ቆሮንቶስ አለመ 11

1ከድ ኤፑሞሴ ኸዮ ሸከ አነ ዱፐንተን እንፋን፤ አነ ዱፐደ። 2አንት፥ አክመ ዋቀ አፐኻረ እሽነ ኸጬሎ ምነኤን አፐኻረ እሽነ ኸጬል ከ አክመ ኤኔንተ እስን ክቶ ምነኤ፥ ዲርተ ተከ እሽን ወረሀሼ፥ እሸ ኔፎ ክርስቶስ። 3አክመ ሄዋን ሰሰፐሴኔ አማከ ቁደ ኦርቴ ከ ሰሰፐተምቴ ምነኤ፥ አከ ድከተይሽንን ኘፐልን፥ አከ ክርስቶስእ እሽ ዳሰተ ከ ፐኻሩምተሴ አእሽ ቀፕተን ክርስቶስእ ቀፕተኔ አሌ አዲንን እንፉር። 4ማነ መለ፥ ኦን ነመ ተከ ዴኦ ከ ዬሱሴተሴ አንእኖ እሽነ ቶርኔ መልይ ዬሱስ አፕለ እሽነ ቶረዬ፥ ታክ፥ ኦ፥ ሀፑረሴ አቴየቴን መልይ አፕለ ቴየንተን፥ ታክ ኦቶተሴ አፈየ አቴየቴን መል አፕለ ቴየንተኔዬ፥ አሴዌ ቴየተው ቴየንተን። 5አንት፥ አንኮደምፐዮሴን እሽን ቀረ ኩኩተ ኪነ ኬለዬ፥ አንዌ ተከ ኔፎን ቀጬ አነኤን ፐሀቶ። 6ከድን ፑኑ ሃሰ ፈየ ሃሰወተ አንሰሀንንይ፥ ኡፕነ አነኤን ቀጭኔ። ሴዴ አውተ ፕሰን ቅንደ ፕሰን እሽነ ኡፕነኔ። 7ቆተን ኦቶቶሴ አፈየ አዋቀ ፐተ እሽነ ቶሬ መለ፥ አክመ እሽነ ኩተተኔኤ፥ ሄለ ሴዴ አንኸተ እስ ሸክሼ፥ ጩፖተን ኮዴ? 8እሽን ኬለዬ ኮደ ኮዴተ መለ፥ ትከ ክርስታነ አታከኔ ቀረዬ ቃርቃርተ አከተን እንእሾነ ፐቅሼ። 9አንእሽን ከፐ ቾዬ፥ ኦን ረከኖዬ፥ ቆተ ሄላኖ አክርስታነ አፒተ ሜቄዶንየት ዴኤ አነ ቃርቃረን መለ፥ እሽኖፐ ነመ ተከ ኔፎ አንፐየህኔ። አከ አነ ኬለ አረከንንእ፥ እንእስ ቶየዴ። እቱሮፐ ኔፎ አከ አነ ኬለ አረከንንእ፥ አሴዌን እስ ቶይታደ። 10አከ ዱካተ ክርስቶስ አነ ከረ ክቶ ምነኤ፥ ፒተ አከየ ኦፐዬ፥ ነመ ጬጨቶሴ ኸዮ ደውሮ ተከ ኔፎ እንቾ። 11ማነ መለ? ሄለ ቆተን እሽን አንጫለንአንክንን መለ? አክመን እሽን ጫለኖ ዋቀ እኡፐ። 12ሳንቶሴ አኮደምፐዮሴን አታከኔ እሽን ኪናኔ፥ «ሀ እኖ አኦፐ ፐውሎስ ምነኤዌን ኮደ ኮንነ» ከ እስ ፔፕነ ፐትሰኤ፥ ወ አንአመ ኮነ፥ እቱሮፐ ኔፎ አሴዌን ኮደ። 13ኦሮሴ አሴ ፐሆ፥ ኮደምፐየ ደርተ፥ እሰሴኔ ኮደምፐየ ክርስቶስ ፐሀናተ እስ ፑርነ፥ ከ ኮደ ደርተ ኮነ። 14ኡመ ሴዴ ኦረ ቀወንንክቶ። ማነ መለ፥ ሴተነ ኩል፥ ኤርከምፐቶተ ለአይተ ፐሀናተ እስ ፑርንይ። 15ሴመለ፥ ኦ ኦርኸየ ሴተነ፥ ኦርኸየ ሀንቄተ ፐሀናተ እስፑርናን ኔፎዬ፥ ወ ኬለኤን። ፕረምፕረ ቀረዬ፥ አከ ኮደይሾት ምነኤ እሾተ ዳሰምተይ። 16ኦፐኤን ኦር ከ ኪን፥ «ነመ ‹ኤፐ› አነኤን ኪንን ከ እንድከንን።» ከድን ፑኑ ኤፐ እሽነ ፐሀነዴዬ፥ አከን ሸከይቴተ ፔፐዶኤ፥ ኤፑመዮን አነ ቴየደ። 17ኦን ፔፐን ሃሰወኖ፥ አከ ፖቀለ ፋናን ቀረ አንሃሰወንአንቾ መ፥ አከ ኤፐ ምነኤን ሃሰወን። 18ኦረ ሌከይተ ወ ፒተ ፔፐንይ፥ አንት ኔፎ እንፔፐደው። 19እሽነ መተይሽነ ቆተ እለተየ ኮድቴን መለ፥ ኸሰኔ ኤፐ ኬለ ዱፐንተን። 20ከ ኦ፥ ነመ ከርፕሸደ እሽን ኮደኖ፥ ከ ፐተ እሽን ቀረ ካጨ ደሞ፥ ከ እሽን ሴሮ፥ ከ እሽን ቀረ እስ ፔፕኖ፥ ከ እልዳፐ እሽን ከንድኖዬ፥ እዱፐንተን። 21ከድን ፑኑ አነ ጬረ ኔፎዬ፥ አክመን ሴዴ ኮዴተኤ እኖ አንድኬ አኑኑኩሎወ፥ ሌለ አነ ፋን። መ ኾር፥ ነመ ኦን እስ ፔፐተኤ ፉረን ቀፕንንይ፥ አከ ኤፐ ምነኤን ኪን፥ «አንት ዴሰ፥ አነ እስ ፔፐ ፉረ ቀፓ?» 22ሄለ እሾተ፥ ኦረ እፕረውንኢ? አንት ኔፎ አንእፕረውተው። ሄለ እሾተ ኦረ እስረኤልኢ? አንት ኔፎ አንእስረኤልተው። ሄለ እሾተ ሰኜተ አፕረሃሚ? አንት ኔፎ አንሰኜተ አፕረሃምው። 23ሄለ እሾተ ኦርኸየ ክርስቶሲ? አከ ታረይተ ምነኤን ኪን፥ አነ ጫል። አኩተትእን ያሌ፥ ከ አሌከትን ህደሜ፥ ከ አሌከትን ቅደሜ፥ ከ አሌከትን ቶተ ከዬ። 24ኦረ አይሁድ፥ ኬንን፥ ኩንደ ሴሰ ሰከልን አነ ቅዴን። 25ኡሌተን ሴሰኔን ቅደሜ፥ ከ ተከን ደከን ደከሜ። መርከፐ ሴሰኔ አነ ቀረ ቄፔ፥ ተከን ሀልኬተ እሾ ኩያተን ፕሸ ቀረ ፕሬ። 26አንትዮ አሌከ ኦፐዬ፥ ክረደ ቀረዬ ረኮተ፥ ቅንደ ሽፍተዳትን ረኮተ፥ ቅንደ ኦርኖትን ረኮተ፥ ቅንደ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንትን ረኮተ፥ ከተመፐን ረኮተ፥ ኮመይቶፐን ረኮተ፥ ፐከቴተ ቀረዬ ረኮተ፥ ቅንደ ክርስታነ ደርተት ዴሰ ኔፎ፥ ረኮተ አነ ቀረ እከይቴ። 27አኩተት ያሌተኔ ከ ከፈተኔ፥ አሌከትን ሙክተ ደፕናኔ፥ ዶኸ ከ ዴፖተኔ፥ አሌከትን ደምተ ደፕናኔ፥ ደመይሰተኔ ከ ኸፈነ ደፕናኔ፥ አኩተት እንረከዴ። 28ሴዴ መልይው፥ ወ ኩያተ ፕሰ አነ ቀረ ኡልሳነ፥ ቃፐ ትከ ክርስታነ። 29አይኖ ኑኩለን፥ አንከ አን ኑኩለንአንክንን? አይኖከ ጩፖቶፐ ፒን፥ ከርተከ አነ ከረ ኩፐንንክንን? 30ኦን ፔፐተ አነ ፋንይ፥ ወ ኑኩሉመዮ አክነኤን ፔፐደ። 31እሰሴ ሀከ ፐረፐረት ከለተይሰሜ ኣፖፐ ፖቀለ ዬሱስ ክርስቶስ ከ ዋቃድ፥ አክመን ዴርተ አንኮንአንክንን እኡፐ። 32ከተመ ተማስቆ ከረዬ፥ ሙክሰምፐይተሴ ኑቁሰ አሬታስ ክደሞ ኬለ ሹመሜ፥ አነ ቀፐ መለ ኻረደ ከተመ ቶይተቺስን። 33መ ኾር ኦረ ኡንኩለ ከረ አነ ከቴ ከ ፉልደሴኔ አከወተ ከተመ ከረን ለኮፐ አነ ሌክሼ። አንከ እሸ ኬለዬ ፐሄ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\