ቆሮንቶስ አፐዮተ 11

1አክመን አንት ክርስቶስ ፐሆ ምነኤ፥ እሽነ አነ ፐሀናደ። 2ኮያለኖ፥ ቆተ ቅንደ ፕሰን መቴ አነ ኦርሰንተን መለ ከ ኮልሶሴ አንእሽነ ዳሼ ፈየ ቀፐቴን መለ፥ እንእሽን ከለተይሰን። 3መ ኾር፥ ሀመ ፕሰ ቀረዬ፥ ክርስቶስ መተ፤ እስከቴተ ቀረዬው፥ ዲርተ መተ፤ ክርስቶስ ቀረዬ፥ ዋቀ ኣፐ መተ፥ አከ ኡፕናተኔን እሽን ቀረ ፋን። 4ሀመ መተ ቀረ ዴከኖ ከ እሽን ዋቀ ቅንሰኖ ታክ ኹመ ሃሰወኖ፥ ክርስቶስሴ እሸ ቀረ መተ ኮዴ ጬርን። 5እስከቴተ አመተ ቀረን ዴከንን መል ዋቀ ቅንሰንቶ ታክ ኹመ ሃሰወንቶው፥ ኣፐሴ ኻድ እሼተ ቀረ መተ ኮዴ ጬርንው። አክመ መተ ኮሸቴ ከፐኤ ድከምይ። 6እስከቴተ ኦን መተ ቀረ ዴከንንክንን፥ አአሌ መተ እስቀረ ኮሽቶ። መ ኾር፥ ኦን መተ ሙጨተ ታክ ኮሸተ እሼተ ጬረ ኮድንይ፥ አመተ ቀረ ዴከቶ። 7ዲርተ ቆተ ፐሀነ እሾ ኡልፌነ ዋቀ ኮዴ መለ፥ መተ ቀረ ዴከተ እሸ ፋንንክቶ። እስከቴተ ኾር፥ ኡልፌነ ዲርተ። 8ማነ መለ፥ እስከቴተ ዲርተ ቁደ ዴኤ ዲሼይ፥ ዲርተ እስከቴተ ቁደን ዴኔይ። 9ኡመ እስከቴተ ዲርተ መለ ኡመሜ ዲሼይ፥ ዲርተ እስከቴተ መለን ኡመሜይ። 10ሴመለ እስከቴተ፥ ኤርከምፐቶወ ሞንተ ኔፎ መለ፥ አክመ ዲርተ ኬሎፐ ኸተ ክቶ አክሰኤ፥ መተ ቀረ ዴከተ እሼተ ፋን። 11ተኩምተ አንፖቀለን ቀፕኖን ኾር፥ እስከቴተ ዲርተ መል ከላንንክቶ፥ ኡመ ዲርተ እስከቴተ መል ከላንንቾ። 12ማነ መለ፥ አክመ እስከቴተ ዲርተ ቁደ ዴቴ ምነኤ፥ ዲርተ እስከተ ከረ ዴለንይ። መ ኾር፥ ዌ ፕሰ ዋቀ ቁደው ዴን። 13እንቶኖ እሽነ ሌለይ፥ ሄለ፥ ኦ እስከቴተ አመተ ቀረን ዴከንን መል ዋቀ ቅንሰንቶዬ፥ እፐኻሪ? 14- 15ዲርተ ኦ መተ ጭፍሰኖ አክመን እሽ ጬረ፥ እስከቴተው፥ ኦ መተ ጭፍሰንቶ፥ አክመን እሽ ኡልፌነ፥ [ኡመተ ኔፎፐዬ አኮለንአክተኔ?] ማነ መለ፥ ኝርፋድ አከ እስቀረን ዴክቶኤ እሽ ዳሰሜኔይ። 16ነመ ኦን ሴዴ ሺሸ ሄነዬ፥ እኖ እሾ ትከ ክርስታነ አዋቀ ሴመልይ ኮልመ አፕለ አንቀፕኖ። 17ኦ ኦሎፐ አንተኔዬ፥ አኔቀት ኦሎፐ አንተን ዲሼይ፥ አፐኻረት ኦሎፐ አአንአክተኔይ፥ አጨጨዶሴን አሬ ከሞፐ ኸ ቸ ኦፐዬ፥ አንእሽነ አንከለተይሰንአንቾ። 18ፖረ ፐዮተት፥ አማፐረ አመንቴተትይ ኦሎፐ አንተኔዬ፥ አክመ ኮለ ኮለ ኦል ቅቴን እንደከዬ። ዌሴን አንደከዬ ኔፎፐዬ፥ ዴሞ አክመ ዱካተ ኮዴን እንአመን። 19ኦረ ዱካተ ቀፖ አክመ እሽን ከረ ኡፕነይሰሞኤ፥ እሬተን ኮለ ኮለ ኦል ቅቴተ እሽን ቀረ ፈደም። 20ኦ ኦሎፐ አንተኔዬ፥ ዌሴን አደምተኔ፥ ኤቶተ ፖቀለኤን። 21ማነ መለ፥ ኦ ደምተ ከይቶዬ፥ ነመ ደምታድ ቀፐን ከ፥ አከ ኦልቀቀትሰንተን። ኦ ተከ ዶኸን ቻኖዬ፥ ተከ ኦር እማሾንይ። 22ሄለ አሉ ትከ አከረ ደምተኔ ከ እክተኔ ኔፎ አቀፕተኔ? ሞን ሄለ፥ ትከሴ አክርስታነ አዋቀኤ ፑየንተን? ከ ነመ ዌ ተከ ኔፎን ቀፕንን ቱፈንተን? አመ ማነን እሽነ ኪነ? ሄለ ኩል ሴዴ መለን እሽን ከለተይሰዳ? አንእሽነ አንከለተይሰዶ። 23ወ አንፖቀለ ዬሱስ ቀረ ቴየዴ፥ እሾተዌን እሽነ ዳሼ። ፖቀለ ዬሱስ ሀልኬተ አኦፐ ቀፐሜ ከ ዳሰሜዬ፥ ላቆተ ቄዴ፥ 24ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ሞሴ ከ ክዴ፥ «ሴዴ ደክንተሴ ኸዮ እሽን መለ ዳሰምቴ፥ ሴዴን መቴ አነ ኦርሰደ።» 25ከ አክሞሴ ምነኤው ኤቶተ ከመዬ ኩፐየ ቄዴው ከ ክዴ፥ «ኩፐዮሴን አሬ ቸ፥ ኮደይቴተ ሃረየ አዲክዮን ኮድንቶ። ኦ እክንተን ፕሰዬ፥ ሴዴን መቴ አነ ኦርሰደ።» 26ማነ መለ፥ አውተ ላቆቶሴ ደምተን ከ ኩፐዮስን እክንተን ፕሰዬ፥ ሀከ ፖቀለ ዬሱስ ዴኖ ከረኤ፥ ቶታድ ፖረ ቶርተኔይ። 27ነመ ኦን አእሸ ፐርፓችስንንክንን መልይ፥ ላቆተ ፖቀለ ደመ፥ ታክ ኩፐየ ፖቀለ እከዬ፥ ደክንተ ፖቀለ እሾ ዲከ ፖቀለኤ እሸ ቀረ ቸ። 28ሴመለ፥ ነመ አእስ ቆሮ፥ ከ ኩል ላቆሴ ደሞ ከ ኩፐዮስን እኮ። 29ነመ ደክንተ ፖቀለ ማነ አከ ኮድቴ አኦልኬለን ኡፕንን መል ላቆሴ አፖቀለ ደሞ ከ ኩፐየ ፖቀለ እክኖ፥ ደፐ እስከሮፐ ደም ከ እክን። 30ወ መለ እሽኖፐዬ ኦረ ሌከ ኑኩላዴ፥ አዴሞ ከ ፓቅናኔ፥ አዴሞከ ሌኤኔ፥ ሴ መለው። 31ከትን እስን ቆሬ ኪቴዬ፥ ሄለን አሴ እኖ ቀረ ደፐ ሙረምን ሄኔ። 32መ ኾር፥ አከ ኩል ኦረ ፒተ ኦል እኖ ቀረ ደፐን ሙረምን መለ፥ ፖቀለ አመው እኖ ቀረ ደፐ ሙር፥ አንከ ዴሀመምነ። 33ሴመለ፥ ኮያለኖ፥ ኦ ደምተ ኦሎፐ ዴተኔዬ፥ ከፐ ኦል አሰ። 34ኦ ኦሎፐ አንተኔዬ፥ አከ እሽን ቀረ ደፐን ሙረምንእ፥ ኦን ነመ እሽን ኦፐ ዶኼ ቸዬ፥ አትካድፐ ደምተ ደሞ። ቆተ ወ ሀሴት ዴሰ፥ ኦን ዴኦዬን ቀረ እሽነ ዴሀምተ ዳሸ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\