CHƆN 5

1Wɛn dat dɔn, Jizɔs go na Jerusɛlɛm wan Ju ɔlide. 2Wata bin de klos di ples we dɛn kɔl di Ship Get na Jerusɛlɛm. Fayv ples we tan lɛkɛ pɔch bin de rawnd di wata. Di Ju pipul dɛn bin de kɔl di ples Bɛtzata. 3Plɛnti sik pipul bin de go ledɔm na di fayv pɔch dɛn. Sɔm pan dɛn sik pipul ya bin blɛn; sɔm nɔ bin ebul waka; ɛn sɔm bin jɛs de wan ples, dɛn nɔ ebul muf ɛni pat pan dɛn bɔdi. [Di sik pipul dɛn bin de wet fɔ mek di wata shek, bikɔs tɛm de we Gɔd we na di Masta in enjɛl kin kam shek di wata. Wɛn di wata de shek, di fɔs pɔsin we go insay di wata kin wɛl, ilɛk uskayn sik i gɛt.] 5Wan man we bin dɔn sik tati-et ia bin de na di ples. 6Wɛn Jizɔs si di man ledɔm de, i no se i bin dɔn sik ɔl da tɛm de. So Jizɔs aks am if i want wɛl. 7Di sik man ansa se, “Masta, a nɔ gɛt nɔbɔdi fɔ put mi insay di wata wɛn i de shek. Wɛn a kin de tray fɔ go insay, ɔda pɔsin kin dɔn go insay de bifo mi.” 8Jizɔs se, “Grap, tek yu mata ɛn waka!” 9Di man wɛl wantɛm, i grap, tek in mata ɛn bigin waka. Dis tin ya bi di de we di Ju pipul dɛn kin pre ɛn blo. 10So di Ju bigman dɛn bigin tɔk pan di man we Jizɔs mɛn. Dɛn se, “Tide na di de we fɔ pre ɛn blo, ɛn wi Ju Lɔ se pɔsin nɔ fɔ waka wit mata.” 11Di man se, “Na di man we mɛn mi tɛl mi fɔ mek a tek mi mata ɛn waka.” 12Di Ju bigman dɛn aks am se, “Udat na di man we tɛl yu fɔ du dat?” 13Di man nɔ bin no udat na Jizɔs, bikɔs di pipul dɛn bin bɔku ɛn Jizɔs bin dɔn go wɛn nɔbɔdi nɔ bin de luk. 14Wɛn dat pas, Jizɔs mit di man insay Gɔd in Os, i se, “Luk, yu dɔn wɛl naw, so yu fɔ lɛf fɔ sin, if nɔ so, wɔs tin go bi to yu pas wetin dɔn bi.” 15Dɛn di man lɛf Jizɔs ɛn go mit di Ju bigman dɛn, ɛn i tɛl dɛn se na Jizɔs mɛn am. 16So di Ju bigman dɛn bigin fɛn Jizɔs ɔlɔbɔt fɔ du am bad bikɔs i mɛn di man di de we fɔ pre ɛn blo. 17Jizɔs se, “Mi Papa de wok ɔltɛm, ɛn misɛf fɔ wok.” 18Bikɔs Jizɔs tɔk dat, di Ju bigman dɛn mekɔp fɔ kil am ɛn dis tɛm dɛn maynd bin mekɔp mɔ. Di tin we mek dɛn bin want kil am nɔto fɔ we i brok di Ju Lɔ we tɔk bɔt di de fɔ pre ɛn blo nɔmɔ, bɔt pantap dat, i se Gɔd na in Papa, so i mek insɛf ikwal wit Gɔd. 19Jizɔs tɔn to di Ju bigman dɛn. I se, “A de tɛl una fɔ tru se, di Pikin nɔ kin du ɛni tin bay insɛf, na wetin i si in Papa de du nɔmɔ, na in insɛf de du. Wetin di Papa de du, na in di Pikin insɛf de du. 20Di Papa lɛk in Pikin, ɛn i de sho am ɔl wetin i de du; i go sho in Pikin tin dɛn we i fɔ du we wɔnda ful pas dis wan ya we go mek una ɔl wɔnda. 21Jɛs lɛkɛ aw di Papa de mek dɛn pipul we dɔn day rayz frɔm dɛn grev ɛn mek dɛn gɛt layf, na semwe so, di Pikin de gi layf to dɛn pipul we i want gi layf. 22Di Papa nɔ de jɔj ɛnibɔdi, i dɔn gi in Pikin pawa fɔ jɔj pipul, 23so dat ɔlman go ɔna ɛn rɛspɛkt di Pikin lɛkɛ aw dɛn ɔna ɛn rɛspɛkt di Papa. Ɛnibɔdi we nɔ ɔna ɛn rɛspɛkt di Pikin, na di Papa we sɛn di Pikin kam na wɔl di pɔsin nɔ ɔna ɛn rɛspɛkt. 24“A de tɛl una se, ɛnibɔdi we yɛri mi wɔd ɛn biliv pan di wan we sɛn mi kam na wɔl, dɔn bigin liv di tru layf we go de sote go. Gɔd nɔ go jɔj am, i tan lɛkɛ pɔsin we bin dɔn day, bɔt i dɔn gɛt tru layf naw. 25A de tɛl una se, di tɛm de kam ɛn i dɔn kam we dɛn pipul we dɔn day bikɔs dɛn nɔ gɛt di tru layf, go yɛri dɛn tin we Gɔd in Pikin de tɔk, ɛn ɔl dɛn wan we yɛri wetin i se ɛn du am go gɛt tru layf. 26Jɛs lɛkɛ aw di Papa gɛt pawa fɔ gi layf, semwe so, i gi in Pikin insɛf pawa fɔ gi layf. 27Ɛn di Papa dɔn gi in Pikin di pawa fɔ jɔj mɔta lman bikɔs in Pikin na Mɔta lman Pikin. 28Wetin a jɛs tɛl una so nɔ fɔ mek una wɔnda, di tɛm de kam we ɔl dɛn pipul we dɔn day go yɛri wetin di Pikin de tɔk, 29ɛn dɛn go rayz frɔm dɛn grev: di wan dɛn we bin du gud, go rayz frɔm dɛn grev ɛn dɛn go gɛt layf we go de sote go; bɔt dɛn wan we bin du bad, go rayz frɔm dɛn grev, ɛn a go kɔndɛm dɛn. 30“A nɔ gɛt di pawa fɔ du ɛni tin bay misɛf; a jɛs de jɔj pipul lɛkɛ aw Gɔd tɛl mi fɔ jɔj dɛn, so na di rayt we a de jɔj pipul bikɔs a nɔ de tray fɔ du wetin a want, na wetin di wan we sɛn mi want, na dat nɔmɔ a de du. 31“If na mi wan gren tɔk bɔt misɛf, nɔbɔdi nɔ go biliv wetin a tɔk. 32Bɔt ɔda pɔsin de we de tɔk bɔt mi, ɛn a no se na tru i de tɔk bɔt mi. 33Una bin sɛn sɔm mɛsenja dɛn go aks Jɔn bɔt mi, ɛn wetin Jɔn tɔk bɔt mi na tru. 34Nɔto fɔ se a nɔ de abop pan wetin ɔda pɔsin de tɔk bɔt mi, we na tru, a jɛs tɛl una se wetin Jɔn tɔk bɔt mi na tru, fɔ mek Gɔd sev una. 35Wetin Jɔn bin de tɔk bin tan lɛkɛ lamp we layt ɛn di layt brayt fɔ mek ɔlman si. Una bin gri fɔ mek di layt shayn pan una fɔs ɛn mek una at gladi. 36Bɔt wetin a de du sho wetin a bi fɔ tru pas aw wetin Jɔn sɛf tɔk, sho wetin a bi; wetin a de du na wetin nɔmɔ mi Papa tɛl mi fɔ du. Na dɛn wok ya we a de du de mek pipul no udat a bi ɛn sho se na mi Papa sɛn mi kam na wɔl. 37Ɛn mi Papa we sɛn mi insɛf de tɔk udat a bi. Una nɔ yɛri in vɔys wande ɛn una nɔ si in fes wande. 38Ɛn una nɔ de kip in wɔd na una at bikɔs una nɔ biliv pan di wan we i sɛn kam na wɔl. 39Una de luk gud insay di wɔd dɛn we rayt na Gɔd in Buk, bikɔs una min se una go gɛt layf we go de sote go insay dɛn buk de. Bɔt na mi dɛn de tɔk bɔt na Gɔd in Buk. 40Pan ɔl dat, una nɔ gri fɔ kam to mi, so dat una go gɛt di tru layf we go de sote go. 41“A nɔ de wok fɔ mek mɔta lman prez mi. 42A no una, a no se una nɔ lɛk Gɔd at ɔl. 43Na mi Papa sɛn mi, na in mek i kam, bɔt una nɔ gri lisin to mi; bɔt wɛn ɔda pɔsin kam fɔ insɛf, nɔbɔdi nɔ sɛn am, una go lisin to am. 44Una lɛk di prez we una kɔmpin dɛn de prez una, bɔt una nɔ de tray fɔ mek di wan Gɔd prez una, so aw una go biliv mi? 45Una nɔ fɔ fil se na mi go tɛl mi Papa se una dɔn du bad. Na Mozis we una bin de abop pan fɔ ɛp una go tɛl Gɔd se una dɔn du bad. 46If una bin biliv Mozis fɔ tru, una bin fɔ biliv mi, bikɔs Mozis rayt bɔt mi. 47Bɔt we una nɔ biliv wetin i rayt bɔt mi, aw una go biliv wetin a de tɔk?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\