ኮደ 13

1ማፐረሴ አአመንቴተ አንሶክየ ከረ ቾ ከረዬ ኹመምፐየ እሾ ኮልሰምፐየ ቸ። እሾነ ኔፎ ኦፐ ፐርነፓስ ከ ስሞኔተሴ ኔኬር ክደሞ ከ ቄሬነውተሴ ሉክዮስ ኪናን ከ ምነሄተሴ፥ ሄሮድሴተሴ መንክስቴተ ቁደዬ አአርፈተ ኡኩሞ ኬለ ሳሩሞ፥ እሾ ሰኦል። 2እሾነ ኤቴ ዋቀ ሰከተናን ከ ደምተ ሙሰናኔዬ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተኤ እሾነ ክዴ፥ «ኮደሴ አንመለ እሾነ ሀላዴ መለ፥ ፐርነፓስ እሾ ሰኦል አነ ሬኸ።» 3ስትይ ኦር እከ ደምተ ሙሰዴን ከ ቅንሰዴን ከ ሀርካሶ እሾነ ቀረ ቀፐዴን ከ እሾነ ኬስሼን። 4እሾነ ኦር ሀፑረ ቁልቁሎተኤ እሾነ ኤርኬ፥ እከ ሴሌውቅየፐ ኣኔን ከ ኤዬን ዴሰው መርከፐን ቆፕሮስ ኦፐ ተርፔን። 5ኤቴ ሰለሚስ ከዬኔዬ፥ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለኤ ቃሌተ ዋቀ ቶሬን። ስትይ ኔፎ ዮሀንስ እሾተ ኦልው ቸ ከ እሾተ ቃርቃር። 6ኤቴ ፒተሴ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ፕሶፐን ተርፔን ከ ጳፈ ከዬኔዬ፥ አይሁደውተ ተከ ፓርዬሱስ ክደሞ አኬን። እሸ ኔፎ ሶአይተ ከ ኹመምፐይተ ደርተ። 7እሸከ ሀዮተ ተከ አኣፐ፥ ፒተ ሙክኖ ሴርክዮስ ፐውሎስ ክደሞ ቁደ ኮዴ። ኣፐሴ ፒተ ሙክኖከ ፐርነፓስ እሾ ሰኦል እስከፖፐ ሀሌ ከ እሾተ ቀረ ቃሌተ ዋቀ ደከየ ፈዴ። 8መ ኾር ሶአይተሴ፥ አፈ ክርክትን ኤልማስ እሽ ኪናን፥ አከ ኣፖሴ ፒተ ሙክኖ ዋቀን አመንን ሄነ ከ ፐርነፓስ እሾ ሰኦል ቶሬተ ኤከይሼ። 9ኡፍ ሰኦሌተሴ ፐውሎስ ክደሞ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ ከ ሶአይተስት እልዳፐ እሽ እልደ ኮዴ። 10ከ እሽ ክዴ፥ «አት ኬ አሰሰፐ እሾ ኔቁምተን እመካዴ ከ ሀንቄሉመ ፕሰ ኔደኖ፥ እነ ሴተነ፥ ፖሮሴ አፖቀለ ቀጬሌ ቅንደን ዴሰ ኦርሰ ከመ አኦርቶ? 11አመ ቶይ፥ ሀርከ ዋቀትን ደይሰምተ ከ ጮልተ፥ ኡመ ክሴተ ሸከይቴተ ከረ ዴሰ ለአይተ አአክቶ።» ኤኖው ቀየንቀዮተ እሾ ቱከንተከ እልደ ቀረ እሸ ዴክቴ። እከ ነመ ሀርከ እሸ ቱፐ ቀፖ ከ እሸን ኣኖ እስከፐን ዴሰ ፈደተ ፐዬ። 12ስትይ ኣፐሴ ፒተ ሙክኖ ኤቴ ዌሴን ኮዴ አኬዬ፥ ኮልሶሴ አፖቀለ ኦፔ ቀወዌ ከ አመኔ። 13ሴከመ ኦፐ ፐውሎስ ፓፎ ዴሰ ኼን ከ ፐሌተሴ አፔርኬ ፕንፍልየ ከረ ክቶፐ ኣኔን። ዮሀንስከ እሾተ ዲሼ ከ አሌ ዬሩሰሌምፐ ቲተዌ። 14እሾነ ኡፍ ፔርኬዬ ኼን ከ ፐሌተሴ ፕስድየ ከረ ክቶ አአንሶክየ ከዬን ከ ሰምፐተ ኦረ አይሁድትን ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ ኣኔን ከ ኤዬ ቀኤን። 15ኤቴ መታፈ ሴረ እሾ አኹመምፐየ ኦፐ አነፐፐሜን ከመዬ፥ ሳረሴኔ አትከ ቅንሴተ እክዴኔ፥ «ኮያለኖ፥ ኦን ዴሀምተ ኦረ ኮኮነይሾ ቀፕተኔዬ፥ ዴሀመ።» ከ እሾነ ከፖፐ ነመ ኤርኬን። 16ፐውሎስከ ኼ ከ አከ ኦረ ጨው ክዶኤ ሀርከን ኦረ ሀምሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ ኦረ እስረኤል ኮዴት ከ እሽነ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ከ ዋቀ ፉራትይ፥ ደከይሰደ! 17ዋቀሴ አሰመይተ እስረኤል፥ ኣፐዳኖ ሬኸዴ ከ አፒተ ክፕስት ቻኔዬ ሌክነ ኩተ እሾነ ኮዴ ከ ሁፕነሴ ኻድ ኩተን ፒሴ ከረ እሾነ ሶክሼ። 18ከ ፐረ ኩንደ አፉር ምነ ቾ ኮመይቶፐ እሾነ ከልከልሼ። 19ከ ኬኔኣን ከረዬ መንክስቴተ ተፐ አሌ ፐሼ ከ ፒተይሾ እሾነ ሌሀንደ ዳሼ። 20ሴ ፕሰ ፐረ ድፐ አፉር ከ ኩንደ ኬን ምነ ክቶ እሾተ ቀረ ቄቴ። ከ ሴከመ ሀከ ኼልተ ኹመምፐይተሴ አሳሙኤል ከይንቶ ከረ ታኘደ እሾነ ዳሼ። 21«እከ ሴከመ አከ ኑቁሰ እሾነ ዳሾ ቅንሰዴን። ዋቀከ እነሴኔ አቂስ ከፈ ፕንያም ኮዴ፥ ሰኦል ሀከ ፐረ ኩንደ አፉርት እሾነ ኑቁሱምሼ። 22ከ ኤቴ ሰኦል ሻሬ ከመዬው፥ አከ እሾነ ቀረ ኑቁሱሞ፥ ታውት ኻሼው ከ ኤቴ እሽ ማኩሜዬ ክዴ፥ ‹ነመ ወ አንአንት ሄነ ቀረ ኮዶ፥ አንከርተ ከረ ቀፖ፥ እነ እሴይ ታውትን አከዴ።› 23ዋቀ ኸሶሴ አዳሼ ምነኔ ድንሸምፐይተሴ አእስረኤል ዬሱስ፥ ሰኜተ ኣፐስት ኦፐዬ ሶክሼ። 24ዮሀንስ አዬሱስ እንዴንን ቱረኔ ቀትሼ ከ ጩፖቶፐ ኦሬተ ከ ጨቀተ ኦረ እስረኤልት ፕሰ ቶሬ። 25ዮሀንስ ኤቴ ኮዳድ ድክኖዬ እክዴ፥ ‹አተ አንት አይኖን እሽነ ፐሀናዴ? ነመሴ አእሽነ ኸሶፐ ቀፕተን፥ ሀ አነን መ፥ ነመ አንአንት እሸ ኬለዬ ኾፐ ፉሬተ ኔፎ አንከይንን፥ አነ ከመ ዴሰ ዴን።› 26«ኮያለኖ፥ እሽነ አሰኜተ አፕረሃምፐዬ ዴለዴ ከ እሽነ አዋቀ ፉረትይ፥ ሀ ቃሌሴ አድነ እኖኤ ኤርከምቴ። 27ኦረ ዬሩሰሌም ከረ ከሎ እሾ ሳራሶ አክመ ዬሱስ ድንሸምፐይተ ኮዴ ቆተን ኡፕናንን መለ ከ ቶረሴኔ አኹመምፐየ፥ ሰምፐተ ፕሰ ምነ አነፐፐመ ከመ ደፔን መለ እሸ ቀረ ቶተ ሙሬን፥ ከ ላድ ቃሌተሴ መታፎፐ እሸ መለ ታፈምቴ አከ ድከቶ ኮዴን። 28ወ እሸ ቀረ ቶተ ቄደ እሸ ቀረኤን አከኔ። አኮድቶመ ፕለቶስ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ ‹እነይቴ፥ አሌ እሼ።› 29ከ ኤቴ ወ ኸተ ቆታድ ዴሰ ታፈሜ ፕሰ እሸ ቀረ ኮዴን ከ ድክሼን ከመዬ፥ ቆይረ ቀረ ሌክሼን ከ ሀውሌን። 30ዋቀ ኡፍ ቶቶፐ እሸ ኻሼ። 31እሰሴኔ ኬልለ ዴሰ ዬሩሰሌምፐ እሸ ኦል ዴ ከ አመ ቆታድ ዴሰ ኦረ ማኩመ ቱረ ኩየወ ሌከየ አካዴ። 32እኖ ኔፎ አመ ኸሰሴ አኸተ ዋቀ ኣፐዳኖ ዳሼ፥ ኦቶተሴ አፈየኤን እሽነ ቶርንነ። 33አክመ መስሙሬተሴ አለመተ ኦፐ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ ‹አት አእነዮ፥ አንት አዌ እንኬ ኻዬ› ምነኤ፥ ዋቀ እኖ አሄላሶ ኮዴትእ ዬሱስ ቶቶፐ ኻሼ ከ ሴ ፕሰ ድክሼ። 34አክመ ዋቀ ቶቶፐ እሸ ኻሼ እከ ለመተኤን ቶንን ዋቀ እሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ‹ኸሰሴ ቁልቁለዌ ከ አመነሜ አንታውት ከሌን፥ እሽነ ዳሸ።› 35«መስሙሬተ ፕለ ኔፎ ከረዬ እኪንው፥ ‹ቁልቁልተሴ ኸይት አኦርኸይተ አከ ፒተ ኬለ ጨፖ አኮቶ።› 36መ ኾር ታውት ኼልታድይ፥ ኤቴ ኤርከነ ዋቀ አከ ዋቀ እሸ ቀረ ፋኖ ምነ ኮዴ ከ ድክሼ ከመዬ፥ እቶኤ ከ ኣከዳሶ ከፐ ሀውለሜ ከ ጨፕጨፔ። 37መ ኡፍ እሰሴ አዋቀ ቶቶፐ እሸ ኻሼ እንጨፕጨፕኔ። 38ሴመለ ኮያለኖ፥ አክመ ሀሴንተ ጩፖተ ዬሱስን አከናን እእሽነ ቶረምቴይ፥ ኡፕናደ። 39ነመ እሸ አመኖ ፕሰ፥ ጩፖተሴ፥ አሴረ ሙሴ ኬለዬ እሽነን ድንን ፕሰ ኬለዬ፥ እድነ። 40- 41ሴመለ እሰሴ አኹመምፐየ ሃሰወዴን ከ ክዴኔ፥ ‹እሽነ ሴሰምፐየይ፥ አንት ኮደ፥ ከ ፑኑ ነመ እሽነ ቶርነዬ፥ አዱከይሰንንን ኼልተይሽኖፐ ኮደይ፥ አኦልሰ እሽነ ፐሀናቶ ከ ፕረመ።› አከ ሴዴ እሽን ቀረኤን ከይንን ቶይታደ።» 42ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ኤቴ ትከሴ ኬለ ሶክናኔዬ፥ ኦረ እሾነ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ሰምፐተ አመ ዴኖዬ ቶሮሴኔ ኦረ ከ እኖ ቶረ።» 43ኤቴ እሻርተሴ ድከዴ ከመዬ፥ ኦረ አይሁድ እሾ ኦረ አመንቴተ አይሁድ ኦፖፐ ከሌ ሌከይተ ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ከመ ኦሬ ከ ኦል ኣኔ። እከ አከ ዳሰተ ዋቀትን ጨፐደኔኤ እሾነ ዴሃሜን ከ ኮኮነይሼን። 44ሰምፐተ ከመ ኦሬዬ፥ ኦረ ለመይተ ፐተ ሀሴ ዲሼይ፥ ኦረ ከተማፐ ከሎ ፕሰ ቃሌተ ዋቀ ደከይሰተ ኦሎፐ ዴኤ። 45ኦረ አይሁድ ኤቴ ሌኩመ ኦረ አኬዬ፥ ኔቁምተኔ እመካዴን ከ ፐውሎስ ኦን ከ ሃሳድ ኔፎ ሺሽን። 46ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ኾር ርፈተ መል እሾነ ኦልኬለ ለአይሼን ከ ክዴኔ፥ «ቃሌተ ዋቀ ፐዮተ ቀረ እሽነ ሌለመ ፐርፓችስን፥ መ ኾር ኦ ቲንተን ከ ኪቴኔ፥ ‹ቻተ ፐረፐረ አከተ እኖ ፐርፓችስንንቾ› ከ እስቀረ ሙርተኔዬ፥ እኖ እንዲነ ከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኦፖፐን አነ። 47ማነ መለ፥ ፖቀለ እእኖ አጨጬን ከ ክዴኔ፥ ‹አክመ ኦረ ፒተ ፕሰ ኬ ምነን ድኖ መለን ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ቱረ ለአይተ ኬ ኮዴይ።› » 48ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ እኸሶዴ ከ ቃሌተ ዋቀ ኡልፌሴን። ኦረ አዋቀ ቻተ ፐረፐረት እሾተ ሬኸዴ ፕሰከ አመኔ። 49ቃሌተ ዋቀከ ፒተደ ኤዬ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሶፐ ከይቴ። 50ኦረ አይሁድ ኾር፥ ቴየንቶለየ አእስከተ አአመንቴተ አይሁድ አመነ እሾ ኦረ ከተማፐ መተ ቀፖ፥ ኦል ቀፔን ከ ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ቀረ ቶረ ኻሼን ከ ፒተይሾ ኦፐዬ አሌ እሾተ ዳኔን። 51ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ኾር አከ ማክተ እሾነ ቀረ ኮድቶኤ ሎቃሶ ቁደ ኩያለይተ ደውደወዴን ከ እቆንየፐ አሌ ኣኔን። 52ኦረ አመኖ ኸሶተ እሾ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\