MATIU 1

1Na Jizɔs Krays in fambul dɛn, frɔm Ebraam in tɛm dɛn wan ya: Jizɔs Krays na wan pan Devid in gra npi kin-pi kin dɛn, ɛn Devid na wan pan Ebraam in gra npi kin-pi kin dɛn. 2Ebraam bɔn Ayzik, Ayzik bɔn Jekɔb, Jekɔb bɔn Juda ɛn Juda in brɔda dɛn, 3Juda bɔn Pɛrɛz ɛn Zera (na Tama na bin dɛn mama), ɛn Pɛrɛz bɔn Ɛzrɔn, Ɛzrɔn bɔn Ram. 4Ram bɔn Ami na dab, Ami na dab bɔn Nashɔn, Nashɔn bɔn Salmɔn, 5Salmɔn bɔn Boaz (Boaz in mama bin nem Reab), Boaz bɔn Obɛd (Obɛd in mama bin nem Rut), Obɛd bɔn Jɛsi, 6Jɛsi bɔn Devid we na bin king. King Devid bɔn Sɔlɔmɔn wit Yuraya in wɛf, 7Sɔlɔmɔn bɔn Rɛoboam, Rɛoboam bɔn Abija, Abija bɔn Asa, 8Asa bɔn Jɛosha fat, Jɛosha fat bɔn Joram, Joram bɔn Uzaya, 9Uzaya bɔn Jotam, Jotam bɔn Eaz, Eaz bɔn Ɛzi kaya, 10Ɛzi kaya bɔn Manasɛ, Manasɛ bɔn Emɔs, Emɔs bɔn Josia, 11Josia bɔn Jɛoya kin ɛn ɔda bɔy pikin dɛn we na Jɛoya kin in brɔda dɛn. Josia bin bɔn dɛn pikin ya di tɛm we dɛn bin kɛr di Izrɛl pipul dɛn go Babilɔn go mek dɛn slev. 12Afta dɛn kɛr dɛn go mek dɛn slev na Babilɔn, Jɛoya kin bɔn Shiɛltiɛl, Shiɛltiɛl bɔn Zɛru babɛl, 13Zɛru babɛl bɔn Abiɔd, Abiɔd bɔn Ɛla ya kim, Ɛla ya kim bɔn Azɔ, 14Azɔ bɔn Zadɔk, Zadɔk bɔn Akim, Akim bɔn Ɛliɔd, 15Ɛliɔd bɔn Ɛlieza, Ɛlieza bɔn Matan, Matan bɔn Jekɔb, 16Jekɔb bɔn Josɛf we mared Meri we bɔn Jizɔs, we dɛn kɔl Mɛsaya, dat na di pɔsin we Gɔd pik. 17Na fotin difrɛn jɛna reshɔn (frɔm gra npapa-papa dɛn to gra npi kin-pi kin dɛn) bin de frɔm Ebraam in tɛm sote rich King Devid in tɛm, ɛn na fotin bin de frɔm King Devid in tɛm sote rich di tɛm we dɛn kɛr di Izrɛl pipul dɛn go Babilɔn go mek dɛn slev, ɛn na fotin bin de frɔm di tɛm we di Izrɛl pipul dɛn bin bi slev na Babilɔn sote di tɛm we Krays bɔn. 18Ɔl wetin bi di tɛm we Jizɔs Krays bɔn na in a de kam tɛl una so: Josɛf bin dɔn put stɔp fɔ mared Meri we na Jizɔs in mama, bɔt bifo dɛn mared, Meri fɛnɔt se Gɔd in Spirit mek i gɛt bɛlɛ. 19Josɛf na bin man we de waka tret, ɛn i nɔ bin want mek ɔlman no wetin bi to Meri, bikɔs Meri bin go shem. So i mekɔp fɔ lɛf Meri, saful. 20Wɛn Josɛf bin de tink bɔt wetin i go du, na in Gɔd sɛn enjɛl kam to am na drim. Di enjɛl se, “Josɛf, yu we na King Devid in gra npi kin-pi kin nɔ fred fɔ mared Meri, bikɔs na Gɔd in Spirit kam pan am we i gɛt bɛlɛ. 21Meri go bɔn bɔy pikin ɛn yu go kɔl di pikin Jizɔs; bikɔs i go sev Gɔd in pipul dɛn frɔm dɛn sin.” 22Ɔl dis bi so dat wetin Gɔd bin dɔn mek di prɔfɛt dɛn tɔk go bi lɛkɛ aw dɛn bin se. Di prɔfɛt dɛn bin se, Gɔd se, 23“Wan yɔng uman we nɔ no bɔt man yet go gɛt bɛlɛ ɛn i go bɔn bɔy pikin, dɛn go gi di pikin nem Ima nyuɛl” (Ima nyuɛl min se, Gɔd de wit wi). 24So wɛn Josɛf wek, i du wetin di enjɛl tɛl am fɔ du; i mared Meri. 25Bɔt Josɛf nɔ no Meri fɔ wɛf sote Meri dɔn bɔn di bɔy pikin. Josɛf kɔl di pikin, Jizɔs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\