KO Ɔ NUNDENƐ 15

1A si wan ɔda wɔnda ful tin na di klawd we mek a bin jɛs de wɔnda. Sɛvin enjɛl dɛn bin de wit sɛvin bad bad tin dɛn, we na di las wan dɛn, bikɔs na di las tin dɛn dat, we Gɔd go tek sho mɔta lman se in vɛks pan dɛn. 2Dɛn a si sɔntin we fiba big wata we tan lɛkɛ se dɛn tek glas mek am, faya bin de bɔn insay am. Pantap dat, a si dɛn pipul we bin dɔn win di wayl bif, we na nɔmba tinap fɔ in nem, ɛn di tin we pipul bin mek fɔ tek de mɛmba ɛn rɛspɛkt am. Dɛn bin tinap klos di big glas wata ɛn dɛn bin ol ap fɔ tek ple myu zik, we Gɔd bin dɔn gi dɛn. 3Dɛn bin de sing di sing we Mozis, we de wok fɔ Gɔd, bin sing lɔntɛm. Da sing de na di Ship in sing; di sing se, “Masta, Gɔd we gɛt pawa pas ɔl, yu wok dɛn big ɛn dɛn wɔndaful! Na yu na di king we de rul oba ɔl dɛn neshɔn, yu de du wetin rayt, yu de tɔk wetin tru ɔltɛm! 4Masta, udat de we nɔ go fred yu? Udat nɔ go gri fɔ tɛl ɔda pipul bɔt yu pawa? Na yu wan gren na Gɔd. Ɔl dɛn pipul na ɔl dɛn neshɔn go kam fɔdɔm bifo yu ɛn prez yu, bikɔs ɔlman dɔn si se di jɔj we yu de jɔj, gud.” 5Wɛn dat dɔn, a luk bak, na de a si di ples we Gɔd sidɔm na in bafa na ɛvin opin, dat na di ples we dɛn de kip di agrimɛnt we Gɔd mek wit mɔta lman. 6Dɔn dɛn sɛvin enjɛl we bin gɛt dɛn sɛvin bad bad tin dɛn kɔmɔt insay de; dɛn bin wɛr klin linin klos, na so i bin de shayn, ɛn gold strap bin tay rawnd dɛn chɛst. 7Dɛn wan pan di fo tin dɛn we gɛt layf gi di sɛvin enjɛl dɛn sɛvin gold kɔp; di pɔnish we Gɔd, we de sote go, go pɔnish di wɔl, na in bin ful insay di sɛvin kɔp dɛn. 8Smok we sho Gɔd in pawa ɛn we sho aw i wɔnda ful bin ful di ples, ɛn nɔbɔdi nɔ bin ebul go insay di ples te di sɛvin bad bad tin dɛn we di enjɛl dɛn bin bring, bin dɔn dɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\