ኮደ 10

1ኣፐ ተከ ቆርኔሎስ ክደሞ ከተመ ቄሳርየ ከረዬ ከለ። እሸ ኔፎ ፎልሶተ ተከ ፎልሶተ ታልየ ክደምቶ ቀረዬ ሞቶለቀ። 2እሸ ቶላድ ፕሰ ኦልን ዋቀ አመን ከ ዋቀ ቱረ ፉር ከ ህዬሰደ አአይሁድ ኔፎ ፈየ ቃርቃር ከ አውተ ፕሰ ዋቆፐ ቅንሰን። 3ኩያተ ተከዬ፥ አሌተ ሳቴተ ሰከል ምነ ክቶዬ ኤርከምፐቶተ ዋቀ አእሸ ከፖፐ ኩልንቶ ከ እሸ ሀሌንቶ ከ ኪንቶ «ቆርኔሎስ!» ሴዴ አኬተፐን ፈየ አኬ። 4ከ ተመቄ ከ ኤርከምፐቶተሴ ቁደ እልደ ኮዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አተ ማነ?» ኤርከምፐቶተሴከ እሽ ኪቴ፥ «ቅንሴተሴ ኸይት እሾ ዳሰተሴ አህዬሰደ ዳንቶ ዋቀ እኬ ቀረ ቴየዴ ከ ኬ ድከዴይ፥ 5አመ ፐሌተ እዮፔ ኦፐ ኦረ ኤርኬ ከ ስሞኔተሴ ፔትሮስ ክደሞ ሀለቺሴ። 6እሸ ትከሴ ፐከቴተ ከፐ ክቶ አስሞኔተሴ ኮለየ ቱቅኖትይ ኸይኩሞፐ ቸይ።» 7ኤቴ ኤርከምፐቶተሴ እሽ ሃሰወንቶ ተውቴዬ፥ ቆርኔሎስ ኦር ኦርኸያድፐዬ ነመ ለክ ሀሌ ከ ፎልሶወ እሸ ቁደ ዴሀ ኦፐዬ፥ ፎልስተ ተከ ዋቀ አመኖ ሀሌ ከ 8ዌ ፕሰ እሾተ ሌሌ ከ ፐሌተ እዮፔ ኦፐ እሾነ ኤርኬ። 9ፐረይታድይ፥ ኦረሴ ኤቴ ኣኔ ከ ፐሌተሴ አእዮፔ ከፐ ፎልሰዴዬ፥ ፔትሮስ ኩያተ ኩተ ኦፐዬ ፎቄተ ቀሮፐ ቅንሴተኤ ፈየዴ። 10ስትይ እሸ እዶኼ ከ ደምተ ደሜተ ፋን፥ እከ እሽ ፒፈ ኮን፥ ዌከ አኬተፐን እሸ ቱረ አካዴን። 11ዌሴን አአኬ ኔፎ፦ ሞንተ ፐነምቴ ከ ወ ቄፐ ኩተየ ፐሀከ ቅንደ አፉር ዴሰ ቀፐሜ ከ ፒተ ቀሮፐ ሌከናኔ አኬ። 12ዌሴን ከረዬ ኔፎ ፕናነ ሌከየ ቸ። ፕናኖሴን ኔፎ፥ አሎቀ አፉር አፉር ቀፐ እሾ ፕናነ ከርተን ፒተን ዴሰ አነ እሾ ኸምፕረ ሞንተ። 13እከ ኔሰ አኪኖ፥ «ፔትሮስ፥ ኼ ከ ቀለዶ ከ ደሜ» ደከዬ። 14ፔትሮስ ኡፍ እክዴኤ፥ «ፖቀለይ፥ አንት አፐር ወ ኜሌ ከ ቁልቁሉመን ቀፕንን አንደሜይ፥ አተን ደመ!» 15እከ ኔሰ አለመተ ኪኖ፥ «አት ወ ዋቀ ቁልቁለይሼ እኜሌን እንክደን።» ደከዬው። 16ዌሴንከ ሴሰን አሴ ኮዴን ከ ኤኖው ሞንቶፐ ቄደሜን። 17ፔትሮስ ኤቴ ዌሴን አኬቶፐን እሸ ቱረ አካዴ ኦፐ ድከኖ ከ ረከኖዬ፥ ኦረሴ አቆርኔሎስ ኤርኬ ትከሴ አስሞን ካሰዴን ከ አኬን ከመዬ፥ ኻሮፐ ቃዴን 18ከ ኔሰ ኩትሼን ከ ለኬ ዴሰ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሄለ ቶለይት፥ ኸይክተ ተከ ፔትሮስ ክደሞ፥ ስሞን እሽ ኪናን አሬ ቸ?» 19ፔትሮስ ኔፎ ኤቴ ወሴን እሸ ቱረ አካዴ ኦፐ ድከተፐው ቾዬ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ እእሽ ክዴ፥ «ነመ ሴሰ ኬ ፋንይ፥ 20ኼ ከ ሌከዶ ከ አኦፐ ድከንን መል ኦል ኣኔ፥ አነ እሾነ ኤርኬይ።» 21ፔትሮስከ ኦረሴ ከፖፐ ሌከዴ ከ እሾነ ክዴ፥ «ነመሴ አፋንተን አነይ፥ ማነ መለ ዴቴን?» 22እሾነከ ክዴኔ፥ «ሀንቄለይተሴ አነመ ዋቀ ፉሮ፥ ኦረ አይሁድ ፕሰከ እሸ ፔፕኖ፥ ሞቶለቀ ቄርኔሎስ ኪነን፥ አከ ኬ ከመ ኦረ ኤርኮ ከ ትካድፐ ኬ ሀሎ፥ ከ ኬ ቀረዬ ሃሰ ደከዮኤ፥ ኤርከምፐቶተ ዋቀ እሽ ሌልቴ።» 23ፔትሮስከ ክዴ፥ «ኾየ ኩለ» ከ ኸይኩመ እሾነ ቴየዴ። ከ ፐረይታድይ ኼ ከ እሾነ ኦል ኣኔ። ኦረ አአመኔ አፐሌተ እዮፔ ከረ ከሎ ኔፎፐዬ ኦረ ዴሞከ እሾተ ኦል ኣኔ። 24ከ ፐረይታድይ ቄሳርየ ከዬን። ስትይ ቆርኔሎስ ደልተይታድ እሾ ሞተዳድ አኮኮከኤ ኦሎፐ ሀሌ ከ እሾተ አስን። 25ከ ኤቴ ፔትሮስ ዴሰ ከዬ ከ ትካድፐ ኩሌዬ፥ ሎቀ ኬለ እሽ ፕኤ ከ እሸ ሰከተዴ። 26ፔትሮስ ኾር እእሽ ክዴ፥ «አንት አንኸይት ምነኤዌን አን ነመይ፥ ኼ!» ከ እሸ ኻሼ። 27ከ እሸ ኦል ሃሰወተን አሌተ ኬሎፐ ኩሌ ከ ኤቴ ኩሌዬ፥ ኦረ ሌከይተ አኤዬ ኬሎፐ ዴኤ አኬ። 28ከ እሾነ ክዴ፥ «ነመ አይሁድ፥ አክመ ነመ ከፈ ፕለ ኮዴ ኦልን አንን ከ ቁዶፐን ዴሀንንእ አክመ ሴርኖ ደውርኖ እሽነ እኡፕተን። መ ኾር፥ ዋቀ አከን ነመ ተከ ኔፎኤ አንኪንን ‹ነመ ቁልቁሉመን ቀፕንን› ታክ ‹ነመ ኘሌ› እአነ አክሼ። 29ሴመለ፥ ኤቴ አነ ሀሌቴዬ፥ አንዌ ተከ ኔፎ አንኪንን መልን ዴኤይ፥ ወ መለ አነ ሀሌቴኔ፥ አነ ሌለ።» 30ቆርኔሎስከ ክዴ፥ «አዌ ኩያተ አፍረተት አንኤሴ ትክዮፐዬ ቅንሴተ አሳቴተ ሰከል ቅንሰኖዬ፥ አንእስቀረ አንኡፕንን መል ነመ ተከ ሜሀደ ፕፕልደውነ ከልሰዴ ከ አነ ቱረ ቀአዴ፥ 31ከ አነ ክዴኤ፥ ‹ቆርኔሎስ፥ ዋቀ ቅንሴተይት እኬ ደከዬ ከ ዳሰተሴ ኸይት አህዬሰደ ዳንቶ ኬ አኬይ፥ 32ሴመለ እዮፔፐ ስሞኔተሴ ፔትሮስ ክደሞ ከመ ኦረ ኤርኬ ከ እሸ ሀለቺሴ። እሸ ትከሴ ፐከቴተ ከፐ ክቶ አስሞኔተሴ ኮለየ ቱቅኖትይ ኸይኩመ ቻይ።› 33አንከ ኦር ኬ ከመ ኤኖው ኤርኬይ። አት ኔፎ ሴ አዴቴ ፈየ ኮቴ። አክመ ወ ዋቀ ኬ አጨጬ ኬ ቀረ ደከይኖ መለን ፕሰንትይ አሬፐ ፉለ ዋቀ ቱሮፐ ዴሃኔ።» 34ፔትሮስከ ሃሰወተ ፐዬ ከ ክዴኤ፥ «ዋቀ አክመ ዱካተን ኦረ ኦልቀረ ጫልንንክንን አመ እአነ ከልቴ። 35መ ኾር ፒተ ፕሶፐዬ፥ ነመ ዋቀ ፉሮ ከ ወ ፐኻረ ኮኖ፥ ዋቀ እእሸ ቴየን። 36ዋቀ አክመ ሄለ እስረኤልት ቃሌታድ ኤርኬ ከ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን ነከይተ ቶሬ፥ እኡፕናቴን። መ ኾር ዬሱስ ክርስቶስ፥ ፖቀለ ኦረ ፕሰ። 37ኤቴ ዮሀንስ ቆተ ፕሸ ጨቀተት ዴሰ ቶሬ ከመዬ፥ ፒተ ኬልላት ፐየቴ ወ ፒተ ይሁደ ፕሶፐ ኮዴ እኡፕተን። 38«ዋቀ አከ ዬሱሴተሴ አናስሬት ሬኸዴ ከ ሀፑረ ቁልቁሎተ እሾ ሁፕናድ እሽ ዳሼ፥ እኡፕተን። እሸከ ኮደ ፐኻረ ኮዴ ከ ኦረ ሴተነ እሾነ ረከቺሴ ድንሰ ከመ ፒቶፐ ፖረ ኣኔ። ሴዴ ኔፎ፥ ቆተ ዋቀ እሸ ኦል ቾ መለ። 39«እኖ ኔፎ ወ እሸ ፒተ ይሁደ እሾ ዬሩሰሌም ከረ ኮዴት ዴሰ አንማክየ። እሾተ ቆይረ ቀረኤ እሸ ፈንሴን ከ እሼን። 40መ ኾር ኩያተ ሴሰተትይ፥ ዋቀ ቶቶፐ እሸ ኻሼ ከ ኦረ ቱረ እሸ አካትሼ። 41ኡመ ኦረ ፕሰ ቱረ እሸን አካትኔ መ፥ እኖ ማክየሴኔ አዋቀ ኸተው ሬኸዴ ከ እኖሴኔ አእሸ ቶቶፐ ኼ ኔፎ ከመዬ እሸ ኦል ደምተ ደሜ ከ እከይተ እኬ ቱረኤ አካትሼ። 42እሸ አክመ ኦረ ቾ እሾ ኦረ ሌ ቀረ ደፐ ከ ዱካተ ሙሮኤ፥ እሰሴ አዋቀ ሬኸዴ አክመን እሸ ኦረ ቶርኖ መለ እኖ አጨጬ። 43ነመ እሸ አመኖ ፕሰ አክመ ዲሰተ ጩፖተ መኻድን ቴዮ፥ ኹመምፐየ ፕሰ ቆታድ ዴሰ ሃሰወዴ።» 44ኤቴ ፔትሮስ ሴዴ ሃሰወተፐ ቾዬ፥ ኦረ ቃሌተሴ አእሸ ሃሰወዴ ደከዬ ፕሰ ቀረኤ ሀፑረ ቁልቁሎተኤ ሌከዴ። 45ኦረ አይሁድ ኦፐዬ፥ ኦረ አመኖ ፔትሮስ ኦል ኤፐ ዴኤ፥ አክመ ዋቀ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኩል ቀረ ዳሰተሴ አሀፑረ ቁልቁሎተ ቱቄ ኡፕናዴን ከ ኦፐ ቀወዌን። 46ሴ ኔፎ ወ እሽን ኡፕናዴ፥ ኦረሴ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አፈ ሌካትን ሃሰወዴ ከ ዋቀ ኡልፌሴ፥ እሾነከ ደከዬን። 47ስትይ ፔትሮስከ ክዴ፥ «ኦሮሴ ኸኖ ምነኤው ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየዴይ፥ ፕሸን ክርስትነ ኻነ አይኖ እሾነ ደውረ?» 48ከ አከ መኸ ዬሱስ ክርስቶስን ክርስትነ ኻኔ እሾነ አጨጬ። ሴከመዬ እሾነ ፔትሮስ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሌተ ለመይቴተ እኖ ከፐ ተዌ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\