ማቶሴ መጣፈ 1

1ዳዊቴነ አብረሃሜ ቤት ዬሱስ ክርስቶስ + እለንችጉ ህትጉተ። 2አብረሃም ይሳቀ እሎ። ይሳቅን ያቆቤ እሎ። ያቆብን ይሁደኒ ህዛከሲ እሎ። 3ይሁድን ትእማሬች ፋሬሴኒ ዛረኒ እሎ። ፋሬስን ሄስሮሜ እሎ። ሄስሮምን ራሜ እሎ። 4ራምን አምናዳቤ እሎ። አምናዳብን ነኣሶኔ እሎ። ነኣሶንን ሰልሞኔ እሎ። 5ሰልሞንን ረኣቤች ቦኣዜ እሎ። ቦኣዝን ሩቴች እዮቤዴ እሎ። እዮቤድን እሴዬ እሎ። 6እሴይን ዎመ ዳዊቴ እሎ። ዳዊትን ኦርዮ ሜንትቾች ሰለሞኔ እሎ። 7ሰለሞንን ሮብኣሜ እሎ። ሮብኣምን ኣብየ እሎ። ኣብየን አሳፌ እሎ። 8አሳፍን እዮሳፋጤ እሎ። እዮሳፋጥን ዮራሜ እሎ። ዮራምን ኦዝየ እሎ። 9ኦዝየን እዮኣታሜ እሎ። እዮኣታምን አካዜ እሎ። አካዝን ህዝቅያሴ እሎ። 10ህዝቅያስን ምናሴ እሎ። ምናስን አሞጤ እሎ። አሞጥን ዮስየ እሎ። 11እስራኤል መኑ ባብሎነ ቀፈደንት ኦሮቶ ጃተ ዮስየ እኮንየኒ ህዛከሲ እሎ። 12ባብሎን ቀፈደንቺች ዘኪን እኮንየን ሰላኤሌ እሎ። ሰላኤልን ዘሩባቤሌ እሎ። 13ዘሩባቤልን አብዮዴ እሎ። አብዮድን ኤልያቄሜ እሎ። ኤልያቄምን ኣዞሬ እሎ። 14ኣዞርን ሳዶቄ እሎ። ሳዶቅን አኪሜ እሎ። አኪምን ኤልዮዴ እሎ። 15ኤልዮድን ኤልኣዛሬ እሎ። ኤልኣዛርን ማታኔ እሎ። ማታንን ያቆቤ እሎ። 16ያቆብን ዮሴፈ እሎ። ዮሴፍን «ክርስቶሰ» የመመኖ ዬሱሰ እልቶ ማራሜ ምን አነ እኮ። 17ህከኒ አብረሃሜች ዳዊቴ ኢለንቀጤች ቶነ ሾሎ እለንቸ። አሞ ዳዊቴች ባብሎን ቀፈደንቹ ኢለንቀጤች ቶነ ሾሎ እለንቸ። ህትጉንተ ባብሎን ቀፈደንቺች ክርስቶሱ እለመንቀጤች ቶነ ሾሎ እለንቸ። 18ዬሱስ ክርስቶስ እለንችጉ ህትጉተ፦ አመስ ማራም ዮሴፊ + ጠዕመንት ዮሀኔን ገልቱዕነን መገን አያን መቄን ሰላዕንት ደገንቶእ። 19ጠዕመቄሴ ዮሴፍ ሙጩሩ እኮተኔ ማራሜ መን ብሬን ፉሽ ሳልሲሱዕናች ጠሀስ ማጭ አጉሮተ ሰውዬእ። 20ህካን ሰውያንየን መገን ሰሜ ሶቀማንቹ + ሀቄን ጡደም «ዮሴፈ ዳዊቴ + ቤቶ! ጠዕመቅቶንት ማራም ሰላዕንቶኢ ጡማንቾ አያኒች + እኮሀኒ እሴተ ኤበቂ ዋጅቶት። 21እሴን ጎንቹ ቤቱ እልታእ። እስን ምናደበ ባጢሊችሰ ፈእሰኖ እኮሀኒ ሱዕመስ ‹ዬሱሰ› ይታንት» ዬስ። 22ህኩን ሆሩንኩ እኮ ቀርቹ ህራጋንቾን 23«ባጃምት ሰላዕንት ጎንቹ ቤቱ እልታእ። አሞ ሱዕመንከስ ‹አማኔሌ› ይት ገእታእ» ዬሩ ዊሙንታት። «አማኔሌ» ዩንኩ «መገኑ ኔሳን ሜጡ ዮእ» ። 24ህከኒ ዮሴፍ ግሰናች በቅዬ ጃተ መገን ሰሜ ሶቀማንቹ አዘጆስገን ማራሜ ኤበቄእ። 25ጠሁ እኮዳ ማራም ዎነሴ ቤቱ እልተንቀጤች እሴን በርገምምበአ እኬ። ዮሴፍን እለሞ ጪለ «ዬሱሰ» + ይ ገኤእ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\