APOCALIPSIS 3

1Jaxca ti' cha wute ja tz'ibentoj tet jun jin chejab ey ec' snan xol eb creyente bey conob Sardis: “Ja' naj ey oc jujwan Yespíritu Dios yin, naj i'bil a jujeb weycan yu, ja' naj chi alon e ex jaxca ti': Wotaj masanil tzet chi el je yuneni. Wotaj, tol ja' yul sat eb je yet animail, iquis jex. Pero ja' yul jin sat, camnaj jex el oj. 2Yu jun tu', i' wej el je weyan. Cax c'al ey to wal nioj xa je watx' beybal chi wil an, pero ian wal tol chi tan xa c'al el oj. Yu jun tu', ak' wej je yip je yunen wan tu', yet watx' c'am chi lawi el oj. Chi waltoj wan ti' e ex, yutol ja' wan tzet lalan el je yunen tu', man tz'ajan oj yul sat jin Diosal. 3Yu jun tu', na' wej tej wan cuybanile jix je yaoc yin je c'ul yet yalantoj. Na' wej je ba, a wej oc je na'bal yin junel xa. Ta c'am chex majwai, oj jin apnoj e ex an. Jaxca chi yun yapni junoj elk'om, c'am mac otajneni janic' chi juli, jaxca tu' oj yun wapni an. 4Pero ey jaywan jex bey Sardis tu' ma jex etex el oj. Jaxca junoj mac c'am nioj bey chi oc tz'il spichil, quey jex tu'. Yu jun tu', oj oc je pichil caw saj sic'lebil. Catu' oj jex ec' wetoj, yutol je moo toni. 5Ja' eb oj yak' ganar yak'on techa oj, oj ale oc jun spichil eb caw saj. Man oj jin jo' q'uey sbi eb yul an libro yet k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. Oj wal a sattaj jin Mam c'al sattaj eb yángel tol wet eb an. 6Masanil mac chi abeni, yak' ojab xiquin tet tzet chi yal naj Espíritu tet jun jun iglesia.” 7Jaxca ti' cha wute ja tz'ibentoj tet jun jin chejab ey ec' snan xol eb creyente bey conob Filadelfia: “Ja' naj caw watx' c'al, naj caw yel, ja' naj i'nen a slawe naj rey David, ja' yet chi sjajoni, c'am mac chi ske' smajcheni, ja' yet chi smajcheni, c'am mac chi ske' sjajoni, ja' naj chi alon e ex jaxca ti': 8Wotaj masanil tzet chi el je yuneni. Ey jun puerta jix jin jaj je sattaj. C'am mac chi ske' smajcheni. Wotaj, cax c'al txenne je yipalil, pero jijyom jex tet jin k'ane. C'am bey jix je yi' jin el je yin. 9Ja' eb chi ak'on servil Satanás, ja' eb chi yal oc sba sconob oj Dios, ja' ton eb lek'ti'wom oj watoj eb e ex tu', catu' oj ey kaan eb je sattaj. Oj wun tet eb jaxca tu' an, yet watx' chi na'cha el yu eb, tol cam c'ulnebil jex wu an. 10Yutol jix je jije jin chejbanil, yet jix walon e ex an, tol caw che tec'ba je ba. Yu jun tu', oj jex jin col el yul sk'ab jun miman sya'ilal oj jul bey masanil yul yiban k'inal ti'. Ja' jun sya'ilal tu' oj ak'on porobal masanil ánima bey yul yiban k'inal ti'. 11Tuxa oj jin apnoj. Yu jun tu', teyne wej c'al wan xax wa'xi je yu tu', yet watx' c'am mac oj ske' yi'on ec' je pajtzebal. 12Ja' eb oj yak' ganar yak'on techa oj, jaxca wan yoyal yul sna jin Diosal, jaxca tu', oj yun yel oc eb wu an, yutol c'am xa bak'in oj eltej titu'. Oj jin tz'ibe oc sbi jin Diosal yin eb, c'al sbi sconob, jun ac' Jerusalén oj eyol satcan, bey ey ec' jin Diosal. Catu' oj jin tz'iben pax oc jin ac' bi yin eb. 13Masanil mac chi abeni, yak' ojab xiquin yaben tzet chi yal naj Espíritu tet jun jun iglesia.” 14Jaxca ti' cha wute ja tz'ibentoj tet jun jin chejab ey ec' snan xol eb creyente bey conob Laodicea: “Ja' naj caw yel. Naj caw watx' chi yute yak'on sba testigoal, tol asan yel chi yala. Asanne naj jix wa'nen masanil tzettaj yetal yetoj Dios. Ja' naj chi alon e ex jaxca ti': 15Wotaj masanil tzet chi el je yuneni. Laan jex jaxca junoj tzet chi lo'lei, man k'axan oj, catu' man pax sic oj. Tol oj wal k'axan jex, ta c'amaj xin, tol oj wal sic jex. 16Ja' tinani', laan jex jaxca junoj tzet yetal tol sic labinaj, tol c'am yopiso. Yu jun tu' jaxca tol oj jex tz'ubele el oj. 17Yutol lalan je yalon jaxca ti': ‘Jaonti', caw be'om jon yul sat Dios. Caw watx' jon. C'am nioj tzet sowalil ku,’ je chi che yaloni. Pero c'am nioj chi na'cha el je yu, tol c'am nioj je watx'il, catu' c'am nioj je yel oc apnoj. Yu jun tu', yuxan c'am nioj tzet ey e ex, c'am chi ske' je yilwi, catu' t'iran jex el oj. 18Yu jun tu', yuxan chi wal e ex an, wa'ne wej je ba. Ta che wa'ne je ba, jaxca tol oj je man oro txicbil xa el s'ilal e in an, yet watx' oj je cha' je be'omal yin yel. Jaxca tol oj je man pax jun je pichil caw saj e in an, yet watx' c'am chex q'uixwi. Ila tol jaxca tol t'iran jex el oj. Yetoj pax oj, jaxca tol oj je man yanil je sat e in, yet watx' chex ilwi. 19Ja' masanil mac chi cam jin c'ul yin, chin tenchane eb, catu' chi wak'on pax cuenta eb. Yu jun tu', na' wej je ba, catu' che yaon oc je na'bal win an. 20Ab wej. jaxca tol lalan wawi octoj sti' puerta. Ta ey mac chi aben wawi octoj, catu' chi sjajon spuerta tu' e in an, oj jin octoj yetoj. Oj jin low yetoj, catu' oj low pax wetoj an. 21Ja' eb oj ak'on ganar oj jin chotba ey eb bey jin despacho wetoj an, jaxca wutenaj pax wak'on ganar, catu' jix jin ey chotan yetoj jin Mam bey sdespacho. 22Masanil mac chi abeni, yak' ojab xiquin yin tzet chi yal naj Espíritu tet jun jun iglesia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\