ROMEK 8

1Kunyo puryo kot kuponto yawut musanku piko co ponto koyomotet oko Kristo Yesu. 2Omnye ntarastit nyepo Muyet Nyetilil nyo sutwec soponto oŋnkoyomec oko Yesu Kristo, kunye kikotyaca ani acone wule mite ntarastitap miyotyet oko met. 3Omnye kito nye puryo kot komuce ntarastinek omnye puren porto kunye kikwiy Yiyintet nyoto. Kimutyi Yiyintet miyotyet musankut, omnye kiyok Werinyi nkit nye kiconto porto nye kerkey nyepo cito nye ponto miyotyet sukuŋet kunum miyotyet. 4Kikwiy Yiyintet kuyunyoto sukuŋet ciyitita kupoyit manta ntarastinek om wule ce mite acek co cipuri kopurto kuyu wule moktoy Muyet Nyetilil, ntene puryo kot kuyu wule moktoy soponto nyepo porto. 5Omnye piko co purtoy soponto kuyu wule moktoy porto kuce poytoy kasoteywekwa tukuk ce möce porto. Nto piko co purtoy soponto kuyu wule moktoy Muyet Nyetilil, kupoytoy kasoteywekwa tukuk ce möce Muyet Nyetilil. 6Ye kapayta kasoteywekuk tukuk ce möce porto, kusutu met, ntene ye kapayta kasoteywekuk tukuk ce möce Muyet Nyetilil kuye mesenyoru soponto oko kalyet. 7Kunyo yiku cito puniyontetap Yiyintet ye kapayta kasoteywekyi tukuk ce möce porto, omnye puryo kot kurupe neto ntarastinekap Yiyintet, puryo kot kurupe mpo kisic. 8Puryo kot komuce koŋerec Yiyintet piko co rupe tukuk ce möce porwonikwa. 9Ntene puryo kupoytok akwek porto, poytok Muyet Nyetilil, ye puren om wule omite akwek ci ake tokol nye puryo kot kuponto Muyet Nyetilil, kunye moponto nyoto Kristo. 10Ntene ye mitowune Kristo wule omite akwek, nka kot kipok porwonikwok om miyotyet, kusopcotin soponwek nye kicesatak onyolu om wule mite Yiyintet. 11Ye mitowune wule omite akwek Muyet Nyetilil nyepo Yiyintet nyo kiŋet Yesu kotutune met, kuporkey kule nyoto kiŋet Kristo kotutune met kunye mosukukoci soponto porwonikwok cepoku kupunte Muyet Nyetilil nyoto mitowune wule omite akwek. 12Kunyo mpo yeya, ceponte pesen puryo kot ku pesento nye yocec porto kule cipur kuyu wule moktoy porto. 13Omnye mosopoku ye kurup kapurto nyepo porto. Ntene mososopce ye kapakäc yisyonutek ce möce porto om swametap Muyet Nyetilil. 14Lekokap Yiyintet piko tokol co ntocini Muyet Nyetilil nyepo Yiyintet. 15Omnye Muyet Nyetilil nyo kikonok akwek Yiyintet kunye puryo kot kuwecok oyiku mutwor oŋnkomuye, ntene wecok oyiku lekokap Yiyintet. Kunyo citeyi acek om swametap Muyet Nyetilil kule, “Apa’’ Nye mwowu kule, “Papa.’’ 16Muyet Nyetilil nkit nye mitowune soponwekyacek orit kunye poru kule ciku lekokap Yiyintet. 17Kunyo nteye ciku lekokyi; kuporkey kule mosicenyoru kupeyok ce kikonorci neto pikyi, oŋnkunti oko Kristo tukuk ce kikonorci Yiyintet neto. Omnye ye kakeyemnte toŋoŋutek oko Kristo kuye mosiceyemnte mpo woyinto oko neto. 18Asoti ani kule toŋoŋutek ce cetoŋonyi acek om pesyosyecu kuce puryo kot cimuce mpo kisic kot ciyoyeke woyinto nye mosiceŋoŋwec acek. 19Omnye mite kukoŋisyi koromun tukuk tokol ce kicitany okoy ye mociŋoŋ kutok lekokap Yiyintet. 20Omnye kicewosontyi tukuk ce mite koret kwek ce moponto latik, puryo kot omnye kicäm nkit, ntene omnye kicäm Yiyintet nkit, oŋnkurok yec kumite kokenotenyi. 21Kule mosicityac pesyet ake koret kucone mutworyontit nye nunat oŋnkunyor woyinto nyewo nyepo lekokap Yiyintet. 22Cinket kule mite kosiltos kutoŋonye om mwoninto okoy pesyoni tukuk tokol co kicitany kuyu korko nye möce kucämnkey. 23Ntene puryo kot ku tukuk ce kicitany nkit pate, mpo acek co ceponte Muyet Nyetilil nyepo Yiyintet nye kokotutyet nyepo tayta, kuce cemite mpo acek cerire cekonye ye mokuwecec Yiyintet ciku lekokyi oŋnkusor porwokyacek. 24Omnye kisopec om kokenotet nyitenyi pate. Ntene kokenotet nye ceköse kunye puryo kot ku kokenotet nyoto. Omnye ŋo nye muce kuken kiy nye mite kuköse? 25Kunyo nteye cikeni acek kito nye puryo ceköse, kuroke cemuytoci ciken kiyoto. 26Kuyunyoto Muyet Nyetilil kolyec acek; omnye moceponte swama, puryo kot cinket wule cesomntoy kuyu wule misyinec cesom. Muyet Nyetilil nkit kunye kolyec oŋnkusorwec om wule mite Yiyintet, om ŋalek ce nyikisec koromun ce memuci ci kuŋalal. 27Yiyintet nye köse mukuleywek orit kunye nkete wule yunto kasoteywek cepo Muyet Nyetilil. Omnye Muyet Nyetilil kunye kolyoy kuporcini pikap Yiyintet kuyu wule yunto cömisyetap Yiyintet. 28Cinket kule yiyisyi Yiyintet topon om kiy ake tokol om wule mite piko co yene neto. Picoto kuco kikur Yiyintet kuyu wule moktoy. 29Yiyintet kunye kikwey keny oŋnkutapan pikyi sukuŋet kukerkeyitu oko Werinyi, sukwek Werit poretyet om wule mite mpo mutakwam ce caŋ. 30Kunyo kikur Yiyintet piko co kikwey kutapan, nto picoto kikur neto kuce kicesat kunyol om wule mite neto, nto coto kicesat kunyol om wule mite neto kuce kunyor mpo woyinto. 31Kunyo moceŋalal cemwowu kulene? Ye mitowune Yiyintet wule ce mite acek, kuŋo nye muce kuporyenec? 32Neto nyo kipuryo kot kukalya Werinyi nkit, ntene kukoyto kupo acekto kunye memuce kulene kot kukonec acek tokol oko Werinyi? 33Ŋo nye muce kuwosontyi pikap Yiyintet ce kikwey? 34Ŋo nye muce kumutyi kulot musankut cekto? Puryo kot ku Kristo Yesu, nyo kime oŋnkotutune met kupoyit manta, kunyo mite yawut kukepure yewutap tay nyepo Yiyintet kuyetyecec acek! 35Kunyi ŋo yec nye muce kot kupesyec acek om wule mite cömisyetap Kristo. Muce pa wuyinto? Nto mwoninto? Nto toŋoŋutek? Nto rupet? Nto sirok? Nto kyoran? Nto met? 36Kuyu wulo mwowu silutekap Yiyintet kule: “Ce mite miyotyet nyepo kule cepakäcec om pesyo tokol kupo nyito. Ciyitec kuyu kecir ce cemöce wocetil’’ 37Ntene om coto tokol, cipëlisyi kupoyit manta kupunte neto nyo kicämec. 38Omnye oŋnketi ani kupoyit manta kule, nka malaykanik, nto poytoyik alak cepo torot, nto kamukeywek, cepo pesyosyecu, nto cepo pesyosyek cokwoni. 39Nka mpo koret torot, nto koret ŋony, puryo kiy nye mite koret nyitenyi kicitany nye muce kenyis kot kupesyec acek om wule mite cömisyet nye kicenyoru acek kipunte Kristo Yesu Mokoryontenyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\