CHISƆSI 'A SƆ MƆƐ NU 3

1Wan de, bay tri oklɔk santɛm, di tɛm we dɛn Ju pipul kin go pre, Pita ɛn Jɔn bin go na Gɔd in Os fɔ go pre. 2Pipul bin de kɛr wan man we nɔ bin ebul waka frɔm we in mama bɔn am, go lɛf am na di get we dɛn kɔl Fayn Get, fɔ mek i beg to dɛn pipul we bin de go pre na Gɔd in Os. 3Wɛn di man si Pita ɛn Jɔn de go insay Gɔd in Os fɔ go pre, i bigin beg dɛn fɔ mek dɛn gi am mɔni. 4Pita ɛn Jɔn luk gud insay di man in yay, na de Pita tɛl am se, “Es yay, luk wi!” 5So di man luk dɛn bikɔs i bin min se dɛn go gi am sɔntin. 6Na de Pita tɛl am se, “A nɔ gɛt kɔpɔ, bɔt a go gi yu wetin a gɛt. Bay Jizɔs we kɔmɔt Nazarɛt in pawa, grap, waka!” 7Pita ol di man in raytan ɛn ɛp am fɔ tinap. Di man in fut dɛn tra nga wantɛm. 8I grap ɛn bigin fɔ waka go insay Gɔd in Os. I bigin de waka, de jomp, de prez Gɔd. 9Ɔlman si am we i de waka, de prez Gɔd. 10Wɛn di pipul dɛn no se na di man dat we bin de sidɔm klos Fayn Get na Gɔd in Os fɔ beg, dɛn wɔnda, dɛn mɔt ful we dɛn si wetin bi to di man. 11Di man we bin jɛs wɛl go grip Pita ɛn Jɔn; ɔl di pipul dɛn wɔnda, dɛn rɔn go na di ples we dɛn kɔl Sɔlɔmɔn in Vira nda. 12Wɛn Pita si di pipul dɛn, i se, “Mi kɔntri man dɛn, wetin mek una de wɔnda fɔseka wetin dɔn bi ɛn wetin mek una de luk wi so? Una min se na wi yon pawa ɔ na bikɔs wi gud mek dis man wɛl? 13Na di Gɔd we wi gra npapa-papa dɛn, Ebraam, Ayzik, ɛn Jekɔb bin de pre to, na dis sem Gɔd dɔn gi Jizɔs we na in savant, di pawa fɔ mɛn dis man. Wɛn una bin kɛr Jizɔs go bifo Paylet ɛn Paylet bin want mek Jizɔs fri, una bin tɔk bad bɔt am. 14Jizɔs na bin man we tret ɛn i bin gi insɛf to Gɔd. Una bin tɔk bad bɔt Jizɔs ɛn una beg Paylet se mek i kil Jizɔs ɛn lɛf wan man we kil pɔsin. 15So, una kil Jizɔs we gɛt pawa fɔ gi tru layf, bɔt Gɔd mek i rayz frɔm di grev. Wi, we na in apɔsul dɛn, si Jizɔs wit wi yon yay afta i rayz frɔm di grev. 16Na Jizɔs in pawa ɛn we wi biliv pan am mek dis man wɛl gud gud wan. 17“Mi pipul dɛn, a no se una ɛn una bigman dɛn nɔ bin no wetin una bin de du wɛn una kil Jizɔs. 18Bɔt na so Gɔd mek ɔl wetin i bin mek dɛn prɔfɛt tɔk lɔntɛm bɔt di Mɛsaya, kam bi tru. 19Una fɔ lɛf fɔ du bad ɛn kam to Gɔd, ɛn Gɔd go padin una fɔ ɔl una sin. 20Da tɛm de, Gɔd we na wi Masta go mek in Spirit wok insay una at fɔ mek una tinap tra nga, ɛn i go sɛn Jizɔs we na di Mɛsaya we i dɔn pik fɔ sev una. 21Jizɔs fɔ de na ɛvin sote Gɔd dɔn du ɔltin lɛkɛ aw in prɔfɛt dɛn bin dɔn tɔk lɔntɛm. 22Mozis bin tɔk se, ‘Gɔd we na una Masta go sɛn prɔfɛt to una lɛkɛ aw i sɛn mi ɛn da prɔfɛt de go kɔmɔt na una yon neshɔn. Una fɔ lisin ɛn du ɔl wetin i tɛl una fɔ du. 23Ɛnibɛdi we nɔ tek wetin di prɔfɛt tɔk, Gɔd go pul am kɔmɔt to in pipul dɛn ɛn kil am!’ 24Na so ɔl di prɔfɛt dɛn, frɔm Samyɛl sote rich dɛn prɔfɛt we de naw, bin tɔk. 25Di tin we Gɔd prɔmis wi we dɛn prɔfɛt tɔk bɔt na fɔ wi ɔl, ɛn una gɛt pan da blɛsin we Gɔd bin prɔmis wi gra npapa-papa dɛn, wɛn i tɛl Ebraam se, ‘Na yu gra npi kin-pi kin dɛn a go tek fɔ blɛs ɔl di pipul dɛn na di wɔl.’ 26Wɛn Gɔd sɛn Jizɔs lɛkɛ savant kam na wɔl, Gɔd mek i kam to una we na Izrɛl pipul fɔs, kam tɔk bɔt Gɔd fɔ mek bɛtɛ go fala una ɛn mek una go lɛf fɔ du bad.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\