3 CHƆN 1

1Mi Jɔn, we na bigman na chɔch de rayt to Geyɔs we a lɛk fɔ tru. 2Mi padi, a de pre mek yu gɛt wɛlbɔdi ɔltɛm ɛn mek ɔltin fayn fɔ yu, lɛkɛ aw ɔltin fayn wit yu sol. 3A bin gladi bad we sɔm Kristiɛn dɛn kam ɛn tɔk se yu nɔ de tap fɔ biliv di tru tin bɔt Krays ɛn aw yu de waka na di tru rod ɔltɛm. 4Di tin we kin mek a gladi pas ɔl na we a kin yɛri se mi pikin dɛn de waka na di tru rod. 5Mi padi we a lɛk, ɔltɛm yu de du gud wok fɔ di Kristiɛn dɛn, pan ɔl we dɛn na tre nja. 6Dɛn dɔn tɛl di chɔch pipul dɛn aw yu lɛk dɛn. Duya, ɛp dɛn fɔ rɛdi fɔ dɛn patrol lɛkɛ aw Gɔd want. 7Dɛn Kristiɛn ya de go patrol fɔ du Krays in wok ɛn dɛn nɔ de tek natin na dɛn pipul we nɔ biliv Krays, dɛn an. 8So wi we na Kristiɛn fɔ ɛp dɛn pipul ya, da we de wi go ɛp dɛn fɔ du Krays in wok. 9A bin dɔn rayt lɛta to di chɔch, bɔt Dayɔtrɛfez we want put insɛf bifo na di chɔch, nɔ lisin wetin a tɛl am. 10Wɛn a kam a go tɔk wetin i du: di bad tin dɛn we i dɔn tɔk bɔt wi ɛn dɛn lay we i dɔn lay. Bɔt dat nɔ du fɔ am; i nɔ gri fɔ mek di Kristiɛn dɛn tap to dɛn, wɛn dɛn kam, ɛn i tap dɛn wan we de gladi fɔ dɛn, i de tray sɛf fɔ drɛb dɛn Kristiɛn de kɔmɔt na di chɔch. 11Mi padi we a lɛk, nɔ fala di bad we i de du, yu jɛs de du gud nɔmɔ. Ɛnibɔdi we de du wetin rayt na Gɔd pikin, bɔt ɛnibɔdi we de du bad nɔ no Gɔd yet. 12Ɔlman de tɔk gud bɔt Dimi triɔs; aw i liv sho se wetin ɔlman de tɔk bɔt am na tru. Wisɛf de tɔk gud bɔt am ɛn unasɛf no se na tru wi de tɔk. 13A gɛt plɛnti tin fɔ tɛl yu, bɔt a nɔ want rayt dɛn ɔl to yu. 14I nɔ go te igen a go kam to yu ɛn wi go tɔk fes to fes. 15Mek yu gɛt kol at. Yu padi dɛn ɔl de tɛl yu adu. Tɛl ɔl wi padi dɛn de adu fɔ wi wan bay wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\