GBOO KADESIA KO A 3

1Una dɛn pipul we kɔmɔt Galeshya, una nɔ gɛt sɛns! Udat de wich una mek una nɔ ebul no wetin una de du? A bin dɔn tɛl una plen wan aw pipul bin kil Jizɔs Krays na di krɔs. 2Una ansa dis kwɛshɔn: na we una de du wetin di Ju Lɔ tɛl una fɔ du mek Gɔd gi una in Spirit, ɔ na we una yɛri di Gud Nyus ɛn biliv am? 3Una nɔ gɛt sɛns? Gɔd in Spirit dɔn mek una bigin fɔ liv dis nyu layf. Una min se na bay una yon pawa una go liv di nyu layf we una dɔn bigin liv, sote go? 4Una min se ɔl wetin dɔn bi to una nɔ min natin? Una fɔ no se nɔto fɔ natin dɛn tin ya bi. 5Una min se Gɔd gi una in Spirit ɛn du dɛn big wok ya, bikɔs una de du wetin di Ju Lɔ tɛl una fɔ du, ɔ bikɔs una yɛri di Gud Nyus ɛn biliv am? 6Una mɛmba wetin bi to Ebraam we dɛn rayt bɔt na Gɔd in Buk se, “Ebraam biliv Gɔd, na dat mek Gɔd se na pɔsin we de du rayt.” 7Una fɔ no se dɛn pipul we biliv Gɔd na Ebraam in gra npi kin-pi kin dɛn. 8Bifo i apin, Gɔd in Buk dɔn tɔk se, Gɔd go mek dɛn pipul we nɔto Ju bi tret pipul bikɔs dɛn biliv am. So wetin dɛn rayt na Gɔd in Buk sho aw Ebraam bin dɔn yɛri di Gud Nyus lɔntɛm, wɛn Gɔd tɛl am se, “Na yu a go tek fɔ blɛs ɔlman na wɔl.” 9Ebraam biliv Gɔd ɛn Gɔd blɛs am, so Gɔd go blɛs ɛnibɔdi we biliv am lɛkɛ aw i blɛs Ebraam. 10Ɛnibɔdi we tink se na we i de du wetin di Ju Lɔ se go mek ɔltin rayt bitwin in ɛn Gɔd, da pɔsin de fɔ no se Gɔd go kɔndɛm am; bikɔs dɛn rayt na Gɔd in Buk se, “Gɔd de kɔndɛm ɛnibɔdi we nɔ de du ɔl wetin di Ju Lɔ se, ɔltɛm.” 11Na tru se nɔto we pɔsin du wetin di Ju Lɔ se, go mek ɔltin rayt bitwin in ɛn Gɔd, bikɔs wi rid na Gɔd in Buk se, “Na we pɔsin biliv Gɔd, na dat mek Gɔd go mek ɔltin rayt bitwin in ɛn insɛf ɛn na dat go mek i liv tru layf.” 12Fɔ du ɔl wetin di Ju Lɔ se, nɔto di sem lɛkɛ fɔ biliv Gɔd. Wi rid na Gɔd in Buk se, “If pɔsin du ɔl wetin di Ju Lɔ se, di pɔsin go jɛs gɛt di layf we di Ju Lɔ de mek pipul gɛt.” 13Jizɔs Krays dɔn mek di Lɔ tap fɔ kɔndɛm wi lɛkɛ aw i bin de kɔndɛm wi bifo, bikɔs i gri mek dɛn kɔndɛm am fɔ day na di krɔs fɔseka wi; lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk we dɛn se, “Gɔd go kɔndɛm ɛnibɔdi we dɛn ɛng pan tik.” 14Krays du dat so dat wetin i dɔn du go mek Gɔd gi dɛn pipul we nɔto Ju di sem blɛsin we i bin prɔmis Ebraam ɛn dat go mek Gɔd gi dɛn pipul we biliv pan am, in Spirit we i bin dɔn prɔmis. 15Mi kɔmpin Kristiɛn dɛn, a de tɔk bɔt tin we wi ɔl no: if tu pipul gri fɔ sɔntin ɛn sayn pepa, nɔbɔdi nɔ go pwɛl ɔ chenj wetin di tu pipul dɛn bin gri fɔ du. 16Una fɔ mɛmba se, Gɔd bin dɔn mek prɔmis to Ebraam ɛn in gra npi kin-pi kin plɛnti tɛm. Wɛn wi si “Ebraam in gra npi kin-pi kin” na Gɔd in Buk, dat min se Gɔd nɔ bin de tɔk bɔt plɛnti pipul, i bin de tɔk bɔt wan pɔsin, ɛn da pɔsin de na Krays. 17A de tɛl una se Gɔd bin mek agrimɛnt wit Ebraam ɛn i bin prɔmis fɔ du wetin i tɛl Ebraam. Wɛn Gɔd dɔn mek dis agrimɛnt ya, i tek fo-ɔndrɛd ɛn tati ia bifo i gi di Ju neshɔn di Lɔ; ɛn dis Lɔ ya nɔ go pwɛl ɔ chenj wetin Gɔd dɔn prɔmis. 18If na we pɔsin de du wetin di Ju Lɔ se de mek Gɔd du gud fɔ am, dat min se Gɔd nɔ de du gud fɔ am fɔseka wetin i prɔmis se in go du. Bɔt Gɔd du gud fɔ Ebraam bikɔs i bin dɔn prɔmis fɔ du so. 19So wetin mek Gɔd gi wi di Ju Lɔ? Gɔd gi mɔta lman di Lɔ fɔ sho am se i de du bad, ɛn di Lɔ go de sote Ebraam in gra npi kin-pi kin, we Gɔd mek di prɔmis fɔ, kam. Gɔd bin sɛn sɔm enjɛl dɛn fɔ kam gi Mozis di Lɔ, so dat Mozis go pas am to di Ju pipul dɛn; na in na bin di midu lman. 20Bɔt Gɔd in wan gren nɔ nid midu lman. 21Bikɔs di Ju Lɔ de, so wetin Gɔd dɔn prɔmis nɔ min natin? Mek Gɔd nɔ gri! Bikɔs if na we pɔsin de kip di Ju Lɔ de mek di pɔsin gɛt layf, dat min se, di Ju Lɔ fɔ mek ɔltin rayt bitwin pɔsin we de kip am ɛn Gɔd. 22Bɔt dɛn rayt na Gɔd in Buk se, na sin de rul di wɔl, so na we pipul biliv pan Krays go mek dɛn gɛt wetin Gɔd prɔmis fɔ gi dɛn. 23Bifo di tɛm rich we pipul bigin biliv pan Jizɔs Krays, di Ju Lɔ we Mozis bin gi wi, bin de gyad wi lɛkɛ se wi na prizna ɛn i bin gɛt pawa oba wi, sote di tɛm we Gɔd rɛdi fɔ sho pipul se dɛn fɔ biliv pan Jizɔs. 24Di Ju Lɔ bin tan lɛkɛ pɔsin we bin de mek wi nɔ du bad, sote Krays kam; so dat naw we Krays dɔn kam Gɔd go mek ɔltin rayt bitwin wi ɛn in, wɛn wi biliv pan Krays. 25Bɔt naw we pipul dɔn biliv pan Krays, di Ju Lɔ nɔ de rul wi igen. 26Na we una ɔl biliv pan Jizɔs Krays ɛn una gɛt wanwɔd wit am, na dat mek una ɔl dɔn bi Gɔd in pikin dɛn. 27Una dɔn baptayz, so una gɛt wanwɔd wit Jizɔs Krays ɛn una ɔl dɔn mekɔp fɔ tan lɛkɛ Jizɔs Krays. 28Una ɔl we gɛt wanwɔd wit Jizɔs Krays dɔn bi wan: Ju pɔsin, pɔsin we nɔto Ju, slev, fribɔn, man ɛn uman; ɔl na wan bikɔs dɛn ɔl gɛt wanwɔd wit Krays. 29If una ɔl na Krays yon pipul, dat min se una na Ebraam in gra npi kin-pi kin dɛn, ɛn una go gɛt wetin Gɔd dɔn prɔmis fɔ gi Ebraam in gra npi kin-pi kin dɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\