GBOO DOMI KO A 16

1Wi sista Fibi we de wok na di chɔch we de na Sɛnkria, na gud pɔsin. 2Una fɔ du ɔltin we fɔ du fɔ am bikɔs i de wit Krays ɛn unasɛf na Gɔd pipul. Una mɔs ɛp am wit ɛni tin we i want mek una ɛp am wit, bikɔs insɛf dɔn ɛp plɛnti pipul ɛn i dɔn ɛp misɛf. 3A de tɛl Prisila ɛn Akwila adu, dɛnsɛf bin de wok fɔ Jizɔs Krays wit mi; 4dɛn bin rɛdi fɔ day fɔseka mi. Mi ɛn ɔl dɛn Kristiɛn we nɔto Ju de tɛl dɛn plɛnti tɛnki. 5A de tɛl dɛn Kristiɛn we de kip mitin na Prisila ɛn Akwila dɛn os, adu. A de tɛl mi gud padi, Ipi nitɔs, adu, na in na di fɔs pɔsin we biliv pan Krays na wan pat na Eshya. 6A de tɛl Meri, we dɔn wok tra nga wan fɔ una, adu. 7A de tɛl Andrɔnikɔs ɛn Junias adu, dɛn na mi kɔntri man dɛn we wi ɔl bin de na jel; ɔl di apɔsul dɛn bin no dɛn gud, dɛn bin dɔn biliv pan Krays bifo mi. 8A de tɛl Amplietɔs adu, na mi gud padi we gɛt wanwɔd wit di Masta. 9A de tɛl Ɔbanɔs adu, insɛf na man we de wok fɔ Krays; ɛn a de tɛl mi gud padi, Ste kis, adu. 10A de tɛl Apɛliz adu, na pɔsin we dɔn sho gud gud wan se in tru to Krays. A de tɛl Ari sto bulɔs in fambul dɛn adu. 11A de tɛl mi Ju kɔntri man, Ɛro dian, ɛn ɔl dɛn Kristiɛn we de na Nasisɔs in os, adu. 12A de tɛl Tra yfina ɛn Tra yfosa, we de wok fɔ di Masta, adu; ɛn mi gud padi Pasis, we dɔn wok plɛnti fɔ di Masta. 13A de tɛl Rufɔs adu, na gud gud Kristiɛn, ɛn a de tɛl Rufɔs in mama adu, i kin ɛp mi lɛkɛ se mi na in pikin. 14A de tɛl Asi nkritɔs, Flegɔn, Amiz, Patro bas, Amas ɛn ɔl di ɔda Kristiɛn dɛn we de wit dɛn, adu. 15A de tɛl Filɔlogɔs ɛn Julia, Nirus ɛn in sista, Oli mpas, ɛn ɔl dɛn Kristiɛn we de wit dɛn, adu. 16Una fɔ de tɛl una kɔmpin adu lɛkɛ aw brɔda kin tɛl in brɔda adu. Ɔl dɛn Kristiɛn na dɛn ɔda chɔch de tɛl una adu. 17Mi kɔmpin Kristiɛn dɛn, a de beg una fɔ de wach dɛn pipul we de sɛtfaya, mek pipul dɛn nɔ gɛt wanwɔd, ɛn mek di Kristiɛn dɛn bigin biliv ɔda tin. Dɛn de lan una tin we difrɛn frɔm wetin wi dɔn lan una; una nɔ fɔ gɛt natin fɔ du wit dɛn. 18Dɛn pipul we de du dɛn kayn tin ya nɔ de du wi Masta Jizɔs Krays in wok, dɛn de wok fɔ sati sfay dɛnsɛf nɔmɔ. Dɛn gɛt swit mɔt ɛn dɛn kin tɔk fayn fayn fɔ kɔnfyus dɛn pipul we nɔ no wetin tru. 19Ɔlman dɔn yɛri aw una de fala di Gud Nyus wit ɔl una at, dat mek a gladi fɔ una. A want mek una gɛt sɛns fɔ no wetin gud ɛn mek una nɔ du bad. 20I nɔ go te igen Gɔd we de gi kol at, go pwɛl Setan in pawa ɛn put am ɔnda una. Mek wi Masta Jizɔs Krays sho una aw i gud. 21Timoti, we de wok wit mi, de tɛl una adu; ɛn Lushyɔs, Jesɔn, Sosi pata dɛnsɛf de tɛl una adu, dɛn na mi Ju kɔntri man dɛn. 22Mi, Tashiɔs, una kɔmpin Kristiɛn, we rayt dis lɛta fɔ Pɔl, de tɛl una adu. 23Di pɔsin we a de to nem Geyɔs, i de tɛl una adu. Na in os wi de kip chɔch; Irastɔs, we de kip di kɔpɔ fɔ di tɔng, ɛn wi brɔda Kwatɔs de tɛl una adu. [ 24A de pre mek wi Masta Jizɔs Krays sho una ɔl aw i gud. Emɛn.] 25Una lɛ wi prez Gɔd! Gɔd ebul mek una stil biliv tra nga wan lɛkɛ aw di Gud Nyus bɔt Jizɔs Krays we a bin dɔn tɛl una mek una biliv; ɛn di Gud Nyus bɔt Jizɔs Krays na di tru tin we Gɔd bin ayd frɔm we di wɔl bigin. 26Bɔt naw wetin di prɔfɛt dɛn bin rayt dɔn mek plɛnti pipul no dis tru tin ya, ɛn Gɔd we de sote go, dɔn tɛl wi fɔ tɛl ɔlman na wɔl bɔt dis tru tin, so dat ɔlman go biliv ɛn du wetin Gɔd se. 27Na Gɔd nɔmɔ gɛt sɛns pan ɔltin; mek wi prez am sote go fɔseka wetin Jizɔs Krays dɔn du. Emɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\