Yud 1:9

9Huiyatiya wadiyala la:le Hunu Haboeno nopopino Gawadalagi Maikolokono komo nemalagidolala:, ebeno helo konomola huiyatiya ebete ba:be komoma: kawagahanaha:. Ba:bema: keba tetelo ebete Mosesekono hoe ape lawema: Saitanakoba: dolowabeletihuiya:, ba:ba tetelo ebete Saitanatamo eta iduduputimi tabo goeheno na:goiya:, �Kodawa Godote ha:kiya ebeno tabamo ama: koduhimima:na:ta, huiyatiya naeno heloamo nale ama:tamo eta komo a:kododa:mo!�

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More