawil amul ix e ach. Ja' jun ix tu', ja' ton jun miman conob ey oc scawilal wan ja' ja'. 2Masanil eb mimej winaj jix ey q'uey yin mul yetoj ix. Catu' jix etex el masanil sat tx'otx' yu ix. Jaxca tol jix oc eb uq'uem anil yu yamulal ix jix yak' yuc' eb jaxca vino, ẍi e in an. 3Catu' jix tx'oxle jun xa tzet yetal e in yu naj Yespíritu Dios jaxca yin weyicheal. Catu' jix jin yi'ontoj jun ángel tu' bey jun cusiltaj tx'otx'. Ja' tu' jix bet wil yin jun ix ey a yiban jun chi yij No' cajin yili. Ec'al sbi tz'ibebil oc yin smimanil no'. Ja' wan bie tz'ibebil oc tu', caw chi bawa yin Dios. Jujeb sjolom, catu' laoneb yuc'a'. 4Calan morado yetoj caj yili spichil jun ix tu'. Ec'al wan ch'en chi tzejeji ey oc yin. Ey la oro, ey la wan chi yij perla, c'al wan xa ch'en caw ey stool ey oc yin. Mitx'bil a jun oro sec' yu. Nonaj jun sec' tu' yu wan tzet c'am chi ẍa' sc'ul Dios, ja' ton spenail yamulal ix. 5Tz'ibebil oc jun bie tol c'am mac otajnen tzet ẍi yin spalan ix, jaxca ti' yoc jun bie tu': “Ja' miman Babilonia, xutx eb ix amul ix masanil. Xutx pax masanil tzet man watx' oj yul yiban k'inal,” ẍi ye oc oj. 6Catu' jix wilon an, caw uq'uem an ix yu ẍiq'uil eb yet xa Dios, eb jix smak' cam ix, yu c'al tol jix yak' sba eb testigoal oj Jesús. Caw jix q'uey a jin c'ul yet jix wilon jun tu' an. 7Yu jun tu', yuxan jix yal jun ángel tu' e in jaxca ti': —¿Tzet yuxan caw chi q'uey a ja c'ul ja wilon jun ti'? Oj wal e ach tzet chi yal yel oc apnoj jun ix ti', c'al jun chi yij No' bey ey a ix tol ey jujeb sjolom, c'al laoneb yuc'a' tu'. 8Ja' jun chi yij No' jix ja wil tu', ey c'al ta' ec' peyxa, pero c'am xa ec' tinani'. Pero oj a pax jul junel xa yul jun xab c'am yich, yet c'am to chi to bey chi q'ueyle el yin junelne. Ja' ánima tol man tz'ibebil oj sbi yul an libro yet k'inale yet c'am to chi wa'xi yul yiban k'inal, caw oj q'uey a sc'ul eb yet oj yilon eb jun chi yij No' tol ey xa c'al ta' ec' yet peyxa tu'. Yutol cax c'al c'am chi ec' tinani', pero oj jul pax yet scaelal. 9Ja' mac txequel jelan oj na'cha el wan ti' yu. Ja' jujeb sjolom jun chi yij No' tu', yechel jujeb wonan bey chotan atoj ix amul ix tu'. 10Yechel pax jujwan mimej yaaw. Jowan eb yaaw tu' jix ec' el oj. Ey jun ey oc yaawilal tinani'. Catu' ey jun xa tol to oj oc yaawilal. Ja' yet oj jul jun xa tu', man xa naat oj tiempo oj yak' yaawilal. 11Ja' jun chi yij No' ey ec' peyxa tu', pero tol c'am chi ec' tinani', ja' oj oc yet swaxaj yaawilal yetbi sba yetoj eb jujwan tu'. Oj lawoj tu', catu' oj toj bey oj q'ueyle el yin junelne. 12Jal laoneb yuc'a' jun chi yij No' tu', yechel laonwan mimej yaaw c'am to chi ẍa' el yich yak'on yaawilal. Pero oj ak'le yopiso eb yetoj jun chi yij No' tu', catu' oj yak'on yaawilal eb yin txenne tiempoal yetoj. 13Ja' eb laonwan tu', oj ẍa'le sba sna'bal eb, yet oj yak'on yaawilal eb tu'. Catu' oj yak'on yipal eb c'al yopiso tet jun chi yij No' tu'. 14Oj yak'le jowal eb yetoj jun naj Yune' Me', pero ja' oj ak'on ganar eb. Yutol ja' jun tu', Yaawil eb yaaw, catu' Sreyal eb rey. Ja' eb ey ec' yetoj jun naj Yune' Me' tu', ja' ton eb awtebil el c'al sic'bil el yu Dios, yetoj eb jijyom tet, ẍi jun ángel tu' e in an. 15Jix lawi tu' xin, catu' jix yalon pax jun ángel e in jaxca ti': —Ja' wan ja' ja' ey ec' bey chotan atoj ix amul ix tu', yechel conob, yechel nación, yechel ánima tx'oj tx'oj sti' c'al yechel eb tx'oj tx'oj ic'aaleal. 16Ja' laoneb yuc'a' jun chi yij No' jix el tu' xin, ja' ton eb laonwan mimej yaaw, oj oc eb ac'ulal yin ix amul ix tu'. Oj yi' ec' eb masanil tzet yetal ix. Oj can t'iran ix yu eb. Oj chi'le eytoj smimanil ix yu eb, catu' oj nusletoj ix. 17Yutol ja' Dios jix ak'on yoche eb jaxca chi yoche sc'ul Dios, yu jun tu', yuxan jun laan ẍa'le sba sna'bal eb yunen jaxca tu'. Catu' jix ak'le pax yopiso eb tet jun chi yij No' tu', yu yunen el tzet albil xa ta' yu Dios. 18Ja' ix jix el tu', yechel jun miman conob chi ak'on mandar eb yaaw bey yul yiban k'inal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\