APOCALIPSIS 8

1Ja' naj Yune' Me' tu', ja' yet jix snic'on el jun yet sjuj spixil jun juun tu', snan mi hora tz'inini xa c'al satcan. 2Catu' jix wilon an, linan ec' jujwan ángel sattaj Dios. Jix ak'le strompeta jun jun eb. 3Catu' jix jul jun xa ángel, yetoj jun oro txayib bey chi tz'a' tzet yetal suk'uk'i sab. Jix jul oc linan yetoj sattaj jun sme'ail xaambal. Caw miman tzettaj yetal suk'uk'i sab jix ak'le tet, yet watx' chi yak' tz'a' yiban jun me'a tu'. Oro jun me'a tu'. Ja' tu' ey ec' sattaj jun despacho. Ja' yet jix ec' sab jun tzettaj yetal suk'uk'i sab tu', jix to pax xa eb yuninal xa Dios yetoj. 4Ja' yul sk'ab jun ángel tu' jix a smuc'al tzettaj yetal suk'uk'i sab tu' yetoj xa eb yet xa Dios, jix apni sattaj Dios. 5Catu' jix yak'on no xayib jun ángel tu' yetoj k'ak' jix yi'on eytej yiban jun sme'ail xaambal tu', catu' jix sk'ojon eytoj sat tx'otx'. Catu' jix c'oli sbilwi c'u, yetoj wan xa chi nilili. Jix letz'lon a c'u, catu' jix ec' jun quixcab. 6Catu' jix swa'nen sba eb jujwan ángel tu' yu xu'on strompeta eb. 7Jix xu' strompeta jun babel ángel, catu' eyman jix jul sajbat, yetoj k'ak', calan ye yetoj chic'. Jix ey q'uey wan tu' sat tx'otx', Yu jun tu', yuxan jix tz'a'toj jun yet yox tujan yul yiban k'inal ti' yetoj c'al te' te'. Jal an yax ch'im xin, jix tz'a' an masanil. 8Jix xu' strompeta jun yet scaab ángel, yuxan ey jun tzet yetal jaxca junoj miman wonan ey oc sk'ak'al jix k'ojle eytoj xol ja' mar. Yu jun tu', yuxan jix chic'bitoj jun yet yox tujan ja' mar tu'. 9Yuxan ja' no' nok' yul-laj ja' mar tu', jix cam jun yet yox tujan no' nok' tu'. Yetoj pax wan barco, jix lawi el jun yet yox tujanil. 10Jix xu' strompeta jun yet yox ángel, yuxan jix tit q'uey jun miman weycan bey satcan. Ixa Sc'a'il sbi. Caw chi kopxitoj k'ak' yin tz'a'toj jaxca chi yun tz'a'toj ta. Ja' jun yet yox tujan ja' mimej ja' chi beyi, yetoj c'al ja' ja' snuk' ja'. Ja' ja' bey jix ey q'uey tu', laan jix yun can el ja' jaxca yal wan ixa sc'a'il. Ec'al ánima jix cam yu ja' ja' tu', yutol caw c'a' jix yun can toj ja'. 12Jix xu' strompeta jun yet scan ángel tu', yuxan jix etex el jun yet yox tujan c'u, c'al xaaw, yetoj weycan. Catu' jix k'ejbi el oj. Yu jun tu', yuxan jun jun c'u yetoj jun jun ak'bal, ja' jun yet yox tujan jix k'ejbi el oj. 13Jix lawi tu', jix wilon an, ey jun ángel chi jeneni ec' snan satcan. Jix waben an, caw ip jix yun ya yaw jaxca ti': —¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ok'bal c'ule eb ánima yul yiban k'inal, yutol oxwan to ángel tol to oj xu' strompeta, ẍi jun ángel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\