GBOO DOMI KO A 4

1Wetin wi go se bɔt Ebraam we na wi Ju pipul dɛn gra npapa-papa? Wetin bi to am? 2If Gɔd bin mek ɔltin rayt bitwin in ɛn Ebraam fɔseka dɛn tin we Ebraam du, dat bin fɔ mek Ebraam bost, bɔt Ebraam nɔ gɛt natin fɔ bost bɔt. 3Dɛn rayt na Gɔd in Buk se, “Ebraam biliv Gɔd ɛn bikɔs i biliv Gɔd, Gɔd luk se na pɔsin we de waka tret.” 4Pɔsin we de wok de gɛt pe fɔ di wok we i de du, ɛn nɔbɔdi nɔ go se dɛn de pe am ɛn i nɔ de wok, bikɔs dɛn no se i de wok fɔ in pe. 5Bɔt pɔsin we biliv Gɔd, we nɔ abop pan di gud we in de du, ɛn we biliv se na Gɔd de mek ɔltin rayt bitwin in ɛn ɔl dɛn bad pipul we biliv pan am, na dis tin ya we di pɔsin biliv go mek Gɔd mek ɔltin rayt bitwin in ɛn insɛf. 6Na dat Devid bin min wɛn i de tɔk bɔt pɔsin we Gɔd luk se na pɔsin we de waka tret, pan ɔl we di pɔsin nɔ du ɛni tin we fɔ mek dat bi so. Devid se da pɔsin de gɛt blɛsin. I se, 7“Dɛn pipul we Gɔd dɔn padin dɛn sin, gɛt blɛsin, dɛn na pipul we Gɔd dɔn pul dɛn sin kɔmɔt na dɛn layf, i nɔ de mɛmba dɛn sin igen. 8Dɛn pipul we Gɔd luk se nɔ gɛt sin igen bikɔs i dɔn padin dɛn, gɛt blɛsin!” 9Dis blɛsin ya we Devid tɔk bɔt na fɔ dɛn pipul we sakɔmsayz nɔmɔ? Nɔto so i bi, i de semwe fɔ dɛn pipul we nɔ sakɔmsayz. Wi bin dɔn tɔk se dɛn rayt na Gɔd in Buk se, “Ebraam biliv Gɔd ɛn bikɔs i biliv Gɔd, Gɔd luk se na pɔsin we de waka tret.” 10Ustɛm Gɔd du dat bifo Ebraam sakɔmsayz ɔ afta i sakɔmsayz? Na bifo i sakɔmsayz. 11Afta Gɔd dɔn luk Ebraam se na pɔsin we de waka tret, na in Ebraam sakɔmsayz. Di sakɔmsayz we Ebraam sakɔmsayz na bin di sayn fɔ sho se Gɔd dɔn luk se na pɔsin we de waka tret, bifo i sakɔmsayz, bikɔs Ebraam bin biliv am. So Ebraam na di papa fɔ ɔl dɛn pipul we biliv Gɔd, we Gɔd luk se na pipul we de waka tret, pan ɔl we dɛn nɔ sakɔmsayz. 12Ɛn igen, Ebraam na di papa fɔ dɛn Ju pipul dɛnsɛf we sakɔmsayz, nɔto bikɔs dɛn sakɔmsayz nɔmɔ, bɔt bikɔs dɛn biliv pan Gɔd fɔ ɔltin na layf lɛkɛ aw Ebraam bin biliv pan Gɔd fɔ ɔltin na layf, bifo i sakɔmsayz. 13Gɔd prɔmis Ebraam se in ɛn in gra npi kin-pi kin dɛn go gɛt ɔl di wɔl; nɔto bikɔs i bin de du ɔl wetin rayt na di Lɔ, bɔt bikɔs i bin biliv Gɔd, ɛn fɔseka dat, Gɔd luk se na pɔsin we de waka tret. 14Bɔt if dɛn tin we Gɔd prɔmis na fɔ dɛn wan we de du wetin rayt na di Lɔ nɔmɔ, di biliv we mɔta lman biliv pan Gɔd ɛn di prɔmis we Gɔd bin mek nɔ min natin. 15Di Lɔ de mek Gɔd jɔj mɔta lman if i brok di Lɔ. Bɔt if di Lɔ nɔ de, mɔta lman nɔ go brok di Lɔ so Gɔd nɔ go jɔj am. 16So na di biliv we Ebraam bin biliv Gɔd mek Gɔd gi am di tin we i bin dɔn prɔmis se in go gi am. Dat na fɔ sho wi se di tin we Gɔd prɔmis fɔ gi ɔl Ebraam in gra npi kin-pi kin dɛn na fri, ɛn nɔto fɔ dɛn wan nɔmɔ we de du wetin di Lɔ se, bɔt na fɔ dɛn wan sɛf we biliv Gɔd lɛkɛ aw Ebraam bin biliv am. Ebraam na di papa wɛn i kam pan Gɔd biznɛs fɔ wi ɔl we de na wɔl. 17Lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk, we Gɔd se, “A dɔn mek yu bi papa fɔ plɛnti neshɔn.” So Gɔd insɛf, we Ebraam bin biliv, we prɔmis dis prɔmis, no se i go bi. Na di sem Gɔd de mek dɛn pipul we bin dɔn day gɛt layf bak, ɛn wɛn i tɔk dɛn tin we nɔ bin de na wɔl, go de. 18Ebraam bin biliv ɛn abop se wetin Gɔd prɔmis, go bi, wɛn natin nɔ bin de fɔ abop pan, na dat mek i kam bi “Papa fɔ plɛnti neshɔn.” Jɛs lɛkɛ wetin rayt na Gɔd in Buk, we se, “Yu gra npi kin-pi kin dɛn go plɛnti.” 19Ebraam bin dɔn ol lɛkɛ wan ɔndrɛd ia so. Pan ɔl we i bin no se in bin dɔn tu ol fɔ bɔn pikin, ɛn in wɛf Sera nɔ bin ebul bɔn pikin, i bin stil biliv se wetin Gɔd bin dɔn prɔmis, go bi. 20Natin nɔ mek i dawt wetin Gɔd bin dɔn prɔmis am, i nɔ tap fɔ biliv, bifo dat di biliv we i biliv bin mek i gɛt pawa ɛn mek i prez Gɔd mɔ ɛn mɔ. 21Ebraam bin shɔ se Gɔd go ebul du wetin i bin dɔn prɔmis se in go du fɔ am. 22Na we Ebraam bin biliv dat “Mek Gɔd luk se na pɔsin we de waka tret.” 23Dɛn wɔd we dɛn rayt we se, “Gɔd bin luk Ebraam se na pɔsin we de waka tret,” nɔto fɔseka Ebraam in wan gren. 24Na fɔ wisɛf we Gɔd go luk se na pipul we de waka tret if wi biliv pan am. Na in mek wi Masta, Jizɔs rayz frɔm di grev. 25Gɔd bin gri fɔ mek Jizɔs day fɔseka wi sin dɛn, ɛn i mek Jizɔs rayz frɔm di grev so dat i kin mek ɔltin rayt bitwin wi ɛn Gɔd.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\