1 YOWANA 3

1Akäs pa, kicämec acek Papa koromun! Cemosi koromun cömisyet nyenyi, sukuŋet cekurenec lekokyi. Kunyo ciku lekokyi cepo manta. Kunyi kito nye kisac sukuŋet menketec acek koret, omnye kipuryo kot konket koret Yiyintet. 2Coronutekwani, ciku acek yawut lekokap Yiyintet, ntene puryo kot cipor kutok topon wule mosicipurte. Cinket acek kule pesyet nye toku Kristo kuye mosicekerekeyitu oko neto, omnye mosicekäs wule yunto neto nkit. 3Ci ake tokol nye kosekey Kristo kunye misyini kutililkey kuyu wule tilil Kristo. 4Ci ake tokol nye yiye miyotyet, kunye ponto lelisto nye kokwiri ntarastinekap Yiyintet, omnye ye kakyiy miyotyet kukerkey nye kokyiri ntarastit. 5Oŋnket akwek kule kico Kristo, sukuŋet kunum miyotyonik cepo piko, oŋnkonket kule puryo kot kuponto neto miyotyo. 6Kunyo puryo kot kwiye miyotyo ci ake tokol nye ponto soponto nyepo Kristo, ntene ci ake tokol nye kotosyikey kwiye miyotyet kunye tompo kot kukäs nto mpo konket cicoto neto. 7Lekocu! Mente kot kumasak citake. Po manta ci tokol nye yiye ŋalek ce toponec. 8Nto cito nye tosyinikey kwiye miyotyet kupo cito nyoto Setani nyewo nyepo oyik, omnye kikwiy Setani nyewo nyepo oyik miyotyet kuceke towunot. Kunyo kico Weritap Yiyintet wule mite neto cicoto. 9Puryo kot kwiye miyotyet omnye kikwek lekwetap Yiyintet. 10Ŋalek ce poru kupoyit manta pciyatet om wule mite lekok cepo Yiyintet oko cepo Setani nyewo nyepo oyik kucu kule, ci tokol nye puryo kot kwiye ŋalek cepo manta nto nye puryo kot kucöme yeyanyi kunye puryo kot ku lekwetap Yiyintet cito nyoto. 11Lokoywek ce kyolim akwek kuceke keny kucu kule, misyini cecämnkey acek kwacek nkit. 12Puryo kot kuroke cekerkeyitu acek oko Kain nye kipo oyinot cekwol yitik, omnye kipar mutakwam. Omne sukupar Kain mutakwam? Omnye kikwiy neto tukuk ce puryo kot kupo manta, ntene kwiy mutakwam tukuk ce kipo manta. 13Kunyo mpo yeya, monte cikite ye kotepe kot kusenkerak koret. 14Kicinket acek kule kicekwane met oŋnkyekwa wule mite soponto, cinket kuyunyoto omnye cecöme acek mpo yeyanyo. Ci ake tokol nye puryo kot kucömisyi, kuminye nyo wule mite met. 15Porin ci tokol nye senkere yeyanyi, kunyo oŋnket akwek kule, puryo kot kuponto ci nye porin soponto nye mopoku. 16Kito nye porwec cömisyet kunyi, kikoyto Yesu soponto nyenyi kumecec acek. Kunyo misyini cikoyte mpo acek soponwek cico cepokyi mpo yeya! 17Ye mokoryo citake nye ponto tukuk ce caŋ oŋnkuköse yeyanyi nye moponto kiy oŋnkurok kutukyi yeyanyi patay, komuce cicoto kulene kumwoy kule ocöme Yiyintet om mukuleynyi? 18Lekokwani, puryo kot kuroke kwek cömisyet nyinyecak ŋalek ce ceŋololi pate, ntene misyini kwek cömisyet nyepo manta nye poru yisyet nye kyiye. 19Kunyo ye kakyiy yisyet nyeyunyitenyi kuye sicinket kule cepoye acek manta, oŋnkyekwilokisye om taytap Yiyintet. 20Ye komutwec acek mukuleywekyo musankut, kunyo cinket kule nyewo Yiyintet kupël mukuleywek kyacek oŋnkunket kiy ake tokol. 21Kunyo Coronutekwani, ye puryo kot kumutwec acek mukuleywekyo musankut, kuye ceponte titiret om taytap Yiyintet. 22Oŋnkyenyoru acek kiy ake nye kucesom, omnye cerupe ntarastinyi oŋnkyiye ŋalek ce ŋerekyini neto. 23Ntarastit nye kikonec kunyi kule ciyen acek kaynetap Werinyi Yesu Kristo oŋnkyecämnkey acek nkit kuyu wulo kimwowec neto. 24Ye karup ci ake tokol ntarastitap Yiyintet kopurune Yiyintet wule mite neto. Cimuci acek cinket kulene kule mitowune Yiyintet wule cemite acek? Cinket omnye porwec Muyet Nyetilil nye kikonec neto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\