1 Kol 15:45

45Ba:be mabuma: Godokono Bukalo eta tabote ba:ma ka:na bitana, �Godote dopo dubu A:da:meko ododiti ka:ka: dikamiya:, dubuti ba:bo iwigiluya:.� Iyo, ba:be dopo dubuti hopo habalo ba:bema: emedenami, huiyatiya a tetelo da:puluhukuya: ba:be gala hapu A:da:me ebeno komo hiya:la, mabu ebe tawakaluba:tamo hibi ka:ka: ikalame gobogoboma: ediya:.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More