1 Yɔni 1

1Ma ye kɛdi kɛ sɛbɛla wo ma ka a tɛgɛ wo “Kumɛ” ma min si nimayɛ di mɔgɛnu ma. “Kumɛ” wo ye nyɔ kebi duninya dabirɛ. Ma ara a lamɔɛn nun, ma ara a yen ma yɛ la, ado ma ara a mafɛlɛn ka ma bole maga a la. 2Nimayɛ kɛ bɔra gbɛ rɔ tumɛ min, ma ya a yen feu! Woletɔ ma ye kumala ala ko la ka habadan-nimayɛ wo wara-koe fɔ wo ye. Niyi wo ye Fa Alla fɛ nun, ado ale le ya wo labɔ gbɛ rɔ ma ye. 3Ma ara min yen ka a lamɔɛn, ma ye wo lela ko fɔla wo ye alako wo si kofu ma ma nya min. Ta-nyɔgɔnyɛ ye ma bolo ma Fa Alla anubɛ ala den Yisa Kirasiti fɛ gben! 4Ma ye kɛ sɛbɛla alako mala sewɛ ni kanbali ma nyɔgɔn fɛ. 5Nba, ma ara sarakanɛ min namɔɛn Allala dan la ka a lake wo ma, wo le kɛ la. A ko Alla, waan le. Pinpi sa a rɔ hali! 6Ni ma ko ma ye ta-nyɔgɔnyɛ kɛla a fɛ kɔnɔ ma ye tagamana pinpi rɔ, ma ye foninyɛ fɔla worɔ. 7Ado ma sa ko-latelennɛ kɛla kɔnɔ ni ma tora waan rɔ iko ale ye waan rɔ nya min, ta-nyɔgɔnyɛ ye ma bolo ma nyɔgɔn fɛ worɔ. Ado Allala den Yisa yele si ma sɛninya ka ma bɔ ma hakɛ bɛɛ rɔ. 8Ni ma ko ma ma hakɛ kɛ, ma ye ma nyɛrɛ yanfala. Tonya sa ma yisi rɔ hali! 9Ni ma ya ma sɔ ma hakɛ la Alla ye, a si ma sɛninya ka ma bɔ mala ko-yogomɛ-bɛɛ rɔ. Ado ale min telennɛ, a ye wo le mala. A si ma hakɛ makoto. 10Ni ma ko ma ma hakɛ kɛ, ma ara Alla ma foninya-fɔlɛ la. Ado ni wo le, Allala kumɛ sa ma yisi rɔ worɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\