ኮደ 15

1ኦረ ተከ ይሁደ ኸተ አንሶክየፐ ዴኤ ከ ኦረ አመኖ ኮልን ከ ኪን፥ «እሽነ አከ ሴረ ሙሴ ምነኤ ሀከ ደውረ ቀረ ሙረተን መልይ አድኔተ አኤተንሰን።» 2ሴ ምነን ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስከ አኩተት ኦሮሴ ኦል ሺሼን ከ ኦል ሚረይሼን። ሴመለ ኦር ኦረ አመኖ አአንሶክየ ኦፐዬ ነመ ለመይተ አክመ ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ኦልን ዬሩሰሌምፐ ኣነን ከ፥ ቆቶሴት ዴሰ ኮደምፐየ እሾ ቅሞተ ካሰዴኔኤ ፒሰዴን። 3ሴመለ ኦር ማፐረ አመንቴተ እሾነ ኤርኬ ከ፥ እከ ኣኔን። ከ ፒተ ፍንቄ ከ አሰማርየ ኦፐን ተርፔን ከ አክመ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ዋቆፐ ቲተዌ ኦረ ፒተዶሴኔት ቶሬን። ኦቶሴከ ኦረ አመኖ ፕሰ ኸሰሴ። 4ኤቴ ዬሩሰሌም ከዬኔዬ፥ ማፐረ አመንቴተ እሾ ኮደምፐየ ከ ቅሞተከ እሾነ ቴየዴን። እሾነከ ኮደ አዋቀ እሾነ ኦል ቻዴ ከ ኮዴ ፕሰ እሾነ ቶሬን። 5መ ኾር ኦረ፥ ኦረ ፌሬሰው ቁደ ኮዴ ከ አመኔፐዬ ዴሞ ኤለ ቀቃዴን ከ ኪን፥ «ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንፐዬ፥ ኦረ አመኔ፥ ደውረ ቀረ ሙረተ ከ ሴረ ሙሴ ቴየተ እሾነ ፋን።» 6ቅሞተ እሾ ኮደምፐየ ቆቶሴ መለ ኦፐ ኦርሰተኤ ኦሎፐ ዴኤን። 7ኤቴ አኩተት ኦል ሺሼን ከመዬ፥ ፔትሮስ ኤለ ኼ ከ ክዴ፥ «ነመይ፥ ዋቀ አክመ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አነ ምነን ኦቶተሴ አፈየ ደከዮ ከ አመኖ፥ አከ ኸተው እሽን ኦፐ አነ ሬኸዴ እኡፕተን። 8ዋቀሴ ከርተ ነመ ከረን ኸተ ኡፖ እሾነ ማኩሜ ከ አከሞሴ አእኖ ሀፑረ ቁልቁሎተ ዳሼ ምነ አሴው እሾነ ሀፑረ ቁልቁሎተ ዳሼ። 9ቆተ ከርተይሾ አመንቴተን ሀርምሼ ከ ቁልቁለይሼ መለ፥ እኖ እሾ እሾቶፐዬ ፑርሰመ ተከ ኔፎ እንኮኔ። 10አመ ኸው ኦር ማነ መለ ሃዴተሴ አንእኖ እሾ ኣፐዳኖ ሃደ መላሌ ኦረ አመኖ ሃደችስንተን ከ ሴዴን ዋቀ ኤከይሰንተን? 11እኖ ኔፎ፥ አክመን ኸይሾ ምነኤው፥ ዳሰተሴ አፖቀለ ዬሱስን ድኔ እንአመንነይ።» 12ስትይ ኦር ሰመይተሴ ኸተ ጨው ክዴ ከ፥ ኤቴ ፐርነፓስ እሾ ፐውሎስ ኮደደሴኔ ኦልሰ ፐሀ እሾ ምልክተደ አዋቀ እሾተ ቁደን ኦተንተ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንፐ ኮዴ ቶርናኔዬ፥ ጨው ክደይተኔ ደከይሰዴን። 13ኤቴ እሾተ ሃሰ ድክሼን ከመዬ፥ የይቆፕከ ሃሰ ቄዴ ከ ክዴ፥ «ነመይ፥ አኖፐ ዴሰ ደከይሰደ እንቶኖ! 14ዋቀ አከ ኦረ መኻድ ሀሌኖ እሾቶፐ ሬኻዶ መለ፥ ፐዮተ ቀረዬ አተ አክመ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ቶየዴ ስሞን እቶሬ። 15ሴ ኔፎ ቃሌተሴ አኹመምፐየ ኦልቀረኤ ከል። እሼተ ኔፎ እሰሴ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ 16‹ሴከመዬ እንኦረ ከ ትከሴ አታውት ቅትቅቴ ቁፐ፥ ከ እሰሴ ቅትቅቴ ኦሎፐ ቀፐ ከ ቃትሸ። 17ሴ ኔፎ ወ አንመለ አሴ ኮደ፥ ኦረሴ ኬለ ሀሴ ከ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ከ አመ መኽዮን ሀላሜ፥ አከ አነ ፈደን መለ። 18ዋቀሴ አኸተት ፐዬ ከ ሴ ፕሰ ኡፕነይሼ፥ እሸ አሴ ኪን።› 19«ሴመለ ኸዮ ዴሰ አንት እንኪን፥ ኦረሴ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ከ አመ ዋቆፐ ቲተውኖ ረከቺሰ እኖ ፋንንክቶ። 20ሴከፐ ዴሰ ወርቀተን እሾነ ታፍነ ከ ኪነ፥ ‹ወ አክለነ ኮዴኔ እከ ኜሌኔ፥ እሾ አልመሉመ ከፐ ሴካደ። ከ ወ አሲጶተን ቶኤ ታክ አንቀለምን መል ቶኤ ከ ዲከ ኔፎን ደመን።› እሾነ ኪነ። 21ማነ መለ፥ ሴረ ሙሴ ኸተው ኩየወ ሰምፐተትይ ከተመደ እሾ ትከሴኔ አአይሁድ አቅንሴተ ኬለ አነፐፐም ከ ቶረምይ።» 22ሴከመዬ ኦር፥ ኮደምፐየ ከ ቅሞተ እሾ ማፐረ አመንቴተ እስፐዬ ኦረ ለመይተ ሬኼተኤ ከ ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ኦልይ አንሶክየፐ ኤርኬተኤ ፒሰዴን። ከ ኦረ አመኖፐዬ አመተ ቀፐ፥ ይሁደሴ ፔርስያን ክደሞ እሾ ስላስ ሬኼን ከ 23ወርቀተሴ አታፌን እሾነ ቀረ ኤርኬን። ወርቀቶሴ ኔፎ እኪን፥ «እኖ አሄላስን ኮዴ፥ ኮደምፐየ እሾ ቅሞቴዬ፥ እሽነ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ሄላኖ አአመነ ኮዴት ከ ከተመ አንሶክየ እሾ ሶርየ ከ አክልክየ ኦፐ ከለት፥ እንእሽነ ኪንነ፥ ማነፐ ክተን? 24አክመ እኖፐዬ ኦረ ዴሞ ኤለ ኼ ከ አንእኖ እሾተ አንአጨጭንን መልይ፥ እሽን ከፖፐ ዴኤን ከ ቶረን እሽን ረከቺሴን ከ እሽን ቱረ ሃሰ ፐሼ እንደከይኔ። 25- 26አንከ ኦሎፐ አኔ ከ አከን እስፐ ኦረ ሬኽኖ ከ ሄለሴኔ ኸኖ፥ ፖቀላኖ ዬሱስ ክርስቶስ መለ እስ ዳሼ፥ ፐርነፓስ እሾ ፐውሎስ ቁደ እሾተ ኮኖ ከ እሽን ከፖፐ ኤርክኖኤን ኦል ከሌ። 27ከ አከ ሴዴው አፈን ቀረ እሽነ ቶረኔኤ ይሁደ እሾ ስላስ እሽነ ኤርክኔ። 28ወ እሽን ፐርፓችስነ መል እሽን ቀሮፐ ሃዴተ ፕለ ፖቴተ አክመ ፐርፓችስንንክንን እኖ እሾ ሀፑረ ቁልቁሎተት እንኦል ከሌይ፥ 29ደምተ ክሎተ ኮደምቴን ደመን፥ ኡመ ዲከን ደመን፥ ኡመ ወ ሲጶተን ቶኤ እንደመን ከ አልመሉመ ከፐ ሴካደ። ኦን ዎሴን ፕሰ ከፐ እስ ቶይትንተኔዬ፥ ወ ፈየኤ ኮንተን። ኦር ነከይተን ቃእነ።» 30ኦረሴ ኤርከሞ ኦር አንተኤ ኼን ከ ኩምፐፔ አንሶክያፐ ሌከዴ ከ ኦረ አመኖ ኦሎፐ ሀሌን ከ ወርቀተሴ ታፈሜ እሾተ ዳሼን። 31እከ ወርቀተሴ አነፐፐዴን ከ ዴሀምተሴትን ኸሶዴን። 32ይሁደ እሾ ስላስ፥ መተይሾት እሾነ ኹመምፐየይ ከ አኩተት ሄለሴኔ ኸይሾ አመኔ ዴሃሜን ከ ኮኮነይሼን። 33ከ ኤቴ ሌተ ለመይቴተ ኤዬ ጨሬን ከመ ኦረ አመኖከ ፈየኤ እሾነ ኬሴ እከ ኦረሴ እሾነ ኤርኬ ከፖፐ ኦሬን። 34[ስላስ ኾር ኤዬ ጨሬተኤ ፒሰዴ።] 35ፐውሎስ እሾ ፐርነፓስ ኾር ኦረ ሌከይተ አፕለ ኦልን ቃሌሴ አዋቀ ኮልን ከ ቶርን ከ አንሶክየ ከረ ጨሬን። 36ሌተ ለመይቴተ ከመ ፐውሎስ እፐርነፓስ ክዴ፥ «ኾዬ ከ ከተመደሴኔ አንኦፐ ቃሌተ ዋቀ ቶርኔ ፕሶፐ አነ ከ ሄለሴኔ ኸኖ አመነ ማነፐ አክመ ቻን ቶይነ።» 37ፐርነፓስከ አከ ዮሀንሴተሴ መርቆስ ክደሞ እሾተ ኦል ዴኦ ሄናዴ። 38ፐውሎስ ኾር፥ ቆተ እሸ ዴዮ ቱረን እሾተ ከመዬ ፒተ ፕንፍልየት ሀሴ ከ ኮደ እሾነ ኦልን አንን መለ፥ አከ እሾተ ኦልን ዴንን ፋን። 39ሴ ምነን ሺሸ ኩተየከ ኦተንተይሾ ከረ ኼን እከ ኦልኬለ ፐሴን። ፐርነፓስከ መርቆስ እስቁደ ቄዴ ከ መርከፐን ፒተ ቆፕሮስ ኦፐ ኣኔ። 40ፐውሎስ ኡፍ ስላስ እስቁደ ቄዴ ከ ኤቴ ኦረ አመኖ ሰከ ፖቀላት አተረ እሸ ዳሼን ከመዬ፥ አንተኤ ኼ። 41ከ ሶርየ እሾ ክልክየፐን ተርፔ ከ እቱረ ማፐረ አመንቴተ ኮኮንነይሼ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\