CHƆN 14

1Jizɔs tɛl in lanin bɔy dɛn se, “Una put una at dɔng, una nɔ wɔri. Una biliv pan Gɔd, ɛn una biliv pan misɛf. 2Plɛnti ples de ɔp to mi Papa na ɛvin; a de go rɛdi ples de fɔ una. If nɔto bin so, a bin fɔ tɛl una. 3Ɛn afta a dɔn rɛdi di ples fɔ una, a go kam bak fɔ kam tek una go na di ples we a de, so dat unasɛf go lib de. 4Una no di rod we fɔ pas fɔ go na di ples we a de go.” 5Tɔmɔs aks Jizɔs se, “Masta, wi nɔ no usay yu de go, so aw wi go no di rod we fɔ pas fɔ go de?” 6Jizɔs se, “Mi na di rod we fɔ pas go to Gɔd, na mi de tɛl pipul wetin tru bɔt Gɔd, na mi de gi pipul di tru layf; nɔbɔdi nɔ go kam to mi Papa pas di pɔsin pas tru mi.” 7Jizɔs tɔk igen se, “Naw we una dɔn no mi, una go no mi Papa insɛf, ɛn frɔm naw una dɔn no am ɛn una dɔn si am.” 8Filip tɔn to Jizɔs ɛn se, “Masta, sho wi yu Papa, na dat nɔmɔ go bɛtɛ fɔ wi.” 9Jizɔs aks Filip se, “Pan ɔl we a dɔn de wit una ɔl dis tɛm, yu nɔ no mi? Ɛnibɔdi we dɔn si mi, dɔn si mi Papa. Wetin du yu se, ‘Sho wi yu Papa?’ ” 10Jizɔs aks Filip se, “Filip, yu nɔ biliv se a de insay mi Papa ɛn mi Papa de insay mi?” Jizɔs bigin tɔk to ɔl in lanin bɔy dɛn. I se, “Nɔto misɛf mekɔp di wɔd dɛn we a dɔn tɛl una, na mi Papa, we de insay mi, de du in wok. 11Una fɔ biliv mi wɛn a tɛl una se mi Papa de insay mi ɛn misɛf de insay mi Papa. If una nɔ biliv mi we a tɔk se a de insay mi Papa ɛn mi Papa de insay mi, una biliv mi fɔseka di tin dɛn we a dɔn du. 12A de tɛl una se, ɛnibɔdi we biliv pan mi, go du di wɔnda ful wok dɛn we a dɔn du, ɛn i go du wɔnda ful wok dɛn pas dɛn wan de sɛf, bikɔs a de go to mi Papa. 13Ɛn if una tek mi nem pre fɔ ɛni tin, a go du di tin we una want, so dat pipul go si aw mi Papa wɔnda ful. 14If una tek mi nem pre fɔ ɛni tin, a go du di tin we una want mek a du. 15“If una lɛk mi, una go de du ɔl wetin a tɛl una fɔ du. 16A go aks mi Papa fɔ gi una ɔda pɔsin we go de ɛp una fɔ du wetin Gɔd want ɛn i go sɛn di pɔsin kam. Da pɔsin go de wit una sote go. 17Di wan we go de ɛp una fɔ du wetin Gɔd want, na di Spirit we go mek pipul no ɔltin we tru bɔt Gɔd. Di pipul dɛn na di wɔl nɔ go mek di Spirit kam na dɛn layf, bikɔs dɛn nɔ de si am ɛn dɛn nɔ no am. Bɔt una no am, bikɔs i de wit una ɛn i go de insay una. 18“Wɛn a go, una nɔ go lɛf lɛkɛ pipul we nɔ gɛt nɔbɔdi fɔ ɛp dɛn, a go kam bak to una. 19I nɔ go te igen, di pipul dɛn na wɔl nɔ go si mi igen, bɔt una go si mi; ɛn bikɔs a gɛt layf, unasɛf go gɛt di tru layf. 20Wɛn da tɛm de rich, una go no se a de insay mi Papa ɛn una de insay mi lɛkɛ aw a de insay una. 21“Ɛnibɔdi we du wetin a tɛl am fɔ du, na pɔsin we lɛk mi bad. Mi Papa go lɛk am ɛn misɛf go lɛk am; ɛn a go mek i no mi gud.” 22Judas, nɔto Judas Iskariɔt, se, “Masta, wetin du na wi nɔmɔ yu go mek no udat yu bi; wetin du yu nɔ go mek ɔlman na wɔl no udat yu bi?” 23Jizɔs ansa am se, “Ɛnibɔdi we lɛk mi go du wetin a lan am fɔ du. Mi Papa go lɛk di pɔsin, ɛn mi ɛn mi Papa go kam to am, ɛn tap wit am. 24Ɛnibɔdi we nɔ lɛk mi nɔ go du wetin a lan am fɔ du. Dɛn tin ya we a de lan una, nɔto tin dɛn we misɛf mekɔp fɔ lan una, na tin dɛn we mi Papa sɛn mi fɔ lan una. 25“A dɔn tɛl una dɛn wɔd ya naw we a stil de wit una. 26Di wan we de ɛp pipul fɔ du wetin Gɔd want, dat na Gɔd in Spirit, we mi Papa go sɛn to una bikɔs a aks am, go lan una ɔltin ɛn mek una mɛmba ɔl wetin a dɔn tɛl una. 27“A nɔ de gi una di kayn kol at we di pipul dɛn ɛn di tin dɛn na dis wɔl ya de gi, bɔt a de gi una mi yon kol at. A nɔ de gi mi yon kol at lɛkɛ aw di pipul dɛn na wɔl de gi kol at. Una nɔ ɛng at fɔ ɛni tin, una nɔ mek ɛni tin wɔri una. 28Una bin yɛri we a tɛl una se, ‘A de go, bɔt a go kam bak to una’. If una lɛk mi, una fɔ gladi we a de go to mi Papa, bikɔs mi Papa pas mi. 29A dɔn tɛl una dat naw bifo i bi, so dat wɛn i bi, una go biliv se na tru a bin tɔk. 30I nɔ lɛf lɔng igen we a go ebul tɔk to una, bikɔs Setan we de rul dis wɔl de kam, bɔt i nɔ gɛt pawa oba mi. 31Bɔt pipul mɔs no se a lɛk mi Papa; na dat mek a de du ɔl wetin i tɛl mi fɔ du. “Una kam lɛ wi go, mek wi kɔmɔt na dis ples.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\