GBOO SAA KƆYINDI KO A 15

1Mi kɔmpin Kristiɛn dɛn, a de kam mɛmba una bɔt di Gud Nyus we a bin tɛl una. Una bin tek wetin a se ɛn na dat mek una biliv Gɔd tra nga wan naw. 2Di wɔd we a bin tɛl una, na di Gud Nyus. Dis Gud Nyus ya go mek una sev if una nɔ mek ɛni tin pul una at kɔmɔt pan am. If una mek ɛni tin pul una at kɔmɔt pan am na fɔ natin una bin biliv di Gud Nyus. 3Di wɔd we misɛf yɛri, we bɛtɛ fawe pas ɛni ɔda wɔd na in a tɛl una we a se: Krays day fɔseka wi sin dɛn, lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk; 4dɛn bɛr am ɛn Gɔd mek i rayz frɔm di grev di de we mek tri, lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk; 5i sho insɛf to Pita, dɛn, ɔda tɛm i sho insɛf to ɔl di twɛlv apɔsul dɛn. 6Dɛn i sho insɛf to pipul dɛn we pas fayv ɔndrɛd we bin de fala am bifo i day; plɛnti pan dɛn nɔ day yet, bɔt sɔm dɔn day. 7Afta dat, i sho insɛf to Jems, dɛn i sho insɛf to ɔl di apɔsul dɛn. 8Na mi las i sho insɛf to, pan ɔl we mi na di las pɔsin we fit fɔ si am. 9Ɔl dɛn ɔda apɔsul bɛtɛ pas mi; a nɔ fit sɛf fɔ lɛ dɛn kɔl mi apɔsul, bikɔs a bin de mek dɛn pipul we de waka wit Gɔd sɔfa. 10Bɔt we Gɔd gud nɔmɔ, tide mi na apɔsul, ɛn di gud we i du fɔ mi mek a du plɛnti tin fɔ am na mi layf. A dɔn wok pas ɔl dɛn ɔda apɔsul dɛn, bɔt nɔto bay misɛf a bin de wok; we Gɔd gud, in pawa bin de ɛp mi. 11So if na mi tɛl una di Gud Nyus ɔ if na dɛn ɔda apɔsul tɛl una di Gud Nyus, wi ɔl de tɛl una di sem Gud Nyus we una biliv. 12Wi dɔn tɛl una se Gɔd dɔn mek Krays rayz frɔm di grev, aw sɔm pan una de se, Gɔd nɔ go mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev? 13If na so, dat min se Gɔd nɔ bin mek Krays rayz frɔm di grev; 14ɛn if Krays nɔ bin rayz frɔm di grev, dɛn di Gud Nyus we wi de tɛl pipul nɔ min natin, ɛn di biliv we una biliv pan Krays nɔ min natin. 15Wetin wɔs pas dat, una go mek i tan lɛkɛ se wi de lay pan Gɔd, bikɔs wi bin se na in mek Krays rayz frɔm di grev; bɔt if na tru una de tɔk we una de se Gɔd nɔ de mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev, dat min se Gɔd nɔ bin mek Krays rayz frɔm di grev. 16Bikɔs if Gɔd nɔ de mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev, dat min se i nɔ bin mek Krays rayz frɔm di grev. 17Ɛn if Gɔd nɔ bin mek Krays rayz frɔm di grev, una de mek unasɛf ful fɔ biliv pan Krays ɛn una sin de pan una te naw. 18Dat min igen se dɛn wan we dɔn day, we bin biliv Krays, dɔn go ɛl. 19If di abop we wi abop pan Krays na fɔ dis wɔl nɔmɔ, pipul fɔ sɔri fɔ wi pas ɛni ɔda pipul na wɔl. 20Pan ɔl dɛn wɔd ya, di wan we tru, na di wɔd we pipul de tɔk se Gɔd dɔn mek Krays rayz frɔm di grev fɔs, fɔ sho wi se, fɔ tru, Gɔd go mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev. 21Jɛs lɛkɛ aw day kam na wɔl fɔseka wan man, semwe so, na wan man mek dɛn wan we dɔn day de rayz frɔm dɛn grev. 22Jɛs lɛkɛ aw Adam mek ɔlman day bikɔs dɛn jɔyn wit am, na so Gɔd mek ɔl dɛn we gɛt wanwɔd wit Krays rayz frɔm dɛn grev. 23Bɔt ɔlman go gɛt in yon tɛm: na Krays fɔs, dɔn dɛn wan we na in yon go rayz frɔm dɛn grev wɛn Krays kam bak. 24Da tɛm de ɔltin go dɔn; Krays go pwɛl ɔl dɛn wan we de rul ɛn dɛn wan we gɛt pawa, ɔltogɛda; dɛn i go mek in Papa bi King oba dɛn ɔl. 25Krays mɔs rul te Gɔd put ɔltin we nɔ de fɔ am, ɔnda in fut. 26Di las tin we Gɔd go pwɛl na day. 27Dɛn rayt na Gɔd in Buk se, “Gɔd dɔn put ɔltin ɔnda in fut.” Dawt nɔ de se Gɔd insɛf nɔ miks pan dis “ɔltin” ya, bikɔs na in de put ɔltin ɔnda Krays in fut. 28Bɔt wɛn Gɔd dɔn mek Krays gɛt pawa oba ɔltin, da tɛm de Krays insɛf we na di Pikin, go put insɛf ɔnda Gɔd we bin dɔn put ɔltin ɔnda am; so Gɔd in wan gren go kam de oba dɛn ɔl. 29Lɛ a tɔk naw bɔt dɛn pipul we dɛn de baptayz fɔ dɛn wan we dɔn day. Wetin dɛn wan we de baptayz de du dat fɔ? If na tru dɛn de tɔk we dɛn se Gɔd nɔ de mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev, wetin mek pipul de go baptayz fɔ dɛn wan we dɔn day? 30As fɔ wi, wetin mek wi de put wisɛf pan denja ɛvri minit? 31Mi kɔmpin Kristiɛn dɛn, ɛvri de a de luk day na in yay! A de tɛl una dis bikɔs a prawd we unasɛf de waka wit wi Masta Jizɔs Krays. 32If na Ɛfisɔs ya a dɔn fɛt wit dɛn pipul we tan lɛkɛ wayl bif na bush fɔ sati sfay misɛf nɔmɔ, wetin a go gen? If Gɔd nɔ de mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev, “Mek wi it ɛn drink ɛn ɛnjɔy wisɛf naw, bikɔs wi go day jisnɔ,” lɛkɛ aw dɛn kin se. 33Una nɔ mek ɛnibɔdi mek una ful. “Bad kɔmpin de pwɛl pɔsin.” 34Una kechɔp unasɛf ɛn lɛf fɔ sin. Una fɔ shem we a tɔk se, sɔm pan una nɔ no Gɔd. 35Sɔmbɔdi go aks se, “Aw Gɔd go mek pɔsin we dɔn day rayz frɔm in grev? Uskayn bɔdi i go gɛt?” 36Yu na fulman! Wɛn pɔsin plant sid, di sid nɔ go bigin fɔ gro pas i day fɔs. 37Wetin yu de plant na grɔn na sid nɔmɔ lɛkɛ binch ɔ ɛni ɔda sid; nɔto di big tik yu de plant. 38Gɔd de mek di sid lɛkɛ aw i want am fɔ bi; i de mek difrɛn difrɛn kayn sid we go tɔn difrɛn difrɛn kayn plant. 39Ɔl dɛn tin we gɛt layf nɔ gɛt di sem kayn bɔdi; mɔta lman gɛt wan kayn bɔdi; dɛn bif gɛt ɔda kayn; dɛn bɔd gɛt wan kayn, ɛn dɛn fish gɛt ɔda kayn. 40Semwe, sɔm bɔdi dɛn de we na fɔ ɛvin, ɛn sɔm bɔdi dɛn de we na fɔ dis wɔl; di fayn we dɛn bɔdi na ɛvin fayn difrɛn frɔm di fayn we dɛn bɔdi na dis wɔl fayn. 41Di san fayn in yon fayn, di mun fayn in yon fayn, di sta dɛn fayn dɛn yon fayn; pan di sta dɛnsɛf, sɔm fayn wan kayn fayn, ɔda wan dɛn fayn ɔda kayn fayn. 42Na so i go bi di tɛm we Gɔd go mek dɛn wan we dɔn day rayz frɔm dɛn grev. Di bɔdi we dɛn de bɛr na bɔdi we de pwɛl; bɔt di bɔdi we Gɔd go mek rayz frɔm di grev, go de sote go. 43Wɛn dɛn bɛr di bɔdi, i nɔ gɛt trɛnk ɛn i nɔ fayn; bɔt wɛn Gɔd mek i rayz i go tra nga ɛn i go fayn. 44Bɔdi we dɛn bɛr na bɔdi we di at bin de kɔntrol; bɔt bɔdi we Gɔd mek rayz na bɔdi we di Spirit de kɔntrol. If bɔdi de we di at de kɔntrol, bɔdi mɔs de we di Spirit de kɔntrol. 45Dɛn rayt na Gɔd in Buk se, “Wɛn Gɔd mek di fɔs man, Adam, i gi am layf;” bɔt di las Adam na di Spirit we de gi layf. 46Nɔto wetin di Spirit de kɔntrol de kam fɔs, na wetin di at de kɔntrol de kam bifo wetin di Spirit de kɔntrol. 47Na dɔti, Gɔd tek mek di fɔs Adam; di sɛkɛn Adam kɔmɔt na ɛvin. 48Dɛn pipul we na dis wɔl yon pipul, tan lɛkɛ di man we Gɔd tek dɔti mek; dɛn wan we na ɛvin yon pipul tan lɛkɛ di Man we kɔmɔt ɛvin. 49Jɛs lɛkɛ aw wi tan lɛkɛ di fɔs man we Gɔd tek dɔti mek, na so wi go tan lɛkɛ di Man we kɔmɔt ɛvin. 50Na di tin dis we a min: Dis wɔl yon bɔdi nɔ go go insay di ples we Gɔd de rul, ɛn ɛni tin we de day nɔ go gɛt di pawa fɔ tɔn to tin we nɔ de day. 51Mek a tɛl una wan sikrit, una lisin: Wi ɔl nɔ go day, bɔt bifo Jako kɔt yay wi ɔl go chenj, 52kwik kwik wan, lɛkɛ wɛn pɔsin wink in yay, di tɛm we dɛn go blo di las trɔmpɛt. Wɛn dɛn blo am, Gɔd go mek dɛn wan we dɔn day rayz wit nyu bɔdi dɛn we go de sote go, ɛn wi ɔl go chenj. 53Wi bɔdi dɛn we de day mɔs tɔn to bɔdi dɛn we nɔ de day; 54so wɛn dɛn tin we bin de day dɔn tɔn to tin we nɔ de day, wetin dɛn rayt na Gɔd in Buk go kam bi tru; dɛn rayt se: “Di Masta dɔn win day gud gud; day nɔ go de igen!” 55“Day, a min yu bin se yu dɔn win? Day, a min yu bin se yu gɛt pawa fɔ du mi bad?” 56Na sin mek day ebul fɔ du mɔta lman bad, na di Lɔ mek sin gɛt pawa. 57Bɔt una mek wi tɛl Gɔd tɛnki. Na Gɔd de mek wi Masta Jizɔs Krays nɔ mek sin ɛn day ebul wi. 58So, mi kɔmpin Kristiɛn dɛn, una tinap tra nga, una nɔ gri mek ɛni tin mek una dawt. Una fɔ de du Gɔd in wok ɔltɛm, una no se ɛni tin we una de du fɔ Gɔd nɔ go go fɔ natin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\