2 KORINSOYEK 3

1Poru pa ŋalecu kuyunye cemite acek yec cesilekey? Ce moce ra poronok ce portec acek om wule amite akwek, nto akwek om wule cemite acek, kuyu wulo yiytoy piko alake? 2Oyiku akwek nkit parwet nyinyacek nye kicesil mukuleywekyacek orit, nye cinkete oŋnkusumone piko tokol. 3Porukey kutok topon kule oyiku akwek parwet nye cone wule mite Kristo, nye kicesutu acek, nye puryo cesile winet, ntene kicesile Muyet nyepo Yiyintet nye sopot, nye puryo kot cesil rwantet, ntene kicesil mukuleywekap piko. 4Cemwowu acek ŋalecu omnye cikenekey Yiyintet kupunte Kristo. 5Puryo kot ku kule ceponte swamet nyinyacek nkit, cesutekey kule cimuci kyiy yisyoni. Ntene cone swamet wule mite Yiyintet. 6Neto kunye kikonec acek cimuc kot kyiy yisyet nyepo kirotyet nyelel, omnye puryo kot ku ntarastinek co silotin, ntene Muyet Nyetilil. Sutu ntarastinek ce silotin met. Ntene konu Muyet Nyetilil soponto. 7Ntene ye ntarastinek ce sutu met kuce kicesil kutok om rwontok kuce kicekon om woyinto nyewo okoy kutiŋ ye mokukäs pikap Israel tokoytap Moses omnye kilekecec. 8Kupuryo kot cekonu ne Muyet Nyetilil om woyinto nyewo kupëlis? 9Kunyo ye ponto woyinto ye cemutyini piko kulot musankut, kupuryo kot kuponto woyinto kupëlis ye cikocini piko tililinto! 10Omnye om ŋolyontoni, kuporkey kule kito nye kiponto woyinto ikye kunye kimo kuponto nyoto yawut woyinto, omnye kutok woyinto ake nye pële nyoto. 11Omnye ye kimite ikye woyinto nye kipure pesyos ce ŋeri, kunyo tya nyun woyinto nyo poyitu okokoy! 12Ciku acek nyikon omnye ceponte kokenotet nyitenyi. 13Puryo kot cekerkeyekey oko Moses nye kiyene tokoynyi siret kule sukuŋet mente kukäs pikap Israel wule yunto lakweyet nye kimite kipoku. 14Kikerokis kasoteywekwa kupoyit manta, kunyo tokoyene siret nyoto kasoteywekwa okoy kunyi ye mite cek kusumane kitapunek cepo kirotyet yoswaket. Cinumu pate siret nyoto ye keyomokey cito oko Kristo. 15Nka mpo okoy pesyosyecu, ye cesumone ntarastinekap Moses, kumite kuyene siret nyoto kasoteywekwa. 16Ntene cinumu siret nyoto, ye kowekyikey cito wule mite Mokoryontet. 17Kunyo, “Mokoryontet’’ nyo mwowu ŋalecu kunye Muyet Nyetilil nyoto. Nto om wulyo tokol wule mitowune Muyet Nyetilil, kutyokotin piko cepo wuloto. 18Kunyo acek tokol kuce ciportoy woyinto nyepo Mokoryontet, om tokocik ce puryo kot kuyenotin. Woyinto nyoto cone wule mite Mokoryontet, nye Muyet Nyetilil nye wecec acek cekerkeyitu oko tonto nyenyi om woyinto nyewo kupëlis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\