Hébre 8:9

9Ca tumô kiriɲa na en ɓu kôbi môɲêrji soɲ Ejipt a na, na en biɲ naɲ ci, niɲba, biɲare to na biɲ naɲ ci haw hen na, na môɲ to na en biɲ naɲ môɲêrji tumô hen né. Bay na mêne biɲare to na en biɲ naɲ ci tumô hen aɲa ené worji cêgen hen. Na nôbi Kelma woji a kelê emê hen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More