KIYOKIK 26

1Kumwoci Akripa Paulo kule, “Kacecömuŋ ŋalal ŋalekuk yetkey.’’ Yoto koyito Paulo yewunyi oŋnkuŋalal kuyetkey kumwoy kule: 2“Kinko Akripa! Kakäs kule oponte ani kupeyoy pesyoni aŋalal ŋalek ce oyetekey om tayŋuŋyi om ŋalek tokol ce wosontyo ani Yutayek. 3Omnye nketi nyi nkit topon koromun kopurwek tokol oko ŋalekap tintenotetap Yutayek. Kunyo osomiŋ kule muytoci oŋnkilimwo ŋalek topon. 4“Nkete cek Yutayek tokol wule kyopurtoy ani kuceke oyiku lekwa. Nkete kule kyopurune ani om soponmwani tokol wuli po korenyacek oko Yerusalem. 5Kikonket kuloyit ye möce kule citoru, kule oyiku ani Farasoyintet nyepo luketap piko cepo tininyo nye ceripekey koromun. 6Kunyo amite ani koyoŋe yu pesyoni cewosontyo omnye okonye kokenotet nye kikurtoci Yiyintet mpo kukonyo. 7Kurtoyet nyoto kunye mite kukonye kule mosicenyoru orustunwek co taman ok oyeny cepo pikyacek ye mite cekto kusoye Yiyintet komoy oko pet, ntene omwowuŋ ani nyi kinko nye cekonyite kule om kokenisyoni kunye cewosontyineno ani Yutayek. 8Kinko! Omne sukuwuyityok akwek Yutayek ye moyen kule muce Yiyintet koŋet kotutune met piko ce kipok? 9“Ani nkit nye kyosyeme koromun ikye kule yisyemwani ayiy kiy ake tokol nye amuci okoy opot kaynetap Yesu nyepo Nasaret. 10Kyayiy kuyunyoto om Yerusalem. Ani mpo nye kyorotyini mopusi pikap Yiyintet ce tililec ce caŋ om kamukeywek ce kikonu tisik cewoyec. Nteye kicemutyini cekto musankut kule cepakäc, kyocöme ani oporci kirot kule cepakäc. 11Kyotoŋonyi okokoy om korikapkok tokol, osyeme kule sukuŋet kutay cek koyenemwa. Onyerci cek koromun okoy onomen awo mpo okoy apunte moŋosyekap lamek wanäm aŋnkataŋany cekto. 12“Yoto om ŋolyontonitenyi, onomen ani awo Tamasko oponte kamukeywek oko woyinto nye kikono tisik cewoyec. 13Komwowuŋ ani Kinko nye cekonyite kule, nteye kyomite yoto oweti om aran ye kimite asista pet kwen, yoto akäs ani lakweyet nye kicone parak nye kiluw kupël lakweyetap asista oŋnkukweny komutwo ani oko piko ce kicepontekey. 14Ciputyi acek tokol ŋony, yoto alim ani kutit nye kiŋalal kumwowo om ŋelyeptap Puraniyek kule, ‘Saulo! Saulo! Omne setaŋanya ani nyi? Korom koromun ye meyamnkey kosur.’ 15Yoto atepe ani kule, ‘Mokoryontet, nyi ŋo?’ Kumwowo Mokoryontet kule, ‘Ani nyo Yesu nyo toŋonyi nyi. 16Ntene ŋete ŋony, omnye koporunkey ani saŋet akweyiŋ yiku kiyokintet oko muncururwemwani nye meseporci piko alak ŋalek ce kekäs nyi pesyoni om wule amite ani, oko ŋalek ce mosoporuŋ ani nyi om pesyosyek ce mite tay. 17Mososoruŋ ani nyi om wule mite pikap Israel oko wule mite lamek; wuloto ku wule mosoyoktiŋ ani, 18siweŋany konyekwa oŋnkiwec kukwane menonet sukunyor lakweyet; oŋnkukwane wule mite swametap poytoyisyetap oyinot, oŋnkuwekyikey wule mite Yiyintet, sukuŋet kunyor koyenet kupunte wule amite ani oŋnkyikalya cekto miyotyonikwa, oŋnkunyor otepto om wule mite pikap Yiyintet ce kweyotin.’ ’’ 19“Kunyo Kinko Akripa, kipuryo kot amuci ani atay molimnci ŋoŋutyet nye kyonyoru kucone torot. 20Ntene kyanyosye oporci ŋalek pikap Tamasko oko cepo Yerusalem, nto okeri pikap koretap Yuteya tokol wanak oko lamek, omwoci kule misyini kurenynkey cekto oŋnkuwekyikey wule mite Yiyintet oŋnkwiy tukuk ce poru kule karenynkey cekto. 21Om ŋalecutecu ye sukuŋet Yutayek kunäma ye kyomite kotap Yiyintet oŋnkusyem kule cepakäca. 22Ntene okoy pesyoni; kyonyoru kakalyayet nye cone wule mite Yiyintet. Kunyo amite ani koyoŋe yu omwocini ŋalek ce kyakäs piko tokol cewoyec oko ce minkec, nye puryo kot omwowu alak; ntene omwowu pate ŋalek ce kimwoy workoyik oko Moses kule mosukwiyokis. 23Coto kuce mwowu kule mosukutaŋany Ŋapanet oŋnkwek cito akenke nye kunyosyo kotutune met, oŋnkwek nye mosukoporci lakweyet Yutayek oko lamek.’’ 24Nteye kimite Paulo kuŋolole kuyetekey kuyunyoto, yoto kupol Festo kukurto om kuti nyewo kumwoy kule, “Paulo! Kopunuŋ met! Kukowurtiŋ nyi sumanet nyewo met!’’ 25Kumwoy Paulo kule, “Mokoryontet nye cekonyite, puryo kot kupunwo met, oŋololi ŋalek ce toponec ce toloyec cepo manta. 26Kinko Akripa oŋololuŋ ŋalecutecu oponte nyikanatet tokol, omnye nketi nyi ŋalecutecu tokol. Kunyo oŋnket kupoyit manta kule kenket mpenyi ŋolyo ake tokol om ŋalecutecu omnye kipuryo kot kyiye ŋalecutecu wule wuŋat mpo kisic. 27Kinko Akripa, yeni nyi ŋalekap workoyik? Oŋnketi ani kule yeni nyi.’’ 28Kumwoci Akripa Paulo kule, “Soti nyi kule muci kot aweca ani oyiku Kristoyin om ŋalek ce keŋalale poroyini nwac pate?’’ Kuwec Paulo kumwoy kule, 29“Nka kot nto om poroyinto nye nwac nto nye koy, ntene osome wule mite Yiyintet kule, puryo kot kwinyi nkit pate, ntene wanak oko akwek piko tokol cu lime ŋalekwani pesyoni ce roke cekto kukerkeyitu oko ani, tos pate nyororonicu aponte!’’ 30Yoto kuŋet kinko oko poytoyintet Festo oko Pernike oko piko ce kimite kokwet. 31Nteyu kowo kupa tapan, kuŋalal kwicek nkit kumwoy kule, “Puryo kot kwiy cici lelis nye roke cepakäc nto mpo cerotyi mopusi.’’ 32Kumwoci Akripa Festo kule. “Kocimuce cityakta cici kuwecikey ntomo nye kucururan kutasta musankut kuwo wule mite Kinko Nyewo.’’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\