KO Ɔ NUNDENƐ 11

1Wɛn dat dɔn, dɛn gi mi wan tik we dɛn de tek fɔ mɛnshɔ, dɔn dɛn tɛl mi se, “Grap, go mɛnshɔ Gɔd in Os ɛn di tebul we dɛn de mek sakri fays to Gɔd, ɛn kɔnt di pipul dɛn we de prez Gɔd insay in Os. 2Bɔt nɔ mɛnshɔ di sɛkɛn opin ples we de rawnd Gɔd in Os bikɔs da ples de na fɔ dɛn pipul we nɔto Gɔd yon pipul, ɛn dɛn pipul de go mas Gɔd in tɔng ɔnda dɛn fut fɔ fɔti-tu mɔnt. 3A go sɛn tu pipul we go tɔk bɔt mi, dɛn go wɛr di kayn klos we pipul kin wɛr wɛn dɛn gɛt bɛrin, ɛn fɔ wan tawzin, tu ɔndrɛd ɛn siksti de, dɛn go tɛl pipul di mɛsej we Gɔd gi dɛn.” 4Di tu pipul dɛn we go tɛl pipul Gɔd in mɛsej na dɛn tu ɔliv tik ɛn dɛn tu lampo lda dɛn we tinap bifo di Masta we mek di wɔl. 5If ɛnibɔdi tray fɔ du dɛn tu pipul ya ɛni bad tin, faya go kɔmɔt na dɛn mɔt ɛn bɔn di pɔsin ɛn kil am; na so ɛnibɔdi we go tray fɔ du dɛn tu bad, go day. 6Dɛn gɛt pawa fɔ ol di ren mek i nɔ fɔdɔm di tɛm we dɛn de tɛl pipul di mɛsej we Gɔd sɛn. Ɛn igen, dɛn gɛt pawa fɔ mek wata we bɔs na grɔn tɔn blɔd; dɛn gɛt pawa fɔ sɛn ɛni kayn bad bad tin kam na di wɔl, ɛnitɛm we dɛn lɛk. 7Wɛn dɛn dɔn tɛl pipul di mɛsej dɔn, di wayl bif we kɔmɔt insay di ol we nɔ gɛt bɔtɔm go kam fɛt dɛn. I go win dɛn ɛn kil dɛn, 8ɛn dɛn dedebɔdi go ledɔm na trit na di big tɔng we dɛn bin nel di Masta na di krɔs. Da tɔng de gɛt nem we gɛt minin, lɛkɛ Sɔdɔm ɔ Ijipt. 9Ɔl kayn pipul, blak o, wayt o, we kɔmɔt na ɔl dɛn neshɔn ɛn ɔl dɛn trayb na wɔl ɛn we de tɔk ɔl dɛn difrɛn langwej go tek tri ɛn af de, de pas de luk di dedebɔdi dɛn, ɛn dɛn nɔ go gri fɔ mek dɛn bɛr dɛn. 10Di pipul dɛn na wɔl go gladi we dɛn tu pipul ya day. Dɛn go mek pati ɛn dash dɛn kɔmpin bikɔs dɛn tu prɔfɛt ya bin de tɛl pipul Gɔd in mɛsej we bin de tɔmɛnt dɛn. 11Wɛn di tri ɛn af de dɔn pas, Gɔd blo layf insay di tu pipul dɛn, na de dɛn tinap; ɔl dɛn wan we si dɛn, fred bad. 12Dɛn di tu prɔfɛt dɛn yɛri lawd vɔys we kɔmɔt na ɛvin de tɔk to dɛn se, “Una kam ɔp ya!” Aw di pipul dɛn we nɔ lɛk dɛn tinap de luk dɛn, dɛn go ɔp na ɛvin insay wan klawd. 13Da sem tɛm de, na in di grɔn tri mbul bad bad wan; wan pan ɛvri tɛn say na di tɔng pwɛl pata pata, ɛn sɛvin tawzin pipul day. Di ɔda pipul dɛn we nɔ day, fred bad; dɛn bigin prez Gɔd we de rul na ɛvin. 14Di sɛkɛn big big waala dɔn pas; bɔt luk o, di big waala we mek tri go fɔdɔm jisnɔ. 15Dɛn di enjɛl we mek sɛvin blo in trɔmpɛt. Na de a yɛri plɛnti vɔys de tɔk lawd wan na ɛvin se, “Na Gɔd we na wi Masta ɛn Mɛsaya we i sɛn kam na dis wɔl dɔn gɛt di pawa naw fɔ rul, ɛn i go rul sote go!” 16Dɛn di twɛnti-fo bigman dɛn we sidɔm pan dɛn chia we king kin sidɔm pan, fɔdɔm na Gɔd in fut ɛn bigin prez am. 17Dɛn se, “Masta, yu we na Gɔd, we gɛt pawa pas ɔl, we bin de frɔm tɛm, ɛn we stil de naw! Wi tɛl yu tɛnki bikɔs yu dɔn tek yu pawa we pas ɔl ɛn bigin rul oba di wɔl! 18Dɛn pipul we nɔto yu yon pipul bin vɛks bad pan yu, bɔt di tɛm fɔ mek yu sho se yu vɛks pan dɛn, dɔn rich; na di tɛm dis we yu go jɔj dɛn wan we dɔn day. Na di tɛm dis fɔ gi ɔl dɛn pipul we na yu yon dɛn pe, dat na dɛn prɔfɛt we de wok fɔ yu ɛn ɔl dɛn wan we rɛspɛkt yu, dɛn wan we gɛt pawa ɛn dɛn wan we nɔ gɛt pawa. Di tɛm dɔn rich fɔ kil dɛn wan we bin de pwɛl di wɔl!” 19Wantɛm Gɔd in Os na ɛvin opin, na de a si di bɔks we dɛn put di tin we dɛn rayt di agrimɛnt we Gɔd mek wit mɔta lman pan. Dɛn laytin bigin kɔt, big big nɔys bigin mek, tɛnda bigin krak, di grɔn bigin tri mbul, plɛnti plɛnti tin dɛn lɛkɛ ays ren bigin fɔdɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\