ቆሮንቶስ አፐዮተ 15

1አመ ኔፎ ኮያለኖ፥ ቆተ ኦቶተሴ አፈየ፥ አንእሽነ ቶሬ፥ አከ ቴየቴን ከ እሽን ቀአቴኔ ዴሰን፥ እሽነ መቴ ኦርሰ ፋን። 2ኦን ቃሌሴ አንእሽነ ቶሬ ፈየ ቀፐንተኔዬ፥ ቃሌሴ እሼተኔ ድንተን። አታክት ፐተኤ አመንቴን። 3አንት ዌሴን ዌ ፕሰ ቀረን ኮኮከ አንቴየዴኤን፥ እሽነ ቱልሼ። ሴዴ ኔፎ እሰሴ አንክዴ፥ አክመ መታፈ ቁልቁሎወ ኦፐ ታፈምቴ ምነኤ፥ ክርስቶስ ጩፖትኖ መለ ቶኤ፥ 4ከ ሀውለሜ፥ ከ አክመ መታፈ ቁልቁሎወ ኦፐ ታፈምቴ ምነኤ፥ ኩያተ ሴሰተት ቶቶፐ ኼ። 5ከ ፔትሮስ ቱረ አካዴ፥ ከ ከመ ተማሬዋድ ኩደንከ ለክ ቱረ አካዴ። 6ከ ከመኤው፥ ኦረ እሸ አመኔ፥ አድፐ ኬን ቀረ ቀፓት ተከን አካዴ። ኦሮሴ ኔፎፐዬ፥ ከድ ፑኑ ኦረ ዴሞ ሌኤ ኔፎዬ፥ ኦረ ከረ ኩተ አምክ ቸ። 7ከ ከመ የይቆፕ ቱረ አካዴው፥ ከ ከመ ኮደምፐያድ ፕሰ ቱረ አካዴው። 8ከ ኦረ ፕሰ ከመዬው፥ አነሴ አክመ ሰልዴሰ ምነ ኮዴ ኩል ቱረ አካዴው። 9ማነ መለ፥ አንት ኮደምፐየ ፕሰ ኬለዬን ሸክይ፤ ቆተን ትከ ክርስታነ አዋቀ ከመ ቶረ ኣኔ መለ፥ ኮደምፐይተ ክደመ ከ ሀለመ ኔፎ አነ ፋንንክቶ። 10መ ኾር፥ ዳሰተ ዋቀትን፥ አክመን አመ ፐሆ፥ አሴን ኮዴ። ኡመ ዳሰቶሴ ኻድ አአነ ዳሼ ፐተኤን ፐኔ መ፥ ላድ፥ አኮደምፐየ አታከኔ ቀረን ቀፕቶኤን ያሌ፥ ኡመ ሴዴ ኔፎ፥ ዳሰቶሴ አዋቀ አነ ኦል ክቶ አሴ ያሌ ዲሼይ፥ አነን። 11ሴመለ፥ አነ ኮድቴ፥ እሾተ ኔፎ ኮድቴ፥ ወ አንኮልንነ ሴዴው፥ እሽነ ኔፎ ወ አአመንቴኔ ሴዴው። 12ሴመለ፥ ክርስቶስ አከ ቶቶፐ ኼ አኩ እቶረምይ፥ እሽኖፐዬ ኦረ ዴሞ አተ ኪን፥ «ቶቶፐ ኻነ እንቻን»? 13ኦ ቶቶፐ ኻነን ክንንይ፥ አሴዬ ክርስቶስ ቶቶፐ እንኻኔኔከ! 14ከ ኦር፥ ኦ ክርስቶስ ቶቶፐን ኻንንይው፥ ወ አንቶርንነ እሾ አመንቴተይሽን ፓተ ፐተኔ። 15ከ አሴዬ፥ ኦ ዱካተን ኦረ ሌ ቶቶፐ ኻንንክንንይ፥ ዋቀ ኔፎ ክርስቶስ ቶቶፐ እንኺኔ ክዴተይ፥ እኖ አኮልሼ ከ ኪነ፥ «ሀ ዋቀ ክርስቶስ ቶቶፐ ኻሼ፥» ዋቀ ቀረ ደርተ አንኮንአንክኖ? 16ኦ ኦረ ሌ ቶቶፐ ኻንንክንንይ፥ ክርስቶስ ኔፎ ቶቶፐ እንኻኔ ክዴተይ። 17ኦ ክርስቶስ ቶቶፐን ኻንንይው፥ አመነቴተይሽን ፓተ ፐተ፥ አከ አምክ ጩፖተይሽን ኦፐ ፐቴን ክዴተ። 18አክርስቶስ አመኔ ከ ሌኤ ኔፎ፥ እፐቴን ክዴተ። 19ኦን ከላሴ አንአሬ ቀፕኖ ፐተ መለን ክርስቶስ ክፐንነዬ፥ አኦረ ፕሰ ቀሮፐ ቀፕቶኤ እኖ ኘረሀምተኔከ! 20መ ኾር ክርስቶስ፥ ኦረ ሌኤፐዬ አፐዮተኤ ኮዴ ከ ዱካተን ቶቶፐ ኼ። 21አክመ ቶተ ነመ ተከ ምነን ዴቴ፥ ቶቶፐ ኻነ ኔፎ አሴው ነመ ተከ ምነን ዴኤን። 22አክመ አታም ምነን ኦረ ፕሰ ሌኖ፥ ክርስቶስ ምነን ኦረ ፕሰ አሴው ቻተ አከደ። 23መ ኾር ሴዴ ኼልታድን ኦልከመ ኮድተ። ክርስቶስ አፐዮተኤ ኮዴ ከ ቶቶፐ ኼ። ሴከመ ዴሰ፥ ኦ ክርስቶስ ለመተ ኦሮዬ፥ አእሸ አመኔኤ ቶቶፐ ኸ። 24ከመ ዴሰ ኦር፥ ኦ ክርስቶስ ሙክሰምፐየ እሾ ኡኩመምፐየ ከ ሁፕነደ ፕሰ ፑቶዬ፥ ከ መንክስቴተ ዋቀ ኣፐ ዳኖዬ፥ ፕረምፕረ ኮድተ። 25ማነ መለ፥ ክርስቶስ ሀከ ዋቀ ፓለካራድ ሎቃድ ኬሎፐ ኦርኖ ከረኤ፥ ኑቁሱመ እሸ ፐርፐቺስንይ። 26ፓለካረ ፕረምፕረ ቀረዬ ፑተመ ከ ፐተ፥ ቶተ። 27ማነ መለ፥ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ሀ ዋቀ፥ አከ እሽ ፕደመኔኤ፥ ዌ ፕሰ ሎቃድ ኬሎፐ ኦርሼ።» መ ኾር፥ ሴዴ ኪንቶ፥ «ዌ ፕሰ ሎቃድ ኬሎፐ ኦርሼ፥» ዋቀሴ አከ ዌ ፕሰ እሸ ፕደመኔ ኮዴ ኩል፥ አክመ ሌልንክንን ለአይተ። 28ኦ ዌ ፕሰ እነ ዋቀት ፕደመን ከመዬ፥ አከ ዌ ፕሰ ዋቀ ኣፐ ኬሎፐ ኸተ ቻደኔኤው፥ እነ ዋቀ መተይሾት ቄደኔው ከ ኣፖሴ ኸይሾ፥ አከ ዌ ፕሰ እሽ ፕደመኔ ኮዴኤ፥ ፕደመኔው። 29ሴመለ፥ ኦ ኦረ ሌ ቶቶፐ ኻንንክንንይ፥ ኦረሴ ፐከ ኦረ ሌ ኦፐ ክርስትነ ኻኖ፥ ወ ኬለ አከናኔ ማነ? ኦ ኦረ ሌ ቶቶፐ ኻንንክንንይ፥ ኦረ ማነ መለ ፐከ ኦረ ሌ ኦፐ ክርስትነ ኻን? 30እኖ ኔፎው፥ ወ አንሳቴተ ፕሰ ረኮቶፖፐ እስ ከልንነ ማነ? 31ኮያለኖ፥ ሀ ኸዮ ኩያተ ፕሰ ቶተ አነ ቀረ ከይን። ሴዴ ኔፎ፥ ፖቀላኖ ዬሱስ ክርስቶስ ምነን እሰሴ አንእሽነን እስ ፔፕኖ፥ ቆተ ዱካተ ኮድቴ መለ። 32ወ አንመለ ኤፌሶን ከረዬ ፕናነ ኦረ ኦል ሶተ ሶቴ፥ ኦን ድከተ ነመ ቀረዬ፥ ወ አንኬለ ቄዴ ማነ? ኦ ኦረ ሌ ቶቶፐ ኻንንክንንይ፥ ከ አሴዬ ኦር፥ ዴይመቴተሴ ኪንቶ «አዌ ደመ ከ እክነ፥ ፐር እንሌነይ፥» ምነኔ? 33እንሰሰፐተመን። ሞተ ኔቀ ቀልፔተ ፐኻረኤ አሌ ኘፐልንይ። 34እሽኖፐዬ ኦረ ዴሞ ዋቀን ኡፖይ፥ እሽነ ቀልፔተይሽን አፈየ ቀሮፐ ቲተወ ኡመ ጩፖተን ኮደን። አከ ጬርተን መለን አሴ ኪን። 35ነመ ተከ፥ ተከ ፑኑ እካሰደ ከ ክደ፥ «ኦረ ሌ አተ ቶቶፐ ኸ? ከ ደክንተ አተ ፐሀቶን ቶቶፐ ኸ?» 36አት ኤፖ፥ ሀ ኾተ አአይልንተ ኦን ቶንንይ፥ ዴህንንቻን። 37አት ኔፎ ኦ አይለንቶዬ፥ ኾተ ኩኩመ፥ አከፐ ታክ አኾተ ፕለት አይልን ዲሼይ፥ እሰሴ ኩል ዴህንቶ አአይልንአክቶ። 38ዋቀከ ኩል አከ ፋኖ ምነኤ እሽ ደክንተ ፕለ ኮን፥ ከ ኾተ ፕሰኤ፥ መተ ምነ እሾተ ደክንተ ፕለ ኮን። 39ሶአ ፕሰ ኦልን ፐሀን፤ ሶአ ነመ ፕለየ፥ አፕነንተ ፕለየ፥ አኸምፕረ ፕለየ፥ አሙርኩጨ ፕለየ። 40ደክንተ ሞንተከ ክተው፥ አፒተከ ክተው። መኾር፥ ኡልፌነ ደክንተ ሞንተ ፕለይተ፥ ኡልፌነ ደክንተ ፒተከን ፕለይተ። 41ኡልፌነ ፒርቶተ ፕለይተ፥ አሌየከን ፕለይተ፥ አህከከን ፕለይተ፤ ህከ ኔፎ ኡልፌነን አሴው ኦልኬለ ፑርሰምይ። 42ኦ ኦረ ቶቶፐ ኻኖዬ ኔፎ፥ አሴው ፐሀናተ። ደክንተ አቶንቶ ሀውለም መ፥ አቶንንክንን ኸ። 43ደክንተ ጬረን እመካቴ ሀውለም መ፥ አኡልፌነን እመካቴ ኸ። ኑኩለይቴተ ደክንተኤ ሀውለም መ፥ አሁፕነ ቀፕቶ ኸ። 44ደክንተ አሶአኤ ሀውለም መ፥ አሀፑረኤ ኸ። ኦን ደክንተ አሶአኤ ቻዬ፥ አሀፑረ ከሱ ቸው። 45ሴመለ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ነመሴ አፐዮተ አታም፥ ኡመተ ቻተ ቀፖ ኮዴ።» አታሜሴ አፕረምፕረ ክርስቶስ ኾር፥ አሀፑረ ቻተ ዳኖ ኮዴ። 46መ ኾር፥ አፐዮተ ቀረ ዴኤ፥ አደክንተ ሀፑረ ቀፖኔ መ፥ አደክንተ ሶአ ቀፖ ፐዮተ ዴኤ፥ አደክንተ ሀፑረ ቀፖከ ከመ ኦርሼ። 47ነመሴ አፐዮተ አታም፥ ቆተ ፒቶፐ ኡመሜ መለ፥ ነመ ፒተ፤ ነመ ለመተ ኾር፥ ነመ ሞንተ። 48አኦረ ፒተ ኮዴ፥ ነሞሴ ፒቶፐ ኡመሜው ፐሀ፤ አሞንተከ፥ ሴ ሞንቴ ዴኤ ፐሀ። 49አክመን ፐሀነ ነመ ፒተ ቀፕኖ ምነኤ፥ አሴዌን ፐሀነ ነመ ሞንተ ቀፕናነ። 50ኮያለኖ፥ ወ አንእሽነ ሌለ፥ ሶአ እሾ ዲከ መንክስቴተ ዋቀ ሌሀተን ኤተንሸን። ኡመ ደክንቶሴ ፐንቶ፥ አፐንንክንን ሌሀተን ኤተንሶ። 51ሃሰ ተከን ዴከዴኤን እሽነ ሌለይ፥ ደከይሰደ! ፕሰን አንሌኖ መ፥ ፕሰንን ፑርሰመ። 52ፑርሰምኖ ኔፎ፥ ኦ ካሰ ፕረምፕረ ደወሞዬ፥ ኤኖዌን፥ እረ ቀረ ፑርሰመ። ማነ መለ፥ ኦ ካሶሴ ደወሞዬ፥ ኦረ ሌ ደክንተ ፐንንክንን ቀፕናደ ከ ቶቶፐ ኸ፥ እኖ ኔፎከ ፑርሰመው። 53ማነ መለ፥ ሴዴ ፐንቶ፥ አፐንንክንን ኡውሰተ እሼተ ፋንይ፤ ሴዴ ቶንቶ ኔፎው፥ አቶንንክንን ኡውሰተ እሼተ ፋንይ። 54ኦ ሴዴ ፐንቶ አፐንንክንን ኡውሰቶ፥ ሴዴ ቶንቶከ አቶንንክንን ኡውሰቶዬ፥ እሰሴ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ሀ ቶተ ፑተይመኔ ቀረ ፕረምቴ» አውሴ ድከተ። 55«አተ ቶተይት፥ ፑተይማት አይሸ ቻን? አተ ቶተይት፥ ስክላት አይሸ ቻን?» 56ስክለ ቶተ፥ ጩፖተ፤ ሁፕነ ጩፖተኤው፥ ሴረ። 57መ ኾር ዋቀሴ ፖቀላኖ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን ፑተይመ እኖ ዳኖ፥ ከለተ አእሸ ከዮ። 58ሴመለ እሽነ አጫለተሜ ኮያለኖዬ፥ ጨፓደ ከ ቀአደ፥ ከ አሬፐ ከ አሬፐን ክደን። ከ ያለ አፖቀለ ያልተን አክመ ፐተኤን ፐንን ኡፕናደ፥ ከ አውተ ፕሰ ኮደ ፖቀላት ጨፓደ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\