1 TIMOTI 3

1Na tru dɛn kin tɔk we dɛn kin se: If man want bi ova sia na gud gud wok i want du so. 2Ova sia nɔ fɔ gɛt bɔt na in layf; na wan wɛf nɔmɔ i fɔ gɛt, i fɔ bi siryɔs pɔsin, i fɔ ebul kɔntrol insɛf, i fɔ de biev lɛkɛ pɔsin wit sɛns; i fɔ opin in os to tre nja; i fɔ ebul tich pipul; 3i nɔ fɔ de drɔnk, i nɔ fɔ de vɛks kwik kwik, i nɔ fɔ de mek plaba; i nɔ fɔ lɛk mɔni; 4i fɔ si dat ɔltin de go fayn na in os, i fɔ mek in pikin dɛn rɛspɛkt am ɛn yɛri in wɔd. 5If pɔsin nɔ ebul mek ɔltin fayn na in yon os, aw i go ebul mek ɔltin fayn na Gɔd in chɔch? 6I nɔ fɔ bi man we jɛs no Krays bikɔs sɔntɛm i go prawd, ɛn dat go mek Gɔd kɔndɛm am lɛkɛ aw i bin kɔndɛm Setan. 7I fɔ bi man we pipul we nɔto Kristiɛn sɛf de tɔk gud bɔt, so dat shem nɔ go mit am ɛn i nɔ go fɔdɔm insay Setan in trap. 8Dɛn wan we de ɛp fɔ du Gɔd wok na chɔch, dɛnsɛf fɔ siryɔs, dɛn fɔ min wetin dɛn se; dɛn nɔ fɔ de drɔnk, dɛn nɔ fɔ want plɛnti tin fɔ dɛnsɛf; 9dɛn fɔ biliv di tru tin we Gɔd tɛl dɛn wit ɔl dɛn at; ɛn dɛn nɔ fɔ dawt se wetin dɛn biliv na di rayt tin. 10Na fɔ tray dɛn fɔs, if dɛn du wɛl, una kin mek dɛn bigin ɛp fɔ du Gɔd wok na chɔch. 11Dɛn wɛf sɛf fɔ siryɔs, dɛn nɔ fɔ de kongosa; dɛn fɔ soba, dɛn fɔ ebul kɔntrol dɛnsɛf, ɛn dɛn fɔ de waka tret ɔltɛm. 12Man we de ɛp fɔ du Gɔd wok na chɔch fɔ gɛt wan wɛf ɛn fɔ ebul manej in wɛf ɛn pikin dɛn biznɛs gud. 13Dɛn wan we du dɛn wok gud go gɛt rɛspɛkt ɛn dɛn nɔ go de dawt ɛn fred wɛn dɛn de tɔk bɔt di biliv we dɛn biliv pan Jizɔs. 14A de abop fɔ kam fɛn yu, i nɔ go te igen, bɔt a de rayt dɛn tin ya so dat 15if sɔntin sɛf mek a te fɔ kam, dis lɛta ya go mek yu no aw wi fɔ de du wɛn wi de wit Gɔd in pipul dɛn, dat na Gɔd we gɛt layf sote go, in chɔch, ɛn Gɔd in chɔch na di bakbon fɔ di tru tin we wi de tɛl pipul. 16Nɔbɔdi nɔ go dinay se di sikrit we de insay wi rilijɔn na big wan: I kam lɛkɛ mɔtalman, Gɔd in Spirit sho se i rayt fɔ du dat. Enjɛl dɛn si am. Pipul tɔk bɔt am ɔlɔbɔt na dɛn difrɛn neshɔn. Pipul na wɔl bin biliv pan am, Gɔd tek am go ɛvin, ɛn put am na in raytan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\