ዮሀንስ አፐዮተ 3

1ዋቀ ኣፐ አአተ ክቶ አከመ እኖ ጫለዴ ቶየ! ማነ መለ፥ ሄላድን ክደሜ ከ ሀለሜይ፥ እኖ አንሄለ ዋቀ። ኦረ ፒሴት ቆተ ዋቀን ኡፕናንን መለ እኖ ኔፎን ኡፖ። 2ሄላኖ፥ አመ ኦር እኖ አንሄለ ዋቀ፤ መ እቱሮፐ አተ አክመን ኮድኖ እኖኤን ኡፕነይሰሜ። መ ኡፍ አውተ ክርስቶስ ለመተ ኦሮዬ፥ አከ ፐሆኔን እሸ አክነይ፥ አከመን እሸ ፐሀናኖ እንኡፕነ። 3ነመ አኪኖ «ክርስቶስን ፐሀናደ ከ አሴ ኮደ፥» አከመ ክርስቶስ ቁልቁልተ ኮዴ ምነኤ ቁልቁሉመን ከላን። 4ነመ ጩፖተ ኮኖ ሴረ ዋቀኤ ቄፕን፤ ማነ መለ፥ ጩፖተ ክዴተ አጨጨ ዋቀ ቄፕሰይ። 5ክርስቶስ ጩፖተ ኦረ ፒተ ፕሰ ፐትሰ መለ አከመ ዴ ከ እሸ መታድ ጩፖተን ቀፕንን እኡፕተን፤ 6ነመ ክርስቶስን ከላኖ ፕሰንተ ጩፖተ ኮዳ ከመ ከምንቾ። ነመ ጩፖተ ኮዳ ከመ ከሞ ክርስቶስን አክኔ፤ ኡመ እሸን ኡፖ። 7ሄለዮ፥ ነመ ተከ ኔፎ እሽነን ሰሰፐንን፤ ነመ ሀንቄሉመ ኮኖ፥ አከመን ክርስቶስ ሀንቄለይተ፥ እሸ አሴዌን ሀንቄለይተ፤ 8ነመ ጩፖተ ከመ ከሞ እነ ሴተነ፤ ሴተነ ኸተዌን ጩፖለይተይ። እነ ዋቀ ወ መለ ዴኤ፥ ኮደ ሴተነ አሌ ፐትሰ መለ። 9ነመ እነ ዋቀ ኮዴ ጩፖተ ኮዳ ከመ ከምንቾ። ማነ መለ፥ ከላተ ዋቀኤ ቀፐዴይ፤ ዋቀከን ኣፐይሾኤይ፥ ጩፖተ ከመ ከሜተ እንኤተንሾ። 10ነመ ሀንቄተ ኮንንክንን ከ እናሶ አክርስታነ ጫለንንክንን ፕሰ እነ ዋቀኤን። ሄለ ዋቀከ አሴተነ ፖረ አሴ ፐሆኔ ኦልን ፐሀንንይ። 11ቃሌተሴ አፐዮተ ቀረ ደከይቴን፥ ሴዴ እሼተይ፥ «ፕሰንትይ ኦል ጫለነ።» 12እኖ ቃኤሌተሴ እነ ሴተነ ኮዴ ከ እናሶ እሼ ምነ፥ አሴ ኮዴተ እኖ ፋንንክቶ። ቀኤሌ ማነ መለ እናሶ እሼ? ቆተ ኮዳድ ኔቅ፥ አእናሶከ ፐኻር መለ። 13ሄላኖ አክርስታነት፥ ከድ ፑኑ ኦረ ፒተ እሽን ኔድነዬ፥ ሴፐ ድከተፐኤን ረከደን። 14እኖ ሄላኖ አክርስታነኤን ጫለንነ፥ ከ ሴ መለው አከመን ቶቶፐ ዴሰ ቻተፖፐ ቱልኔ ኡፕናኔ። መ ኡፍ ነመ ጫለለን ቀፕንን አምክ ቶቶፐው ቸ። 15ነመ ነመ ኔድኖ ፕሰ፥ ነመ ነመ እከኖ ምነ። አነመ እከኖ ፕሰ አከመ ቻተ ፐረፐረኤን ቀፕንን እሽነ እኡፕተን። 16ክርስቶስ እኖ መለ ነፕሴታድ ተርፕሼ ከ ቶተ ዳሼ፥ አንከ ሴ መለ ጫለለ ማነ አከመ ፐሀን ኡፕናኔ። እኖ ኔፎ ሄላኖ አክርስታነ መለ እስ ተርፕሰ ከ ቶተ ዳሰተ እኖ ፋን። 17ነመ ፒሴ ቀረዬ ቴየንተ ቀፖ፥ እናሶከ ዌ ተከን ኔፎን ቀፕንን፥ እሸከ እናሶ ሱረይሰንንክንን ከ ኤ ዴሰ እናሶ ቶይኖ፥ ነመሴ አተ ዋቀ ጫለተ ኤተንሸ? 18ሄለዮ፥ ጫለላስን ኮደን አክሸ፥ ከ ዱካተን ኦል ጫለደ ዲሼይ፥ አፈ ፐተን ኦልን ጫለደን። 19- 20ከድ ፑኑ እስ ከረን ኸተ ኮድኖ አኔቀ እኖ አካነ፥ ዋቀ አከመ ድከትኖ ቀሮፔለ ቾ ከ ዌ ፕሰ ኡፖ፥ እእኖ ከልይ፥ ሴመለ ሴዴኔን አከመን ከፈ ዱካተ ኮድኔ ከ ፉረ መል ዋቀ ቱሮፐ ዴሃንኖ እንኡፕነ። 21እነይቴ ሞቶ! ኦን ድከትኖ እኖ ቀረ ደፐ ሙርንክንን፥ ዋቀ ቱረ ፉረ እኖኤን ደካደን። 22ኦን አጨጫድን ቶይትንነ ከ ወ አእሸ ኸሰነ ኮንነ፥ ወ አንእሸ ቀረዬ ቅንሰንነ ፕሰ እእኖ ዳሸ። 23አጨጨ ዋቀ እኪን፥ «ዬሱስ ክርስቶስ እነ ዋቀኤይ፥ እሽ አመነ፥ ከ አከመ ዋቀ እሽን አጨጬ ምነኤ ኦል ጫለደ።» 24ነመ አጨጨዶስን ቶይትኖ ዋቀኔ ከላን፥ ዋቀከ እሸ ኦል ቻን። ዋቀ ሀፑራድ እኖ ዳሼይ፥ አከመ ዋቀ እኖ ኦል ቾ፥ ሴዴኔን ኡፕናኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\