ቆሮንቶስ አፐዮተ 14

1ጫለለ ከመ ኣነ፥ ከ ዳሰወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ፈደ፥ ከ አሴ ቀረን ቀፕቶኤ፥ ኹመ ሃሰወተ አኩተት ፈደ። 2ነመ አፈ ሃረየን ሃሰወኖ፥ ቆተ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ሃሰ ዴከዴ ሃሰወኖ መለ፥ ሃሳድ ነመ ተከ ኔፎ ከልንቻን። ሴመለ እሸ ዋቀኤ ሃሰወን ዲሼይ፥ ነመ ሃሰወንንቾ። 3ነመ ኹመ ሃሰወኖ ኾር፥ አከ ኦረ ኦረ ጨፔሶ ከ ኦረ ኮኮነይሾ ከ ኸሰ ኦረ ኦርሾ መለ ኦረ ሃሰወን። 4ነመ አፈ ሃረየን ሃሰወኖ፥ እስ ፐተ ኮኮነን፤ አኹመ ሃሰወኖ ኾር፥ ማፐረ አመንቴተኤ ኮኮነን። 5አከ ፕሰን አፈ ሃረየን ሃሰወተን እንፋን መ፥ አሴ ቀረን ቀፕቶኤ፥ አከ ኹመ ሃሰወተኔን ፋን። ማነ መለ፥ ማፐረ አመንቴተ ጨፔሰኤ ነመ አፈ ሃረየን ሃሰወኖ ኬለዬ፥ ኦን ነመ ኦርኖን ክንንይ፥ ነመ አፈ ሃረየን ሃሰወኖ ከፐዬ አኹመ ሃሰወኖ ጫል። 6ሄለ አመ ኮያለኖ፥ ኦን እሽን ከፖፐ ዴኦ ከ፥ አፈ ሃረየን እሽነ ሃሰወኖ፥ ከ ወሴኔ አዋቀ አነ ኡፕነይሼ፥ ታክ ኡፕነ፥ ታክ ኹመ፥ ታክ ተማሬተ አንቀፐንን ከ እሽነ እሽን አንዴንንይ፥ ወ አነ ኬለ አከተኔ ማነ? 7ዌሴን ኔሰን ቀፕንን፥ ኦፐ ሉቶተ ታክ ኦፐ ኬሀይተ ኔፎ፥ ኦ ኔሰይሾ ኦልኬለ ኸው ኦርንክንንይ፥ አክመ ሉቶተ ደወምቶ ታክ ኬሀይተ ደወሞ፥ ማነኔ ኦልኬለ ኡፕናተመን? 8ካሰ ኦ ደወሞ፥ ደወማድከ ኦልኬለዬ ኦረ ኦርንክንንይ፥ ኦረ አተ ኦልኬለ ኡፕናደ ከ ኦረነ ሀርምሰደ? 9እሽነኤው፥ ኦ አፈ ኦረ ፕሰ ከላትን አሃሰወንአክንንይ፥ ወ ኪንተኔ አይኖ ኡፕናተ ኤተንሸ? አክመ ኸይኸይተ ሃሰወንተን ምነይ። 10ፒተ ቀረዬ አፈ ሌከየ ቸ። ኡመ አፈ፥ ኦረይሾ ኦል ደከይንንክንን እንቻን። 11ሴመለ አንት ኦን አፈ ኦረ ሃሰወነ አንደከይንአንክንንይ፥ ነመ አፎሴን ሃሰወኖኤ ኸይክተን ኮድን፥ እሸከ አነ ኸይክተ ኮድን። 12ሴመለ እሽነ ኔፎው፥ ዳሰወደ ሀፑረ ቁልቁሎተ ኩቱምተን አከተ ቆተ ፋንተን መለ፥ አከ ዳሰወደ ማፐረ አመንቴተ ኮኮነነ ኩቱምተን አከተኔኤ ፈየ ጨፓደ። 13ሴመለ ነመ አፈ ሃረየን ሃሰወኖ፥ አክመ ኬለዬ ኦረ ኦርሰ ኤተንሾኤ፥ አዋቀ ቅንሰዶ። 14ኦን አፈ ሃረየኔን ቅንሰንይ፥ ሀፑርዮኔን ቅንሰን ዲሼይ፥ መትዮ ከረ ዌኤን ቻን። 15ከ ኩል ማነ ኮደ አነ ፋን? ሀፑርዮን እንቅንሰደ፥ ከ መትዮ ከረ ቀፕናተን ቅንሰደው፥ ከ ሀፑርዮን ክርፐ ዋቀ ደወደ፥ ከ መተ ከረ ቀፕናተን ደወደው። 16አታክት ኸው፥ ኦ ሀፑረን ዋቀ ከለተይሰንቶዬ፥ ነመ እሽ ከልንክንን ከ ወ አት ኪንተኤን ኡፕንን፥ ቅንሴተሴ ኸይት አከለተ ኬለዬ፥ አተ አሜን ክዴተ ኤተንሸ? 17ተካ ፑኑ ቅንሴቶሴ አከለተ፥ አዋቆፐ ዴሀሴ እፐኻርነተ ኮድተ መ፥ ነመ ፕለ እሽን ኮኮነንንቾ። 18አንት ቆተን አእሽን ፕሰ ቀሮፐ ቀፕቶ አፈ ሃረየን ሃሰወኖ መለ፥ ዋቀን ከለተይሰን። 19መ ኾር፥ አንማፐረ አመንቴተ ኦፐዬ አፈ ሃረየን ሃሰ ኩመደ ሃሰወዶ ከፐዬ፥ ኦረ ዴሃመኤ መትዮ ከረዬ አፈ ኦረ ኡፐትን ሃሰ ኬንውን ሃሰወደ። 20ኮያለኖ፥ ወ ኔቀ ቱረ ሄለ ኮደ ዲሼይ፥ ድከተይሽነን ሄለን ኮደን። ድከተይሽነን አቅሜ ኮደ። 21ሴሮፐ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ዋቀ እኪን፥ ኦረ አፈ ሃረየ ሃሰወኖ እሾ አፈ ኦረ ሀፕተ ኦፐ ዴሰን ኦሮስት ሃሰወደ፤ ኡመ ሴዴ ኔፎዬ አነኤን ደከየን።» 22ሴመለ አፈ ሃረየን ሃሰወተ ኦረ አመንንክንንእ ምልክተ ኮድን ዲሼይ፥ ኦረ አመኖኤ ምልክተ ኮድንንቻን። ኹመ ሃሰወተው፥ ኦረ አመኖኤ ምልክተ ኮድን ዲሼይ፥ ኦረ አመንንክንንእ ምልክተ ኮድንንክቶ። 23ከት ማፐረ አመንቴተ ፕሰ ኦሎፐ ኣነዬ፥ ፕሰከ አፈ ሃረየን ሃሰወናን፥ ኦረ አንኡፕንን ታክ አመንንክንንከ እሾቶፖፐ ኩለዬ፥ እንክዶኤ፥ «ሀ ኦረሴ እታሮን»? 24መ ኾር፥ ከት ፕሰ ኹመ ሃሰወነዬ፥ ነመ አንኡፕንን ታክ አመንንክንንከ እሾቶፖፐ ኩለዬ፥ ሃሰ አደከይነ ፕሰ ቁደኔ ጩፖታድ ኡፕነደ፥ ሃሰ አደከይነ ፕሰከ ደፐ እሸ ቀረ ሙረን። 25ሃሰ ከርታድ ከረ ዴከዴ ፕሰከ ለኮፐ ሶከን። እከ ክልፒፐደ ከ ፉለ ፒተን ቀፐ፥ ከ ዋቀ ሰከተደ ከ ክደ «ዋቀ ዱካተኔ ኦተንተይሽን ኦፐ ቸ!» 26ሴመለ ኮያለኖ፥ ማነ ኮደ እኖ ፋን? ኦ ኦሎፐ አንተኔዬ፥ ነመ ተከ ክርፐ ዋቀኤ እስ ከረ ቀፐ፥ ተከ ኮልሰ እስ ከረ ቀፐ፥ ተከኤው ወ ዴከዴ አዋቀ እሽ ኡፕነይሼኤ እስ ከረ ቀፐ፥ ተከኤው አፈ ሃረየ ሃሰወተ እስ ከረ ቀፐ፥ ተከኤው አፈ ኦርሰ እስ ከረ ቀፐ፥ ሴኔ ፕሰ ቶይ፥ አማፐረ አመንቴተኤው ኮኮነነ አኮዴን። 27አአፈ ሃረየ ሃሰወነ፥ ኦን እኮፕቴ አለክ እሾ ሴሰው ከዬን ከ፥ ኼልተ ኼልተን ሃሰወዴን፥ አፕለከ ኬለዬ ኦርሾ። 28ኦ ነመ ኬለዬ ኦርኖ እንክንንይ ኾር፥ አፕሰን አሌ ጨው ክዴን ከ እስ ከረን ኸተ እስ እሾ ዋቀኤው ሃሰወዴን። 29አኹመ ሃሰወነኤው አለክ እሾ ሴሰው ከዬን። ኦረ አታከከ፥ አቀንቀንሰ ነፐሀተ ኬለ ከቶ፥ ከ ኦፐ ደከይሰዶ። 30ኦን ዋቀ፥ ነመ ማፐሮፐ ቾ ተከኤ ዌ ሌለዬ፥ አቱረን ሃሰወኖ፥ አአሌ ጨው ክዶ። 31አከ ነመ ፕሰ ኮለዶ ከ ዴሃመሞኤ፥ ፕሰን ኼልተ ኼልተን ቀአተ ከ ኹመ ሃሰወተ እኤተንሰን። 32ሀፑረ፥ አኦረ ኹመ ሃሰወኖት እኦረ ኹመ ሃሰወኖ አፈ ደከይን። 33ማነ መለ፥ ዋቀ ዋቀ ነከይተ ዲሼይ፥ ዋቀ ሆረይተኤኔይ። አክመ ትከሴኔ አክርስታነ፥ አሰመይተ ዋቀ ፕሰ ከረ ኮደምቶ ምነኤ፥ 34ማፐረ አመንቴተ ኦሎፐ ኣኖፐዬ፥ እስከተ አጨው ክዶ ከ አፈ ቀፐዶ። ሴሮፐዬ ኔፎ፥ አከ አጨጨመን ዲሼይ፥ አከ ሃሰወደን እሾተኤን ዳሰሜይ። 35ኦን ወ ኡፕናተ ፋነኔኤ ቸዬ፥ አትከፐዬ ዲራሶ ካሰዴን። ማፐረ አመንቴተ አኦሎፐ ኣኔፐዬ ሃሰወተ እስከተ ጬረይ። 36ሄለ ቃሌተ ዋቀ እሽን ከረ ሶክቴ? ሞን እሽን ፐተ ቀረ ከይቴ? 37ነመ ኦን እስእ ኪን፥ «አንት አንኹመምፐይተ» ታክ «አን ነመ ዳሰተ ሀፑረ ቀፖዬ፥» ሴዴ አንእሽነ ታፍኖ፥ አክመ አጨጨ ዋቀ ኮድቴ አኡፕናዶ። 38ኦን ነመ ሴዴን ኡፕንን ቸዬ፥ እሸ ኔፎ መታድ እንኡፕነይሰሜ። 39ሴመለ ኮያለኖ፥ ኹመ ሃሰወተ ፈየ ፈደ ኡመ አፈ ሃረየን ሃሰወተ ኔፎ እንደውረን። 40መ ኾር፥ ዌ ፕሰ አታንቴተን ኮዴን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\