MATIU 21

1Wɛn Jizɔs ɛn in lanin bɔy dɛn de klos Jerusɛlɛm, dɛn rich Bɛtfej we de na Mawnt Ɔliv; wɛn dɛn rich de, Jizɔs sɛn tu pan in lanin bɔy dɛn go bifo dɛn. 2I tɔk to dɛn, i se, “Una go na di vilej we de bifo una so; wɛn una rich de, una go mit dɛn tay wan dɔnki, in pikin de klos am. Una lus dɛn ɛn bring dɛn kam to mi. 3If ɛnibɔdi aks una ɛni tin, una se, ‘Di Masta want dɛn bad bad’; di man go sɛn dɛn wantɛm.” 4Dis tin bi, so dat wetin di prɔfɛt bin tɔk go bi, we i bin se, 5“Tɛl di pipul dɛn na Zayɔn se, Luk, una king de kam to una! I put in yay dɔng, i de rayd wan dɔnki, ɛn di dɔnki in pikin.” 6So di tu lanin bɔy dɛn go du wetin Jizɔs tɛl dɛn fɔ du. 7Dɛn bring di dɔnki ɛn in pikin, dɔn dɛn prɛd dɛn klos pantap di dɔnki, na in Jizɔs sidɔm pan dɛn. 8Plɛnti pipul we bin lib de prɛd dɛn klos na di rod, ɔda pipul dɛn brok di an pan sɔm tik ɛn le dɛn na di rod. 9Di pipul dɛn we bin de bifo am ɛn di wan dɛn we bin de fala am bin de ala se, “Mek ɔlman prez Devid in pikin! Mek Gɔd blɛs di wan we i dɔn sɛn fɔ kam tinap fɔ am! Mek ɔlman prez Gɔd!” 10Wɛn Jizɔs rich insay Jerusɛlɛm, di tɔng tɔn ɔpsay dɔng. Di pipul dɛn se, “Udat dis?” 11Di wan dɛn we go fɔ di Pasova ɔlide tɛl dɛn se, “Dis na prɔfɛt Jizɔs we kɔmɔt Nazarɛt we de na Galili.” 12Jizɔs go insay Gɔd in Os, ɛn drɛb ɔl dɛn pipul we bin de bay ɛn sɛl de. I kapsay di tebul dɛn we di pipul dɛn bin de chenj mɔni pan, ɛn di bɛnch dɛn we dɛn wan we bin de sɛl pijin kin sidɔm pan. 13I tɛl dɛn se, “Dɛn rayt na Gɔd in Buk se, Gɔd se, ‘Pipul fɔ kɔl mi Os ples fɔ pre,’ bɔt una dɔn tɔn am to ples we tifman de ayd.” 14Dɛn blɛnyay pipul ɛn dɛn wan we dɛn an ɔ fut day kam mit Jizɔs, ɛn i mɛn dɛn. 15Di bigman dɛn we de mek sakri fays fɔ pipul sin ɛn di Ju Lɔ ticha dɛn vɛks we dɛn si di wɔnda ful wok dɛn we Jizɔs de du, ɛn di pikin dɛn we de ala insay Gɔd in Os se, “Mek ɔlman prez Devid in pikin!” 16So di bigman dɛn we de mek sakri fays fɔ pipul sin ɛn di Ju Lɔ ticha dɛn aks Jizɔs se, “Yu nɔ de yɛri wetin dɛn de tɔk?” Jizɔs se, “Yɛs, a de yɛri dɛn. Una nɔ dɔn rid wetin rayt na Gɔd in Buk we se, ‘Gɔd dɔn lan yɔng pikin dɛn fɔ mek dɛn prez am gud gud?’ ” 17Jizɔs lɛf dɛn, i go slip na Bɛtani. 18Da mɔnin de wɛn Jizɔs de tɔn bak go Jerusɛlɛm, i bin angri. 19I si wan fig tik, klos di rod, so i go to di tik, bɔt i nɔ mit natin pan am pas lif. Na in i tɛl di tik se, “Yu nɔ go bia natin igen!” Na in di fig tik day wantɛm. 20Wɛn di lanin bɔy dɛn si wetin bi, dɛn wɔnda. Dɛn se, “Wetin mek dis tik ya day wantɛm?” 21Jizɔs ansa dɛn se, “If una biliv Gɔd gud fashin, ɛn una nɔ dawt, una go ebul du wetin a dɔn du to dis fig tik ya; ɛn nɔto dat nɔmɔ, una go ebul tɛl dis mawnten se, ‘Kɔmɔt ya, go na di si’ ɛn i go go. 22Wɛn una de pre to Gɔd fɔ du sɔntin, i go du am if una biliv se i go du am.” 23Jizɔs go bak insay Gɔd in Os. Wɛn i bin de lan di pipul dɛn we bin lib de, na in di bigman dɛn we de mek sakri fays fɔ pipul sin ɛn di ɔda Ju bigman dɛn go aks am se, “Us rayt yu gɛt fɔ du dɛn tin ya, ɛn udat gi yu di rayt?” 24Jizɔs ansa dɛn se, “Mek misɛf aks una wan kwɛshɔn; if una gi mi di rayt ansa, a go tɛl una wetin mek a gɛt di rayt fɔ du dɛn tin ya. 25Us rayt Jɔn bin gɛt fɔ baptayz pipul, na Gɔd gi am di rayt ɔ na mɔta lman?” Dɛn tɔk to dɛn kɔmpin se, “If wi se na Gɔd gi am di rayt fɔ baptayz pipul, i go aks wi se, ‘Wetin du una nɔ bin biliv am?’ 26Ɛn if wi se ‘Na mɔta lman’ wi de fred di pipul dɛn bikɔs dɛn ɔl biliv se Jɔn na bin prɔfɛt.” 27So dɛn tɔn to Jizɔs ɛn se, “Wi nɔ no udat gi Jɔn di rayt fɔ baptayz pipul.” So Jizɔs se, “Misɛf nɔ go tɛl una wetin mek a gɛt di rayt fɔ du dɛn tin ya. 28“Aw una luk dis wɔd? Wan man gɛt tu bɔy pikin, i tɛl di big pikin se, ‘Mi pikin, kam go wok fɔ mi na mi fam tide.’ 29Di pikin se, ‘A nɔ go du am,’ bɔt afta dat, i sɔri fɔ wetin i tɔk ɛn go du di wok. 30Afta dat, di papa go tɛl di smɔl brɔda insɛf fɔ go wok na in fam da de de, di smɔl brɔda se, ‘A go go du am, sa,’ bɔt i nɔ mas de. 31Uswan pan dɛn tu pikin ya du wetin in papa want?” Dɛn se, “Na di big brɔda, sa.” Jizɔs se, “Dɛn pipul we de gɛda gɔvmɛnt taks ɛn dɛn uman we de pan fri layf, go kam ɔnda Gɔd in rul bifo una. 32Jɔn we bin de baptayz bin kam sho una di rayt rod we una fɔ waka, una nɔ biliv am; bɔt dɛn pipul we de gɛda gɔvmɛnt taks ɛn dɛn uman we de pan fri layf, biliv am. Pan ɔl we una si wetin dɛn uman we de pan fri layf ɛn dɛn pipul we de gɛda gɔvmɛnt taks du, una stil nɔ gri chenj ɛn biliv pan am. 33“Una yɛri dis ɔda pare bul. Wan man bin de we gɛt grɔn, i plant wan kayn tin we nem gre pvayn, i mek ston wɔl rawnd am ɛn dig dip ol fɔ mek wayn wit di greps, dɔn i bil wan ples ɔp di wɔl we pɔsin go sidɔm fɔ wach di gadin. I rɛnt di gadin gi sɔm pipul, dɔn i go patrol na ɔda kɔntri. 34Wɛn di tɛm rich fɔ gɛda di greps na di gadin, i sɛn in bɔy dɛn to di pipul dɛn we rɛnt di gadin, fɔ gi am in yon pan di greps we dɛn gɛda. 35Di pipul dɛn we rɛnt di gadin ol di bɔy dɛn, dɛn kil wan, bit wan, ɛn ston wan. 36Di man sɛn plɛnti ɔda bɔy dɛn pas di fɔs wan dɛn we i bin sɛn. Di pipul dɛn we rɛnt di gadin du di bɔy dɛn di sem tin dɛn we dɛn bin du di fɔs wan dɛn. 37Wɛn dat pas, di man sɛn in bɔy pikin to dɛn. I se, ‘Dɛn go rɛspɛkt mi pikin.’ 38Bɔt wɛn di pipul dɛn we rɛnt di gadin si di man in pikin, dɛn se, ‘Na dis pikin, dis prɔpati ya go lɛf to, lɛ wi kil am so dat di prɔpati go kam na wi an.’ 39So dɛn ol am ɛn pul am kɔmɔt na di gadin, dɔn dɛn kil am. 40“Wɛn di man we gɛt di gadin kam, wetin i go du di pipul dɛn we rɛnt di gadin?” 41Dɛn ansa se, “I go kil dɛn bad pipul de, dɔn i go rɛnt di gadin gi ɔda pipul we go gi am in yon pan wetin dɛn gɛda, wɛn di tɛm rich.” 42Jizɔs aks dɛn se, “Una nɔ rid yet wetin rayt na Gɔd in Buk we se, ‘Da ston we dɛn pipul we de bil nɔ tek mek natin, na in dɔn bi di wan we impɔtant pas ɔl di ɔda wan dɛn. Na di Masta mek dat bi, ɛn di tin we di Masta du, so wɔndaful!’ 43“So a de tɛl una se, ‘Di rayt we una gɛt fɔ mek Gɔd rul una nɔ go bi una yon igen, na dɛn pipul we go du wetin Gɔd want go gɛt am.’ [ 44Di pɔsin we go fɔdɔm pan dis ston ya go brok in bon dɛn, ɛn if di ston fɔdɔm pan ɛnibɔdi, i go gren am.]” 45Wɛn di bigman dɛn we de mek sakri fays fɔ pipul sin ɛn di Ju Lɔ ticha dɛn yɛri di pare bul we Jizɔs pul, dɛn no se na bɔt dɛn Jizɔs tɔk, 46so dɛn tray fɔ ol am, bɔt dɛn fred di krawd bikɔs di krawd bin biliv se Jizɔs na prɔfɛt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\