ROMEK 6

1Kunyo mocemwowu kulene? Mocetosyikey pa cipurte miyotyet sukuŋet kutosyikey poypoyetap Yiyintet? 2Puryo kot kunyunyo mpo kisic! Kicepoku acek nye kimokyiye miyotyet, kunyo cimuci kulene yec cipurte miyotyet? 3Puryo kot oŋnket akwek kule acek tokol co kicepatisanec ciyomec oko Kristo, kuce kicepatisanec ciyomec oko met nyenyi. 4Kunyo om patisanet nyinyacek kuye yoto ye kicemuyec acek oko Kristo oŋnkyepoku kuyu neto, sukuŋet ciŋetec kuyu wulo kiciŋetitoy Yesu kotutune met om swametap woyinto nyepo Papa, kunyo mpo acek mosicesopce om soponto nyelel. 5Omnye ye kicemuyec acek om met nyenyi, kuyunyoto mosiciyomec oko neto om kotutunet nyenyi. 6Cinket kule kicepakäc soponto nyinyacek nyepo keny oko Yesu om murtowontet sukuŋet kyaranta swamet nyepo miyotyet, sukuŋet komo ciku acek yec mutworikap miyotyet. 7Omnye ye kame cito kukacityac neto om wule mite swamet nyepo miyotyet. 8Ntene ye kicepoku acek oko Kristo, ciyeni kule mosicesopce oko neto. 9Omnye cinket kule kikotutune met Kristo, kunyo kimo kume yec mpo kisic, kimokupoytoy met neto. 10Met nye kime kunye met nye kimeci miyotyet aret akenke nkit, nto soponto nye ponto yawut kunye soponto nyepo Yiyintet. 11Kunyo möce asot akwek nkit om aret nye yunyoto kule kicepoku nye mokyiye miyotyet, ntene oŋnkyesoptosi om Yiyintet om koyomotet nye opontekey oko Kristo. 12Puryo kot kuroke yec kot tokupayta miyotyet porwonikwok ce poku. Saŋet acäm corokyinotet nyepo porto. 13Monte kot acämnte akwek kereryantet ake tokol nyepo porto kwiy miyotyet Ntene okoytekey opoyitu Yiyintet kuyu pic ce kiciŋet kotutune met oŋnkocämnte soponto nyimwoŋ tokol kopurune wule mite neto, sukuŋet kyiyisye kupo ŋalek cepo manta. 14Puryo kot kumisyini kupaytak akwek miyotyet, omnye puryo kot kupoytok ntarastinek, ntene poytok poypoyetap Yiyintet. 15Kunyo mokyiy kulene? Mokyiy so miyotyet omnye puryo kot kupoytec ntarastinek? Puryo kot kuyunyo! 16Oŋnket akwek ŋolyontoni kupoyit manta kule ye kecämntekey yiku mutworin, nye yweyi citake kuye yiku yoto mutworin nyepo mokoryontonoto yweyi nyito, nka mpo ye yweyi miyotyet nyo sutu met, nto ye koyweyisyet nyo sutu soponto cenyol om wule mite Yiyintet. 17Ntene cikasta Yiyintet nye kikwiy topon, omnye kyoyiku akwek mutworik cepo miyotyet, ntene kunyo kyacäm yawut om mukuleywekwok ŋalek cepo manta ce kyonyorte konetisyet nyo kicinetak. 18Kicityakenak akwek miyotyet okoy oyiku mutworik cepo ŋalek cepo manta. 19Oŋololi ani oyiyisye ŋalek cepo kwak omnye miniŋ ŋomnonet nyimwoŋ kuyu wolo kikyokoytekey akwek om pesyosyek alak oyiku mutworik cepo simnyontet oko leliswek, om yisyet nyepo miyotyet. Kunyo yawut möce ocämntekey kuyunyoto oyiku mutworikap toponiyet om yisyetap tililinto. 20Ye kitoyiku akwek mutworikap miyotyet kuye kipuryo kot kupoytok yoto toponiyet. 21Ntene kyonyoru akwek yoto ne om tukuk ce oliloni ye mayiy yawut, omnye sutu coto met. 22Kicityaktak yawut akwane miyotyet; kunyo oyiku mutworikap Yiyintet. Kito nye monyoru ku citililok oŋnkonyoru soponto nye mopoku om pesyet nyepo letut. 23Omnye musyaret nyepo miyotyet ku met. Ntene kokotutyetap Yiyintet nyepo pöc ku soponto nye mopoku om koyomotet oko Yesu Kristo Mokoryontenyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\