1 SESOLONIYEK 5

1Mpo yeya, puryo kot kuroke cisilwok acek ŋalek ce nöme pesyosyek oko kenyisyek ye mokwiyokis tukucutecu. 2Omnye oŋnket akwek nkit topon kule mosukuco pesyetap Mokoryontet kuyu corintet nye coni komoy. 3Pesyosyek coto kuye mwowu piko kule, “Mite kiy ake tokol topon nye puryo ŋoyenot.’’ Yoto pakenke kuye mosukwaran cekto lakwar! Puryo ci nye cilile. Mosukukerkeyit oko mwoninto nyo contyini korko nye karik kucämnkey lakwet. 4Ntane akwek mpo yeya, puryo kot omite wule po menonet, kunyo puryo kot kuroke kucerak pesyonoto kuyu corin. 5Opoye akwek tokol lakweyet; oŋnkoyiku piko cepo pet. Puryo kot ciku acek piko cepo komoy nto mpo ciku cepo mononet. 6Kunyo puryo kot kuroke ceruye kuyu piko alak; misyini cekosu oŋnkyepoypoyitu. 7Ruytos piko ye komoy, oŋnkupokitos ye komoy. 8Ntene cepoye acek pet, kunyo misyini cepoypoyitu, misyini cenäm koyenet oko cömisyet kwek loŋet nyepo teket, oŋnkyilac kutwet nyepo karnet kwek kokenotet nyepo kosopotet. 9Kipuryo kot kukweyac acek Yiyintet nye kimecec kule sukuŋet cetaŋany kunerekyec neto, ntene kikweyec sukuŋet cenyoru kosopotet kupunune wule mite Mokoryontenyo Yesu Kristo. 10Omnye kimecec acek sukuŋet cipur wanak oko neto. Ye cesoptosi nto ye kacepoku om pesyet nye coni. 11Kunyo roke otitirkey akwek nkit oŋnkokyokyey kuyu wulo oyiytoy yawut. 12Mpo yeya, cesomok acek akwek kule aywey topon piko co yiyisyi om wule omite, piko co kuce kikwey Mokoryontet sukuŋet kunetak oŋnkuntowok. 13Aywey cekto koromun oŋnkocäm yisyet nye yiye. Opurte kalyet akwek kwakwek nkit. 14Mpo yeya, cesomok acek kule, asowu co puren, otitir piko co muytos, akalye piko co moponto swamet, omuytoci ŋalek cepo piko tokol. 15Möce akäs kule puryo ci om akwek nye yokte miyotyet kuyakte miyotyet ake, Ntene möce otyikyi ayiy ŋalek ce toponec okokoy om wule omite akwek kwakwek nkit oko om wule mite piko tokol. 16Oŋerece okokoy. 17Osoye Yiyintet okokoy. 18Okostoyisye om ŋolyo ake tokol. Möce Yiyintet kule ayiy akwek kuyunyoto om soponto nye oponte om Yesu Kristo. 19Monte cekerekte Muyet Nyetilil. 20Mönte cenyil lokoywek cepo ŋorsyet. 21Ntene asyem wule yunto ŋolyo ake tokol, oŋnkorip ŋalek ce toponec. 22Asanekey miyotyo ake tokol. 23Yiyintet nyo kikonec kalyet kunye roke kukonok akwek otililitu om aret ake tekol, oŋnkorip topon mukuleywek cikwok oko soponwek cikwok oko porwonik cikwok, sukuŋet komoponte lelis ake tokol om pesyet nyo coni Mokoryontenyo Yesu Kristo. 24Neto nyo kikurok akwek kunye po manta, kunyo mosukwiy kuyunyoto kupoyit manta. 25Mpo yeya, osomwec mpo acek tokol. 26Asupay mpo yeya tokol om kasupoyisyet nye ceŋotukekey nye poru tupcet. 27Kosomok ani akwek om kamukeywekap Mokoryontet kule osumontyi pawani mpo yeye tokol. 28Kunyo opurte akwek tokol poypoyetap Mokoryontet Yesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\