APOCALIPSIS 4

1Jix lawi wan tu', catu' jix wilon an, tol ey jun puerta jajan bey satcan. Ja' jun babel jix k'anab a e in an, laan yoc yul snuk' jaxca yul snuk' trompeta, jix yal eytej e in jaxca ti': —Aantej titi'. Oj jin tx'ox wan tzet tol to oj jul e ach an, ẍi e in an. 2Eyman jix oc naj Yespíritu Dios wetoj an. Catu' jix wilon jun despacho bey satcan bey chotan ey jun mac txequel. 3Ja' naj chotan ey jix wil tu', laan yili sat jaxca junoj ch'en jaspe sbi, ma junoj ch'en cornalina sbi, caw chi tzejeji yili. Xoyan oc jun k'uk'ulcan chi tzejeji yin jun despacho tu', jix wil an, jaxca junoj ch'en esmeralda sbi. 4Ja' scawilal tu', ja' tu' joyan oc veinticuatro mimej ẍila. ja' tu' chotan ey veinticuatro anciano jix wil an. Caw saj spichil eb. Ey a jun jun corona oro yin sjolom eb. 5Chi el k'opk'on k'ak' yin jun despacho tu', jaxca chi yun sletz'wa c'u. Chi el yaw, catu' caw chi nilili jaxca yet chi bilwi c'u. Ey jujeb mimej lámpara chi chaw sk'ak'al sattaj, ja' ton jujwan Yespíritu Dios. 6Ey pax jun xa tzet ey ec' sattaj, laan jaxca junoj ja' ja' bey chi kil tzet ey yul, jaxca nen. Ja' snan yul jun despacho tu' c'al yinlaj, ey canwan tzet yetal iquis ey ec' oj, nonaj el sattaj eb c'al yintaj eb yu sbak' sat. 7Ja' jun babel, laan yili jaxca junoj no' leon. Ja' jun yet scaab, laan yili jaxca junoj ach'e wacax. Ja' jun yet yox, laan yili sat jaxca sat ánima. Jal jun yet scan xin, laan yili jaxca no' águila chi ec' jejenoj. 8Ja' wan canwan tzet yetal iquis tu', wajajtaj xic' jun jun. Nonaj el yin c'al yul wan xic' eb tu' yetoj sbak' sate. C'ualil c'al ak'balil, chi c'al yal eb jaxca ti': Watx' toni, watx' toni, watx' ton naj Kaawil cu Diosal, chi c'al ske' yu masanil tzet yetal. Ey c'al ta' ec' naj yet yichbanil, ey ec' naj tinani', ja' ton naj oj jul oj, ẍi eb chi yalon eb. 9Jun jun c'al el chi yal eb scanwanil, tol caw miman yel oc apnoj, catu' mimanbanebil jun naj chotan ey yul jun despacho tu'. Catu' chi yalon pax eb yu diosalil tet naj tol ey c'al ec' tobal k'inal tu'. Jun jun c'al el chi yal eb jaxca tu', 10catu' chi ey noan eb veinticuatro anciano tu' sattaj. Chi yi'on ey sba eb tet naj ey c'al ec' yin tobal k'inal. Chi sbatxban ey scorona eb sattaj. Catu' chi yalon eb jaxca ti': 11Jaach Kaawil, jaach cu Diosal, ja' smoo ton yal-le ja win tol caw miman ja wel oc apnoj, tol mimanbanebil jaach, catu' tol miman ja wipal. Yutol jaach jix ja wa'ne masanil tzet yetal, yuxan ey masanil tzet yetal, yutol jaxca ti' chi el yin ja c'ul. Yu jun tu', yuxan wa'nebil, ẍi eb chi yalon eb tet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\