1 San Juan 2

1Nane uruza, ap pashpakanain, sun pit pɨnkɨhta pananamtus, kwail kiamanpa. Mane mɨnpazha kwail kiarane, Cristo aumɨza kiwainmikane, au akwa Papihsh iztakin paikwanazi, aumɨza pakpanapa. Usne kwisha wari. 2Jesucristone au kwail kiarɨt akwa irɨt, au kwail kiarɨt aizpa wat kulninna. Auruzpain akwa irachi. Wan su awaruz akwa irɨt, uspa kwail kiarɨt aizpa wat kulnanapa. 3Au Dios ɨnintu aizpa kiarane, aune watcha Diosta piankamtu pianmakpas. 4Mɨnpazha "nane Diosta pian ish." kiztane, Dios ɨninta aizpa kimtuchine, usne pɨrail kaiztu. Usne watcha kaiztuchi. 5Us ɨninta aizpa kimtumikane, paiña pit mɨmtumikane, watcha Diosta nil pashimtu. Sunkana kitne, Diosta wanmaktamakpas pianmakpas. 6Mɨnpazha "Dios wanmaktɨt ish" kizmumikane Jesucristo au sukin uztakanain uzarawa. 7Nane uruza, ap pashimtu añakanain, sun pɨnkɨhta an ñancha ɨnim akwa pananamtus, sun kianapa. Sun ɨnim masas chi. Cristora nɨjkularasmin, sun Dios watsal pit mɨarasmin, une sun antikwa ɨnim kiamɨzta. 8Sunkana nane uruza mamasa sun masas ɨnim pamtus, mɨanapa. Cristokas ukas sun wat pit piankamat kit kiamɨzta. Sun pitne kai impilkanain wan sura aiztu, wan awa sun watcha pit piankamanapa. 9Mɨnpazha "wat kimtus" kiz kit paiña aimpihshta aliz kultane, usne makima kwail kimtu uztu. 10Paiña aimpihshta pashimtumikane wat kimtu uz kit mamaztuza kwail kinintuchi. 11Sunkana paiña aimpihshta aliz kultumikane kwail kimtu uztu. Tɨlkwiltakanain chamtu. Aimpihshta aliz kultane, usne chiwazha wat kin minsachi. 12Au kwail kiarɨt aizpa wat kulta akwa, nane uruza, ap pashpakanain, pɨnkɨhta pananamtus, awa "Cristo kwisha wari" kizanapa. 13Nane ɨlaparuza an pɨnkɨhta pananamtus, an ñancha uzatmikasha piankamara akwa. Nakas musitturuza an pɨnkɨhta pananamtus, u Diablora anupparɨt akwa. 14Nakas pashparuza an pɨnkɨhta parɨt ish, au Taitta Diosta piankamarɨt akwa. Ɨlaparuzakas parɨt ish, an ñancha uzatmikasha piankamara akwa. Musitturuzakas an pɨnkɨhta parɨt ish, u tɨnta akwa, Dios pit mɨat kit piankamara akwa, u Diablora anupparɨt akwa. 15Au sukin chiwazha kwail wa aizpa kishiman. Chiwazha kwail wa aizpa an sukin kishimtumikane Taitta Diosta pashisachi. Dioskas ussa pashimtuchi. 16Au sukin wan kwail wa aizpa Taitta Diostas taiztachi. Sun kwail au sukismin wa. Awain chiwazha kwail wa aizpa kiashimtu. Awakas chiwazha izat kit wa aizpa pashiamtu. Awakas kwazpa namashimtu, chiwazha kwazpa kultɨt mɨj aizpa awaruza annanapa. 17Au sukin wa aizpakas wan awa kiashimtu aizpakas pailtɨnazi. Dios ɨnintu aizpa kishimtumikane pailta payukima uznazi. 18Ap pashimtu pashpakanain mɨzhain. Minpa payu taiznapain i. Une Cristora aliz amtumikawa mɨara. Mane au sukin kwisha akkwan Cristora aliztuzne pura. Katmizna an minpa payu taiznapain i pianmakpas. 19Uspane aukis puzara, Cristora watcha nɨjkularachi akwa. Cristora piankamarane, uspane aukasa tuashina. Cristora piankamtachi akwa, uspane aukis puzara. Uspa Cristora nɨjkularachi pianmakpas. 20Cristone paiña Sɨnam Izpulta ɨninnara, uruza kiwainanapa, wan watcha piankamninnapa. 21Watcha piankamta akwa, nane uruza pɨnkɨhta panarau. Uruzne na pɨnkɨh uruza parɨt aizpa watcha i pianmai. Pɨrail pitne watcha pittas puzsachi. 22¿Mɨnma pɨrail kaizmumika i? Pɨrail kaizmumikane "Jesúsne Cristo chi" kiztu. "Jesús Cristo chi" kiztumikane Taitta Diostakas paiña Painkultakas piankamtuchi. 23"Jesús Dios Painkul chi" kiztumikane Taitta Diosta pianchi. "Jesucristone Dios painkul i" kiztumikane Taitta Diostakas paiña painkultakas piankamanazi. 24Uruzne ñamin sun pit mɨat aizpa nɨjkulmɨztain. U ñamin mɨat aizpa nɨjkularane, une Dios painkulkasa au Taitta Diostakasakas pailta payu sulmin nukkularɨnazi. 25Jesucristone aumɨza pailta payukima uzninna namta. 26Nane uruza pɨrailkanain kiztumikawa pɨnkɨhta parɨt ish, uspa uruza pɨrail appamanpa. 27Jesucristone Sɨnam Izpulta ɨninta, ukasa uz kit kiwainanapa. Sɨnam Izpulmin uruza wan chiwal kamtanamtu akwa, mamaztuzne uruza an kamtanasachi. Us kaiznamtu aizpa watcha i, pɨrail chi. Katmizna us kamtat aizpa mɨat kit Cristokasa pailta payukima nukkultain. 28Mane, pashimtu pashpakanain, mɨrain. Cristokasa pailta payukima nukkultain, us amtu payura tɨnta nɨjkulanapa, us iztakin mɨtsal paamanpa. 29Uruzne Jesucristo wat kimtu wat pianmai. Sunkas piankamarawa. Wat kimtuzne Dios painkulkanain mai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\