2 KORINSOYEK 5

1Cinket acek kule, ye kacipuryet kuyu menet porto nyi ceponte acek om koret, mosukukonec Yiyintet koto ake nye moceminy om torot. Koto nyoto kunye kitece neto nkit nye pure okokoy. 2Kunyo om yawut cerirtosi nye ce möce kule cekonec koto nyenyo nye kicetekwec nye mite torot. 3Omnye ye kacilacec komo cipuri püc nye moceponte sira. 4Omnye ye tocemite acek ceminye wemet nyi po koret, mosicekäs kule citoŋonyec. Puryo ku kule omnye cemöce kule cewirte porto nyi ceponte om koret, ntene ce möce pate kule cilokwec porto nyepo torot, sukuŋet cilum porto nyi po koret. 5Yiyintet nkit kunye kikwiytowec acek wekwekatenyi; kunyo kikonec Muyet Nyetilil nyenyi kwek kurtoyet nyepo tukuk tokol ce pontewec acek neto. 6Kunyo ce ponte acek titirotet okokoy, omnye cinketi kule ye tocemite ceponte porto om wuli po koret, kuporkey kule cemite wule low om wule mite kotap Mokoryontet. 7Omnye soponto nyinyacek kunye po koyenet, nye puryo ku ceköste. 8Ceponte titiret nyewo, kunyo ce möce kule cepakakte porto nyi ceponte oŋnkyipe wocipur oko Mokoryontet. 9Ntene om kiy ake tokol, ce möce kule ciŋerec neto; ye ce mite wuli po koret nto ye kacipe wulin po torot. 10Omnye mosiciyoŋe acek tokol taytap Kristo sukuŋet kuwosontyec. Mosukunyor ci tokol kito yeme kuyu wule yunto ŋalek ce kikwiy om soponto nyepo porto, ye kikwiy ce toponec nto ce miyotec. 11Cinket acek kito nye poru ye kiciywey Yiyintet, kunyo cesyeme kule cesaysay kucömis piko. Kikonec Yiyintet kuwoŋnkyi kupoyit manta, kunyo asoti kyonketo mpo ani akwek om mukuleywekwok. 12Puryo kot cesyeme yec kule ciporukey acek om wule omite akwek, ntene cemite cesyeme kule ciporwok ŋalek ce toponec; sukuŋet osilkey akwek om wule ce mite acek, oŋnkomuc owekyi piko ŋalek co silekey kuyu wule yunto cekto wulopo saŋ nye puryo kot kuyu wule yunto kopurto nyenyi nkit. 13Ye kipunwec acek metewok, kukipunwec kupo Yiyintet, nteye ceponte ŋomnonet, ku ceponte kupo toponiyenyi. 14Omnye ripec acek cömisyet nyepo Kristo. Kicinket ciwoŋnkyi kule kime cito akenke kumeci piko tokol, nye poru kule mosukupok piko tokol kuyu neto. 15Kimeci neto piko tokol sukuŋet piko co sopcotin komokusoptos kwicek nkit ntene kukosopco om wule mite neto, nyo kime oŋnkyiŋet kupo cekto. 16Kunyo kuceke yawut kuwo tay, kimo ciyoyeci acek ci ake tokol kuyu wule yunto soponto nyepo cito nyepo koret, nka kot kimite pesyosyek ce kiciyoyeci Kristo kuyu cito, kimo kuyu nyo yawut. 17Ye kociyomo citake oko Kristo, kokwek nyoto kataŋanet nye lel, omnye kuwo yoswaket oŋnkuco cito nyelel. 18Yiye Yiyintet ŋalecutecu tokol, kunyo kiwecec acek Kristo cekwane puniyontit okoy ciku coronutekyi, oŋnkukonec yisyet nye cewece mpo piko alak kwek coronutekyi. 19Lokoywek cicacek kucu kule, mite Yiyintet kuwece kwek piko tokol coronutekyi kupunte Kristo. Kipuryo kurip koyit Yiyintet miyotyonikwa om tukuk ce kikwiy cekto. Kikonec lokoywek cepo wule cewektoy piko kwek coronutekyi. 20Kunyo cemite acek yawut ceŋolole kuyu kiyokikap Kristo, Yiyintet nkit nye ŋololwok kupunte wule cemite acek, kunyo cesomok om kaynetap Kristo kule ocomisye om wule mite Yiyintet. 21Kipuryo kot kuponto Kristo miyotyo, ntene kikoci Yiyintet kusut miyotyonik cicacek sukuŋet cenyoru acek ŋalek cepo manta ce konu Yiyintet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\