ፔትሮስ አለመተ 2

1ኹመምፐየ ደርተ አክመ ኸተ ሰመይቶፐ ቻን ምነኤ፥ አመ ኔፎ ኮልሰምፐየ ደርተ እሽን ኦፐ እቻደን። እሾተ ኮልሰ ደርተ አኦረ ፐትኖ ዴኮተን ኦተንተይሽን ኦፖፐን ዴን ከ፥ ፖቀለሴኔ ኸይሾ እሾተ ፕዴ መርመን፥ ኤኖው እረቀረ ፐቴተከ እሾተ ቀረ ዴተ። 2ኦረ ሌከይተከ ሴዴ አአልመሉመን ፖረ ኦል ሶናን ቶየ ከ ሴዴ ከመ ኣነ፤ ኮደሴ ኸይሾ ቀረን ኻቴ ፖረሴ አዱካተከ ኦተመ። 3ኹመምፐየሴኔ አደርተ ዮተሴ ኸይሾ አኮደቴተ ቀፐን መለ፥ ወ ነመ ኮዴኤ እሽነ ቶርን ከ ኮደቴተይሽነን ቴየንቶን፥ ደፐ ሙረሞ ኸተው ኤዬ እሾተ ሀርምሰሜ፥ ፐቴተከ ኤዬ እሾተ አሰን። 4ዋቀ ኤርከምፐቶወሴኔ ጩፖተ ኮዴ ቱከንተ አነን ኪቴ ከረኤ ሰንሰላተን እሾተ ህዴ፥ ከ ሀከ ኩያተሴ አደፐ ከ ዱካተ ሙረምቶ አሰደኔኤ፥ አፕተሴ ልጵንንክንን ከሮፐ እሾተ ከቴ ዲሼይ፥ እሾተን ሱረይሰኔ። 5ከ አክሞሴ ምነኤው፥ ኤቴ ፒተ ጩፖለየ ፕሸን ፐትኖዬው፥ ዋቀ ኖሄተሴ ሀንቄሉመ ቶርኖ እሾ ነመ ተፐ እሸ ኦልን ድንሼ ዲሼይ፥ ኦረ ኼልቶሴ አኸተ እንሱረይሰኔ። 6ከ ወ እቱሮፐ ጩጶለየ ቀረ ኮደ አክሰኤ ከተመ ሶቶም እሾ አከሞረ ቀረ ደፐ ሙሬ ከ አፕተን እሾተ ኩፔ ከ ተረ ኮዴ። 7ከ ሎቴተሴ ሀንቄልተ ኮዴ ከ ኮደሴ ኸይሾ ኔቀ ኦፐ ረከኖ ድንሼ። 8ማነ መለ፥ ኩያተ ኩያተን ቆተ ኮደሴ ኸይሾ ኔቀ አክኖ ከ ደከይኖ መለ፥ ነፕሴተ ሀንቄልቶሴ ሀርሞኤ ድከተፐ ረከቴ። 9ሴመለ፥ ዋቀ ኦራድ ወ ኔቀ ኬለ ድንሰ ከ ጩፖለየ ኾርትሰ ከ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ሙረሞኤ እሾተ አሰቺሶ እኡፐ ክዴተ። 10አፕሰ ቀረን ቀፕቶኤ እሰሴኔ ኸጬልተ ኜሌን አልመሉመ ከመ አነ ከ ኡኩመ ዋቀ ፑየነ ኾርትሰ ከ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ሙሬተ እሾተ አሰቺሰ እኡፐ። ኮልሰምፐዮሴን አደርተ ቆተ ርፈተን ቀፕንን ከ ኦረ እስፔፕኖ ኮዴን መለ፥ ኦን እሰሴኔ ሞንተዬ ኡልፌነ ቀፐ ኦናን ኔፎዬ፥ ፉርንቻን። 11ኤርከምፐቶወሴኔ አሞንተ፥ ከት ፑኑ ሁፕነ እሾ ሁፕነ ኡኩሜተትን ኮልሰምፐዮስን አደርተ ቀረ ቀፐ ኔፎዬ፥ ኡኩመምፐየ ሞንተ ፖቀለ ቱረ ኦትተን ኸሰስንንቻን። 12ኮልሰምፐዮስን አደርተ ኾር፥ ወ ኡፕናተ እሾተን ከሜኤ ኦን ከ አክመ ፕናነሴኔ አኮመይተ ዌኤን ኡፕንን ከ ኡመተይሾ ኦፐ ኡፕናዴ ምነ፥ ከ ቀፐመ ከ ቀለመ መለ ኡመሜ፥ አክመ ፕናነ ኮመይተ ሌነን ከ ፕረማን እሾተ ኔፎ አሴው ፕረመን። 13ኮደይሾ አኔቀ ከፐ እረከደን። ኸሰ ኦሮሴት ኔፎ፥ ሌተ ኩመ እስ ኸሰሰ ከ፥ አወሴኔ ኸይሾ አኦረ ሰሰፐናኔ እስ ኸሰሰን። ኦ ደምተይሽኖፖፐ ዴአን ኔፎዬ፥ እሽን ኦፐዬ እሾተ ኦረ ኘሌ ከ ጬሬ። 14ከ እስከተ አአከን ፕሰ እልደ አልመሉመትን ቶይን፥ ከ ኦረ አመንቴተኔን ኮኮናንን ሰሰፐን። እሾተ ኦረ ዮተ ኮደቴተትን እመካዴ፥ ከ ጪጨሜ። 15እሾተ ፖረሴ አዱካተኤ አሌ ዲሼን ከ ከመ ደፔን፥ ከ ሳንተሴ አእነ ፖሶር አፐለአም ቀረ ኣኔን። እሸ ኮደቴተሴ አኮደ ኔቀ ኮኖ ኬለ አከኖ ጫለዴ። 16መ ኾር ፔላም ደፓድ ቀረዬ እእክሰሜ፥ ሀሬተ አፈን ኡፕንንከ አነመ ምነ ሃሰወቴ፥ ከ ታሮተ ኬለ ኹመምፐይቶሴ ኦርሴ። 17ኦሮሴ አክመ ኤለ ፕሸን ቀፕንን ከ አከ ኡረተሴ ኸይኸይተን ሃደሞ ምነ፤ ቱከንተ ነን ኪቴከ እሾተ አሰን። 18ማነ መለ፥ እሾተ ሃሶሴን ኸይሾ አፓተ ፐተኤ ፖረ ሴልን ከ ኸጬልተሴ ኸይሾ አአልመሉመትን ኦረሴ ኦረ ጩፖተን ከላኖፐዬ አመ ቀሀ ፐይኖፐ ሰሰፐን፥ 19ከ ኪን «ነተ ሶክተን» ከ እሾተ ኸሰ ዳን። መ ኾር እሾተ መተይሾት ከርፕቸደ አጩፖተ። ማነ መለ፥ ነመ ኦ ፑተሞዬ፥ ወ እሸ ፑቴት ከርፕቸ ኮድን ከ እሽ ፕደም። 20ኦረ ኦን እቄደ ከ ፖቀላኖ ከ ድንሸምፐይትኖ ዬሱስ ክርስቶስ ኡፕናደ ከ እሽን ኜለሴኔ አፒተ ኬለ ፐሀዬ፥ ከ አመ ዴሰ ቲተወ ከ ኜሎሴኔፐ ቀፐመ ከ ፑተመዬ፥ ከላተሴ አኸተ ቀረን ቀፕቶኤ እሾነ ኔቅነን። 21ማነ መለ፥ አጨጨሴ ቁልቁለዌ እሾተ ዳሰሜ፥ አኡፐን ከፐዬ እስከመን ዴሰ ኦሬኔይ። ሴ ከፐዬ፥ ከት ፖረሴ አሀንቄሉመ ኸተ ዌን ኡፕናንን እሾተ ወይ። 22ዴይመቴወሴኔ ኪነኔ፥ «ኩተ ፈታድፐ ሀዬተ ኦሬተ ዲንንቾ።» ከ «ቱዮተ ከት ፑኑ ፕሸን ቁደ ጨቀኔዬ፥ ዶቀፐ ከንከላተ ዲንንክቶ።» ሴኔ እሾተ ቀረ ኮድን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\