APOCALIPSIS 18

1Jix lawi tu', jix wilon stit jun xa ángel bey satcan, jix eyol sat tx'otx'. Caw miman yipal. Caw jix sajbi yul yiban k'inal yu sejejial. 2Jix yalon yin ipal jaxca ti': —Jix ey q'uey jun miman conob Babilonia. Jix ey q'ueyi. Jix oc sna oj eb pena espíritu. Jix oc can slugar oj bey chi syamba sba jun jun tujan eb tz'il espíritu. Jix oc can sweyub oj no' tz'iquin caw yabetaj c'al c'am swatx'il, c'al wan caw c'am chi yoche ánima. 3Yutol jix oc masanil nación uq'uem anil yu svinoal, ja' ton yamulal. Catu' yu jix mulwi eb mimej yaaw sat tx'otx' yetoj. Catu' jix oc eb txonwom sat tx'otx' be'omal yu, yutol caw pek' jun conob tu' yetoj tzettaj yetal, ẍi jun ángel tu'. 4Jix lawi jun tu', catu' jix waben yoc jun xa aw bey satcan, jix yalon eytej jaxca ti': —Jex jin conob, elan titu', yet watx' c'am je locanil xol masanil tzet man watx' oj chi el yuneni, catu' c'am chex oc yetoj eb yet oj jul sya'ilal yiban eb. 5Yutol ja' smul ix tu', caw jix ch'ibtoj bulul oj, masanta' c'al jix aol bulan satcan ti'. Catu' jix na'le eytej spenail ix tu' yu Dios. 6Jaxca jix utele wan xa mac txequel yu ix, cael ojab chi yun je yaon ec' spaj yin ix yu tzet jix yune. Ja' tzet ey ey yul jun svaso jix yak' yuc' wan xa mac txequel, cael ojab caw jow che yute je yak'on spaj tet ix. 7Yu jix yi' can a sba ix sic'lebil, catu' asan yin sbe'omal jix yaoc sna'bal ix, yuxan quey tu' che yute je yaon oc sya'tajil ix, c'al scus c'ulal ix. Ila, tol jix sna' ix yin spixan jaxca ti' “Jainti', reina jin an. Chotan jin bey jin despacho. Ma jin laan oj jaxca junoj ix ix camnaj xa yichamil. C'am bak'in oj wil nioj sya'ilal,” ẍi ix jix sna'on ix. 8Yu jun tu', yuxan junne c'ual oj yun sjul sya'ilal yiban ix. Caw oj cus ix. Oj yak' wail ix. Oj nusle tz'a' ix xol k'ak', catu' oj cam ix. Quey tu' oj yun sjul yiban ix jaxca tu', yutol miman yipal Dios Kaawil, ja' naj oj na'on oc yin ix, ẍi jun aw tu'. 9Ja' eb mimej yaaw yul yiban k'inal jix mulwi yetoj jun chi al-le ixal tu', locan eb yetoj sbe'omal. Pero ja' yet oj yilon eb ya wacac oj smuc'al tz'a'i, caw oj ok' eb. Catu' oj c'uyuy oj eb yu. 10Naat ta oj tit linan eb yu xiwilal yu jun sya'ilal tu'. Catu' oj yalon eb jaxca ti': —¡Ay! ¡Ay! Ok'bal c'ule jun miman conob Babilonia ti'. Caw miman yel oc apnoj jun conob ti', pero jun txolan jix jul sya'tajilal, ẍi a eb. 11Oj cus eb txonwom yu, catu' oj ok' eb yu, yutol c'am xa mac oj manon xon eb tu'. 12Ja' ton wan tzettaj yetal chi xon eb ti': oro, plata, wan ch'en caw ey stool, perla, wan k'ap caw watx', an lino caw watx', sera, morado c'al cajin. Masanil la te' suk'uk'i yec' sab, masanil tzet chi wa'xi yetoj marfil, c'al te' te' caw caw, bronce, hierro, c'al ch'en mármol. 13Ey pax canela, yetoj wan xa te' suk'uk'i c'uxi c'al wan suk'uk'i sab yet chi tz'a'i, mirra, c'al yal suk'uk'i sab. Ey pax vino, aceite, yetoj harina caw watx', c'al trigo. Ey pax no' wacax, ey la no' me', yetoj che. Ey pax carreta. Tol tax eb mosoal, cax c'al ánima pero chi xon eb, pero c'am xa mac oj manon tinani'. 14Oj yal eb comerciante tu' tet eb a conob tu' jaxca ti': —Ja' wan sat te' chi yoche oc oj, jix q'uey el oj. Masanil sbe'omal, c'al wan tzettaj yetal watx' ey, pilan jix q'uey el masanil junelne, ẍi eb. 15Ja' eb jix txonon wan tzettaj yetal tu', jix oc eb be'omal yu jun conob tu', naat ta oj can eb yu xiwilal yu jun sya'ilal tu'. Oj c'uyuy oj eb catu' oj ok' eb yu. 16Catu' oj yalon eb jaxca ti': —¡Ay! ¡Ay! Ok'bal c'ule jun miman conob ti'. Laan wal jaxca junoj ix ja' ian spichil ey oc oj. Ey morado yili, ey cajin yili. Caw ey oro ey oc yin, ey la wan xa ch'en caw ey stool, c'al wan ch'en chi yij perla. 17Pero junne txolan jix lawi el masanil sbe'omal tu', ẍi eb oj yalon eb. Masanil eb yaaw barco yetoj eb pasajero ey oc yul, c'al eb chi mulna oc yin smitx'k'abil barco tu', yetoj eb chi mulna yul-laj ja' mar, jix c'al can linan eb masanil naat. 18Ja' yet jix yilon ya wacac oj smuc'al jun conob tu' tz'a'i, jix a yaw eb yin ipal jaxca ti': —¿Toj ey junoj xa conob chi apni jaxca jun miman conob ti'? ẍi eb. 19Jix ti' atoj pojoj eb xol xil ya' yu scus c'ulal. Caw jix mi'chcha sc'ul eb yok'i. Catu' chi c'uyuyi eb. Catu' chi swek'on el yaw eb jaxca ti': —¡Ay! ¡Ay! Ok'bal c'ule jun miman conob ti'. Jix be'ombi a jantaj eb ey sbarco yu. Pero junne wal txolan jix lawi ey jun conob ti' tinani', ẍi eb. 20Pero tzalaan nej yu jun conob ti' jex a satcan. Yetoj jex ẍejab jex Jesucristo, c'al jex ẍejab jex Dios, yetoj je masanil jex yet jex xa, tzalaan nej. Yutol je yu, yuxan jaxca ti' jix yun sna'le oc yin jun conob ti' yu Dios, catu' jix yak'on sya'ilal. 21Jix lawi jun tu', ey jun ángel caw miman yipalil. Jix yi' a jun miman ch'en, jaxca suyey junoj ẍ'enal smolinoal trigo. Jix sk'ojon eytoj jun ch'en tu' xol ja' mar. Jix yalon jaxca ti': —Quey ton tu' oj yun sk'ojle ey miman conob Babilonia. C'am xa bak'in oj il-le yu ánima junel xa. 22C'am xa bak'in oj able yoc arpa, c'al flauta, yetoj trompeta titu'. C'am xa mac oj mulna titu'. C'am xa bak'in oj able yec' suyuy oj junoj ẍ'enal molino. 23C'am xa slusal lámpara oj oc titu', c'am xa bak'in oj able swejeji ánima yin junoj k'in nupil titu'. Jaxca tu' oj utele jun conob tu', yutol ja' jantaj eb txonwom yet yalantoj, yel miman yel oc apnoj eb yintaj masanil eb bey masanil sat tx'otx'. Yetoj pax oj, yutol jix c'al etnewi ánima bey jun jun nación yu ya txumal eb. 24Ja' bey jun conob tu', jix i'le el ẍiq'uil eb ẍejab Dios c'al ẍiq'uil eb yet xa. Masanil jantaj eb mak'bil cam bey masanil yul yiban k'inal, oj oc ẍiq'uil eb smul oj jun conob tu', ẍi jun ángel tu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\