መቶሴ 1

1አብረሃሜኮፈ ደውቴኮፈ ዬሉተ ዬሱስ ክርስቶሰ ዬሉቴይ ቤ ገሶነ ሀ ኤሰኮ፡ 2አብረሃሜይ ይሳቄ ዬሎ፥ ይሳቄይ የይቆቤ ዬሎ፥ የይቆቤይ ይሁዳረ ኤስንዶ ነአጽታረ ዬሎ፥ 3ይሁደይ ትማሬ ገረ ፈሬስያረ ዛረህየረ ዬሎ፥ ፈሬሴይ ሄጽሮኔ ዬሎ፥ ሄጽሮኔይ ራሜ ዬሎ፥ 4ራሜይ አምናደቤ ዬሎ፥ አምናደቤይ ነአሶኔ ዬሎ፥ ነአሶኔይ ሰልሞኔ ዬሎ፥ 5ሰልሞኔይ ራቤ ገረፈ ቦኣዜ ዬሎ፥ ቦኣዜይ ሩቴ ገረ ዮቤዴ ዬሎ፥ ዮቤዴይ እሴዬ ዬሎ፥ 6እሴዬይ ካት ደውቴ ዬሎ። ደውቴይ ኦርዮ መቾ ማቅቸን ገረ ሰለሞኔ ዬሎ፥ 7ሰለሞኔይ ሮቤአሜ ዬሎ፥ ሮቤአሜይ አብየ ዬሎ፥ አብየይ አሰፍኔ ዬሎ 8አሰፍኔይ ዮሰፈጼ ዬሎ፥ ዮሰፈጼይ ዮረሜ ዬሎ፥ ዮረሜይ ኦዝየኔ ዬሎ፥ 9ኦዝየኔይ ዮአታሜ ዬሎ፥ ዮአታሜይ አካዜ ዬሎ፥ አካዜይ ህዝቅየሴ ዬሎ፥ 10ህዝቅየሴይ ምናሴ ዬሎ፥ ምናሴይ አሞኔ ዬሎ፥ አሞኔይ ዮስየ ዬሎ፥ 11ዮስየይ ዮአክንየረ ኤስንዶ ነአጽታረ ዬሎ። ዬ ቤራከ እስረኤለሥት ድኡት ዸድ በብሎኔ ኡ ሀንዶ። 12ዬ በብሎኔ ድኡት ኡ ሀንዶሱሜ ኤ ጌዴ ዮአክኔይ ሴለትየ ዬሎ፥ ሴለትየይ ዜሩበቡሌ ዬሎ፥ 13ዜሩበቡሌይ አብዮደ ዬሎ፥ አብዮደይ ኤልየቅሜ ዬሎ፥ ኤልየቅሜይ አዞሬ ዬሎ፥ 14አዞሬይ ሰዶቄ ዬሎ፥ ሰዶቄይ አክሜ ዬሎ፥ አክሜይ ኤልዩደ ዬሎ፥ 15ኤልዩደይ አልኣዘሬ ዬሎ፥ አልኣዘሬይ መታኔ ዬሎ፥ መታኔይ የይቆቤ ዬሎ፥ 16የይቆቤይ ዮሴፌ ዬሎ። ዮሴፌን ሜስሄይድ ህዩቴ ዬሱሰ ዬለ ማረሜ አዴኮ(1) ኤ ማቅቸ። 17ዬይድዎ አብረሃምየፈ ደውቴ ኣሎይ ተመ ኦይድ ዬሉቴ፥ ደውትየፈ እስረኤሌይ በብሎኔ ድኡት ኡ ሀንዶ ኣሎይ ተመ ኦይድ ዬሉቴ፥ ዬ ድኣፈ ሜስሄ ኣሎይ ተመ ኦይድ ዬሉቴይድኮ ኤ ማቅቸ። 18ዬሱስ ክርስቶሰ ዬሉቴይ ዬይድኮ ኤ ማቅቸ። ኤስንዶ ማረሜይ ዮሴፌሴ አይኩቴሱኔ ኤ ኤቶ ባኔ አያነ ጌሹነ ጺቁስ ኢኔ ዬሌይ እ ገረ ኤሩቶ። 19እሶ አይቴቸ ዮሴፌይ ዎገ ከኬ ግዞ አሤ ማዽ እሶ አሥ ቡሮ አዱሴ ቤ ዎርዶ ባ ግሸ ኣችያነዎ ዸቤሴ ኤ መሶ። 20ዬ ኤሰ መሥየ ኤ ዬሱኔ ዎንቶ ዎሰሥ አፉከነ ኤሱሴ አዴይድ «ደውቴ ዬሌ ዮሴፌ! ኔሴ አይኩቴቸ ማረሜይ ጺቁሶስ አያነ ጌሹኮፈ ኤ ማቄ ግሸ እሶ ኤፌሴ ኤዞፉነ። 21ነኡኮ እ ዬሌ፥ ኤስን ቤ አሥተ ጩቦወፈ ኤ ማሬ ግሸ ኤ ሱንሤን ‹ዬሱሰ› ህድ ኔይኔ» ዬይድ ኤ ህዶ። 22ሀ ኤስ ኡድ ማቄስ ዎንቶይ ቤ ካየሡነ 23«ስወይቴ! አሰንሣረ ሙቶ ባ ዎዱሮይ እ ጺቁሴ። ነኤን እ ዬሌ። ኤሰን ‹አመኑኤሌ› ህድ ኡ ሱንሤ» ዬይድ ዜሩቴቸሽ ኣሎሮንኬኮ ኤ ማዾ። አመኑኤሌይድ ህዮን «ዎንቶይ ኑረኮ ኤ ዬሴ» ህድ ህዮኮ። 24ዮሴፌይ ጌሁንሳፈ ቤ ብርቶ ጌዴ ዎንቶ ዎሰሥ ኦቶንኬ ቤሴ አይኩቴቸ ማረሜ ኤ ኤቶ። 25ማቁወዬ ባከ ዬ ዬሌ እ ዬሎሮ ኣሎ እሳረ ሙቶ ባሶ። ዮሴፌን ዬ ዬሉተ ጸሄ ሱንሤ «ዬሱሰ» ዬይድ ኤ ህዶ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\