KO Ɔ NUNDENƐ 16

1Wɛn dat dɔn, na de a yɛri vɔys insay Gɔd in Os de tɔk to di sɛvin enjɛl dɛn se, “Una go tek dɛn sɛvin kɔp we ful wit di vɛks we Gɔd vɛks, ɛn trowe am pan di wɔl!” 2Di fɔs enjɛl go trowe di tin we de insay in kɔp pan di grɔn, na de plɛnti bad bad so bɔs pan dɛn wan we gɛt di wayl bif in mak ɛn dɛn wan we bin de pre to di tin we dɛn mek fɔ tek mɛmba ɛn rɛspɛkt am. 3Dɛn di sɛkɛn enjɛl trowe di tin we de insay in kɔp na di si, na in di si tɔn blɔd lɛkɛ blɔd we de insay dedebɔdi; ɔltin we bin de insay di wata day. 4Dɛn di enjɛl we mek tri, trowe di tin we de insay in kɔp pan dɛn riva ɛn dɛn wata we de bɔs na grɔn, na de dɛn tɔn blɔd. 5A yɛri di enjɛl we bin de gyad di wata de tɔk se, “Yu we na yu wan gren na Gɔd, yu we bin de frɔm tɛm ɛn we de naw, di we we yu de jɔj ɔltin, tret! 6Dɛn pipul ya bin dɔn kil yu pipul dɛn ɛn dɛn wan we bin de tɔk di mɛsej we yu gi dɛn, dɛn bin mek dɛn blɔd rɔn so naw yu dɔn gi dɛn blɔd fɔ drink. Na wetin dɛn wok fɔ, na in dɛn gɛt!” 7Dɛn a yɛri vɔys na di tebul we dɛn de mek sakri fays to Gɔd. Di vɔys de tɔk se, “Masta, Gɔd we gɛt pawa pas ɔl! Yu de jɔj rayt, ɛn yu de tɔk tru ɔltɛm!” 8Dɛn di enjɛl we mek fo trowe di tin we de insay in kɔp pan di san, ɛn i lɛf am mek i bɔn mɔta lman wit faya. 9Di pipul dɛn we di san in faya bin de bɔn, bigin kɔs Gɔd we gɛt pawa fɔ mek i tap dɛn bad bad tin ya. Bɔt dɛn nɔ gri lɛf fɔ sin ɛn dɛn nɔ gri prez Gɔd we gɛt pawa. 10Dɛn di enjɛl we mek fayv trowe di tin we de insay in kɔp pan di wayl bif in chia we i kin sidɔm pan fɔ rul. Ɔl di say dɛn we di wayl bif bin de rul, dak wantɛm, pipul bigin sɔfa bad bad pen, we mek dɛn bɛt dɛn tɔng, 11dɛn bigin kɔs Gɔd na ɛvin fɔ di pen we dɛn bin de sɔfa ɛn dɛn so we bɔs pan dɛn. Pan ɔl dat, dɛn nɔ gri lɛf di bad bad tin dɛn we dɛn bin de du. 12Dɛn di enjɛl we mek siks trowe di tin we de insay in kɔp pan di riva we nem Yufre tis. I dray wantɛm, i mek rod fɔ dɛn king we de kɔmɔt na dɛn kɔntri we de na di ist. 13Dɛn a si tri spirit dɛn we kɔmɔt to Setan, dɛn bin fiba ɔkpɔlɔ. Dɛn bin kɔmɔt na di dragɔn in mɔt, di wayl bif in mɔt, ɛn da man we de mek pipul ful se in de tɔk Gɔd in mɛsej, in sɛf yon mɔt. 14Dɛn spirit ya kɔmɔt to Setan ɛn dɛn de du plɛnti tin we kin mek pipul wɔnda. Dɛn de go mit ɔl dɛn wan we de rul na di wɔl, ɛn kɔl dɛn fɔ kam gɛda ɛn rɛdi fɔ di wa we go bi da big de we Gɔd, we gɛt pawa pas ɔl, go sho in pawa. 15“Lisin! A de kam tɛm we una nɔ mekɔp, lɛkɛ wɛn tifman de kam! I go bɛtɛ fɔ di pɔsin we nɔ de slip ɛn we wɛr klos, so dat i nɔ go gɛt fɔ waka nekɛd ɛn shem bifo pipul!” 16Dɛn di spirit dɛn we kɔmɔt to Setan gɛda di wan dɛn we de rul na wɔl na da ples we dɛn kɔl “Amagɛdɔn” na Ibru. 17Dɛn di enjɛl we mek sɛvin trowe di tin we de insay in kɔp na di briz, na de lawd vɔys tɔk na di chia we Gɔd sidɔm insay in Os na ɛvin, i se, “Ɔltin dɔn dɔn!” 18Laytin bigin kɔt, lawd nɔys bigin mek, tɛnda bigin krak, ɛn di grɔn bigin tri mbul. Sins we Gɔd mek mɔta lman di grɔn nɔba tri mbul bad wan so; na di tɛm dat we i tri mbul bad pas ɔl! 19Di big tɔng brok, i sheb tri say, ɛn dɛn tɔng ɔlɔbɔt na wɔl pwɛl. Gɔd nɔ fɔgɛt di big tɔng we dɛn kɔl Babilɔn, i mek di pipul dɛn drink di bita wayn we i mek fɔ dɛn, dat na di pɔnish we i de pɔnish dɛn fɔ ɔl di bad tin we dɛn du. 20Ɔl dɛn ples we de midul wata lɔs, ɔl dɛn ay il dɛnsɛf lɔs. 21Big big ays ren bigin fɔdɔm pan mɔta lman frɔm ɛvin. Wan wan pan di ays ren bin we lɛkɛ wan ɔndrɛd pawn so. Di pipul dɛn bigin kɔs Gɔd bikɔs i mek dɛn big big ays ren ya fɔdɔm pan dɛn, we mek dɛn sɔfa bad bad wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\