APOCALIPSIS 21

1Jix lawi jun tu', catu' jix wilon jun ac' satcan, c'al jun ac' yul yiban k'inal. Yutol ja' babel satcan c'al babel yul yiban k'inal, jix q'ueyle el oj, c'al yetoj ja' mar, c'am xa ja'. 2Jain Juan jin ti' an, jix wil jun sconob Dios, tol asan naj ey yet, ja' ton jun ac' Jerusalén. Jix tit satcan, catu' jix eyol oj. Caw watx', jix wa'xi el jaxca junoj ix tuxa chi to nupi oj. 3Catu' jix waben yoc jun nuk'e caw ip yoc bey satcan, jix yal jaxca ti': —Ilala, ja' snail Dios ey ec' snan xol ánima tinani'. Catu' oj ey ey ec' yetoj eb. Oj oc eb sconob oj. Ja' caw Dios oj ec' snan xol eb, catu' oj oc Sdiosal oj eb. 4Catu' oj jo'le el yal sat eb yu Dios. Ja' yet tu' c'am xa camich oj oc oj, c'am xa ok'il, c'am xa cus c'ulal, c'am xa pax sya'ilal. Yutol masanil tzet yetal yet yalantoj, jix ec' can el oj, ẍi. 5Catu' jix yalon jun chotan ey yul sdespacho tu' e in an jaxca ti': —Ilala, ja' masanil tzettaj yetal chi wak' ac'boj, ẍi naj. Jix yalon pax e in jaxca ti': —Tz'ibe wan lalan ja waben ti', yutol caw yel wan k'ane ti'. Chi ske' ja waon oc wan k'ane ti' yip oj ja c'ul, ẍi naj. 6Jix lawi jun tu' catu' jix yalon pax e in jaxca ti' an: —Jix lawi masanil. Jain ton babel jin sattaj masanil tzettaj yetal, catu' slawubal jin pax an. Jaxca yak'on letra A yetoj Zeta, quey jin ton tu'. Ja' mac chi taj sti', oj ak'le jun ja' yuc' eb, jun ja' snuk' ja' chi ak'wi k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. Oj ak'le tet eb yin sa'beal. 7Ja' eb chi ak'on ganar yak'on techa oj, oj ẍa' masanil wan ti' sattaj oj e in an. Yutol oj jin oc Sdiosal oj eb an, catu' oj oc pax eb wuninal oj an. 8Pero eb comon c'al chi xiwi, eb c'am chi yaoc sc'ul win an, eb chi yalei, eb mak'om cam ánima, eb amul, eb atxum, eb chi yal sba tet tzet chi al-le oc diosal, c'al eb lek'ti', ja' bey snan xol k'ak' k'ak' chi nilxi ẍawwi yetoj azufre jun k'ak' jaxca yili ja' mar, ja' tu' oj ẍa' spaj eb. Ja' ton jun tu' yet scaab camich, ẍi Dios. 9Ey jun yetbi eb jujwan ángel ine a jujeb sec' nonaj yu sya'ilal, jix alon e in jaxca ti' an: —Sebach. Oj jin tx'ox jun ix oj nupi e ach. Ja' ix oj oc yistil oj jun naj Yune' Me', ẍi jun ángel tu' e in an. 10Catu' ey tzet jix x'ox naj Yespíritu Dios e in jaxca yin weyicheal. Catu' jix jin i'letoj sjolom jun miman wonan naat ey a oj yu jun ángel tu'. Ja' tu' jix bet x'ox jun miman conob Jerusalén e in an, jun sconob Dios, jun jix tit satcan, catu' jix eyol oj. 11Caw chi tzejeji jun conob tu' yu saj k'inalil Dios. Caw chi tzejeji jaxca junoj ch'en caw ey stool, jaxca ch'en jaspe. Laan yili jaxca junoj nen, chi k'axpo ec' cu sat yul. 12Joyan oc jun pim colal cimiento yinlaj jun conob tu', naat ey a stel scolalil tu', lacaweb spuertail ey oc oj. Jun jun c'al ángel ey ec' bey jun jun spuertail tu'. Tz'ibebil oc sbi eb lacaweb bulan eb yic'aal Israel yinlaj spuertail tu'. 13Oxeb spuertail yet c'ulal bey chi aol c'u, oxeb bey norte, oxeb bey sur, catu' oxeb bey yet c'ulal bey chi to c'u. 14Lacaweb mimej ch'en ey can eytoj yich oj scolalil jun conob tu'. Tz'ibebil oc sbi eb ẍejab jun naj Yune' Me' tu' slacawanil yin jun jun wan ch'en tu'. 15Ja' jun ángel jix alon e in jaxca ti' an, i'bil a jun echbal oro yu. Jaxca a yili. Yutol oj yeche jun conob tu', spuertail, c'al scolalil. 16Ja' jun conob tu', laan c'al sbisil svarail scan paq'uil. Jix yeche jun ángel tu' yetoj yechbal i'bil a tu'. Quinientos cincuenta legua jix el oc jun jun pac'. Laan c'al el yetoj stel. 17Jix lawi jun tu', catu' jix yechen jantaj stel jun scolalil tu'. Setenta y ocho varas jix el oc oj. Ja' svara jun ángel tu', laan jaxca svara ánima chi yak'balne. 18Ja' scolalil tu', ch'en jaspe c'al el oj. Jal jun conob tu' xin, oro xa c'al el oj, laan xa c'al yili jaxca ch'en saj nen. 19Ja' ch'en mimej ch'en ey can eytoj yich oj tu', ec'al ch'en ch'en caw miman stool ey oc yin eb yu watx' yili. Ja' ch'en babel, jaspe c'al ey oc oj. Ch'en yet scaab, safiro. Ch'en yet yox, ágata. Ch'en yet scan, esmeralda. 20Ch'en yet sjo', ónice. Ch'en yet swaj, cornalina. Ch'en yet sjuj, crisólito. Ch'en yet swaxaj, berilo. Ch'en yet sbalon, topacio. Ch'en yet slaon, crisoprasa. Ch'en yet sjusluc' jacinto. Ch'en yet slacaw, amatista. 21Jal smajil slacawebal xin, perla c'al el slacawebal. Jun jun smajil junne perlail yei. Ja' scalleal jun conob tu', oro xa c'al el oj, jaxca xa c'al yili ch'en nen chi k'axpo el cu sat yul. 22c'am stemplo Dios bey jun conob tu', yutol ey ec' naj Kaawil Dios yetoj naj Yune' Me' yul-laj masanil jun conob tu'. Ja' Dios tu' chi c'al ske' masanil tzettaj yetal yu. 23Ja' jun miman conob tu', c'am tzet chi oc yajan c'u yu, c'am pax tzet chi oc yajan xaaw yu. Yutol ja' saj k'inalil Dios chi tzejtaneni, c'al saj k'inalil naj Yune' Me' tu'. 24Ja' ánima a masanil nación, oj ec'ab eb yin saj k'inalil bey jun conob tu'. Oj apnoj eb mimej yaaw titu', oj tit swatx' c'ulal eb yetoj, catu' oj yak'on eb tet naj. 25Ja' spuertail jun miman conob tu', c'am bak'in oj maj$$$yutol c'ualil xa c'al tobal k'inal. Catu' c'am xa ak'balil. 26Ja' mac oj tit bey jun jun nación tu', oj tit swatx' c'ulal eb yetoj. 27C'am junoj tzet c'am swatx'il oj yun yul jun conob tu'. C'am junoj mac chi unen tzet q'uixwiltaj oj oc titu'. C'al mac lek'ti', c'am junoj oj oc titu'. Asanne eb tz'ibebil ey sbi yul an libro yet k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal, asan Yune' Me' tu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\