Efesios 1

1Nane Pablo mun ish. Diosne nawa narɨt, Jesucristowa ɨnintamika namnapa. Nane an pɨnkɨh uruza panamtus, Efeso pɨpulukin uzturuza, Diosta wakpuj wainturuza, Jesucristora nɨjkulturuza. 2Nane au Taitta Diostakas au Anpat Jesucristorakas paikumtus, uruza watsal kiwainnanapa, uruza kalpain uzninnanapa. 3Aune "Dios kwisha wari" kaizmɨrachain. Au wat Anpat Jesucristorakas paiña Taitta Diostakas wakpuj waintumakpas. Au Cristora wanmakkarɨt akwa, Diosne chiyuras pailta payura aumɨza kwisha akkwan piji wat kiwainnamtu. 4Dios an su sarachasmin, usne aumɨza me nanarɨt, Cristora wanmakkanapa, us iztakin nil uzanapa. Sunkana usne aumɨza ainkihtas sɨnam sanarɨt. 5Dios aumɨza pashinamtu akwa, usne ñamin au akwa min kit aumɨza nanara, paiña kwalkanain namnanapa. Diosne Jesucristo akwa sun pashimtu aizpa min kit sun kira. 6Dios aumɨza pashinat kit aumɨza wat kiwainarɨt akwa, aune "Dios kwisha wari" kizmɨrachain. Dios aumɨza wat kishit akwa, usne paiña pashimtu painkulta, Jesucristora, au akwa mɨlashira. 7Cristo irɨtne, paiña aimpi puzta. Paiña aimpi akwa Diosne aumɨza kwailtas chɨht kit au kwail kiarɨt aizpa sɨnam sanarɨt. Aumɨza pashinamtu akwa, usne sunkana aumɨza kiwainnara. 8Dios pailta payukima aumɨza an wat kiwainashimtu akwa, usne aumɨza anza wat mɨnninat kit aumɨza an akkwan piankamninnara. 9Diosne awa ñamin piankamtachi aizpakas us kishimtu aizpakas aumɨza piankamninnara. Diosne Cristo akwa sun wan kininta. 10Diosne wat urarain us kishit aizpa wan kirɨnazi. Uskas Cristo akwa wan chiyura pura aizpakas au su pura aizpakas wanmakninnanazi, Cristo wan sarɨt aizpa ɨninnanapa. 11Diosne ñamin aumɨza nanat kit aumɨza Cristora wanmakninnara, us mɨlashimtu aizpa sappat kit pa kianapa. Diosne us kishimtu aizpa min kit kimtu. 12Dios wan sunkana kirɨt akwa, aune "Dios kwisha wari," kizwizsan. Aune an ñamin Cristora tɨriztamakpas. 13U Dios watcha pit mɨarawane, Dios uruza watsat mɨlnashimtu mɨarawane, une Cristora nɨjkulara. Suasne u Cristora wanmakninnamtu akwa, Diosne uruza paiña kwal namninara, Dioskasa uzanapa. Cristora nɨjkularawane, Diosne uruza paiña Sɨnam Izpulta, kin namtɨtmikasha, ɨninta, ukasa uznapa. 14Diospa Sɨnam Izpul aukasa uztu akwa, aune Dios aumɨza mɨlan namnarɨt aizpa sappiznapas. Diosne ussa piantuza kiwainanazi, kwail kiamtu awakanain uzamanpa. Uspane ka kizanazi: "Dios kwisha wari; Dios katsa i." 15Katmizna, Dios sun wan kirɨt akwa, nane u akwa Diosta paikumtus. U Anpat Jesústa nɨjkulamtuasmin, ukas Diosta piantuza panashimtu. Nane sunpa u akwa mɨrau. 16Nane Diosta pailta payukima u akwa aishtaish kiztus. Diosta paikukane, 17nane au watsal Taitta Diostakas au Anpat Jesucristorakas akumtus, paiña Izpul uruza kiwainnanapa. Suasne usne uruza an watcha pit wat mɨninnanazi. An watcha Diospa mɨamtuasmin, une Diosta an piankamanazi. 18Paikumtus, Dios watcha pit uruza ɨninta aizpa mɨninnanapa. Au sukin uzamtuasmin, aune tɨriztumakpas, us mɨlan namtarɨt aizpa sappana. Diosne uruza akwanara, uruza watsat mɨlnana. 19Au Cristora nɨjkulamtu akwa, Diosne aumɨza tɨnta kiwainnanazi. 20Dioskas wan awaruza anza tɨnta i annara, Cristora irɨttas kuhsninta akwa. Diosne ussa chiyura paiña numal chiyura uzninta, wanta ɨninnanapa. 21Cristone chiyura wan tɨntaruza ɨninnamtu, us uspakin anza tɨnta akwa. Ma payu wantuza ɨninnamtukas, mamaz payurakas wanta ɨninnanazi. 22Diosne Cristora wan ɨninnanapa chɨhkat kit ussa paiña mikwara namninta, Diosta piantuza ɨninnanapa. 23Cristora piantuzne uskasa wanmakkat kit Cristo pashimtu aizpa kianazi. Cristone paiña wanmakmuruza, we mɨjtuza mɨlanamtu, chinkas wenamanpa. Usne chiwazha purakin uz kit wanta ɨninnamtu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\