ኮደ 16

1ፐውሎስ ከተመ ቴርፔ እሾ አልስትረ ኦፐ ኣኔ። ልስትረዬ እነ ተከን አመነ ትሞቶስ ክደመ ከ ኤዬ ከለን። አሀተይሾ ኔፎ አይሁድቴተ ከ አሴው ዋቀ አመን። ኣፐይሾ ኾር ክርክተ። 2ኦረ አመኖ አፒተ ልስትረ ከ አእቆንየ አኩተት ትሞቶስ ፔፕን። 3ፐውሎስ አከ ትሞቶስ እሸ ኦል ዴኦ ሄናዴ ከ ቆተ ኦረ አይሁድ ኤዬ ቾ ከ አክመ ኣፖፐ ትሞቶስ ነመ ክርክ ኮዴ ኡፖ መለ፥ ደውረ ቀረ እሽ ሙሬ። 4ፐውሎስ እሾ ስላስ ኦ ከተመዳፐን ተርፕናኔዬ፥ ወሴኔ አኮደምፐየ እሾ ቅሞተ ዬሩሰሌም ከረ ሙሬኔ ኦረ አመኖ ኡፕነይሼን ከ አክመ ሴዴ ቶይተደን እሾነ ሌሌን። 5ማፐረ አመንቴተከ ሴመለ አመንቴተን ጨፐዴን፤ ሌኩመ ኦረ አመኖ ኔፎከ ሌተ ፕሰ ቀረ ፐደወመን አን። 6ፐውሎስ እሾ ስላስ አከ ፒተ እስየ ከረ ቃሌተ ዋቀኤን ቶርንን ቆተ ሀፑረ ቁልቁሎተ እሾነ ደውሬ መለ፥ ፍርክየ እሾ ኬላትየፐኔ ተርፔን። 7ከ ኤቴ ኼለ ሚስየ ምነ ከዬኔዬ፥ ፕቲንየፐ አንተ ኤከይሰዴን። መ ኾር አከ ኤፐ ኣነኔኤ ሀፑረ ዬሱስ እሾነኤን ፈቀኔ። 8እከ ሴመለ ፒተ ሚስየ ኦፐን ተርፔን ከ ከተመ ትሮአደ ኦፐ ኩምፐፔ እስኬሎፐ ሌከዴን። 9ሀልኬትይ ፐውሎስከ አኬተፐን፥ ነመ ፒተ ሜቄዶንየ አእሸ ቱረ ቀአዴ ከ እሸ ቅንሰኖ ከ ኪኖ፥ «ሜቄዶንየፐ ቱሌ ከ እኖ ቃርቃሬ» አኬ። 10ኤቴ ፐውሎስ አኬተፐን ዌስን አኬ ከመዬ፥ አከን ኦቶተሴ አፈየ ኤዬ ቶርኖኤ አክመ ዋቀ እኖ ሀሌ እንኡፕናኔ ከ ሜቄዶንየፐ አንተ ድክሰኔ። 11አንከ ትሮአደ ዴሰ መርከፐን ኻኔ ከ ሰሞትራቄፐ ቀጬሌ። ከ ፐረይታድይ ከተመ ናፑሌ ኦፐ አኔ። 12ከ ኤዬ ዴሰ ከተመ ፍልፕስዩስ ኦፐ አኔ። ከተመ ፍልፕስዩስ ከረዬ ኦረ ሮምእ ከለ ከ እሾነ ሙክን። እሾነ ኔፎ ፒተ ሜቄዶንየ ኦፐዬ ከተመ ኩተ። አንከ ሌተ ለመይቴተ ኤዬ ከረ ፕሬ። 13ኤቴ ሰምፐተ ኦረ አይሁድ ኦሬዬ፥ እኖ እንድከኔ ከ ኪኔ፥ «ተከ ፑኑ ኦረ አይሁድ ከተመዬ ለኮፔ ዋቀ ቅንሰን?» ከ ከተማፐ ሶክኔ ከ ክረ ከፖፐ አኔ ከ ኤዬ ቃእኔ። ከ ኤቴ እስከተ ኤዬፐ ኦሎፐ ዴኤዬ እሾተ ቃሌተ ዋቀ ቶርኔ። 14እስከተሴ ቶራኖ ደከይሰኖፐዬ እስከቴተ ተከ ከተመ ትየትሮንት ዴቴ፥ ኦሀተ እሽን ቲመ ነከንቶ፥ ልድየ እሽ ኪናኔ ቸ። እሼተ ኔፎ ዋቀኤ ሰከተን ከ አክመ ወ አፐውሎስ ሃሰወዴ ቴየቶኤ፥ ቆተ ፖቀለ እሽ ከርታድ ፐኔ መለ፥ ወ አፐውሎስ ሃሰወዴ ፈየኤ ደከይሰን። 15ኤቴ እሼተ እሾ ቶላድ ፕሰ ክርስትነ ኼ ከመዬ ኦር እኪቴ፥ «አከን ፖቀለ አመኖ ኦን እዱከይሰቴኔዬ፥ ትክዮፐ ኾየ ከ አነ ከፐ ተወ።» ከ ፈየ እኖ ቅንሰዴ። 16አውተ ተከዬ፥ ኤቴን ፖረ ቅንሴተ ኦፐ አንኖዬ፥ ከርፕችቴተ ተከ አኤነንተ ሀፑረ ሴተነ ቀፕቶ ከ ሀፑሮሴ አሴተነትን ሱመ ሶንቶ እኖ ምነ ዴ። ኦረሴ አኬለ ከልቶ ሱሞሴ ኻድን ኮደቴተ አኩተኤ አከን። 17እሼተ እኖ እሾ ፐውሎስ ከመኤ ኦርቴ ከ ኡሉፕን ከ ኪን፥ «ሀ ኦሮሴ ኦርኸየ አዋቀሴ ዌ ፕሰ ቀረ ቀፖት ከ ሳንተ ድነ እሽነ ቶርኖ!» 18ከ ሌተ ሌከይተ አሴ ኮደቴ። ፐውሎስከ ሚሮዴ ከ ዴሰ ቲተዌ ከ ሀፑረሴ አሴተነት ክዴ፥ «አከ ኤኔንቶሴ ከረ ሶክቶኤ መኸ ዬሱስንን ኬ አጨጭን!» ሀፑረሴ አሴተነከ ኤኖው ሶኬ። 19ኦረሴ አኬለ ከልቶ ኦር፥ አክመ ሳንተሴ አእሽን ኮደቴተ አከናን እሾነ ቱረ ዱፈምቴ አኬን ከ ፐውሎስ እሾ ስላስ ቀፔን ከ ሞረፖፐ እሾነ ትቴን ከ ሳረ ፒተ ቱሮፐ እሾነ ዴሀይሰዴን። 20ከ ኤቴ ኡኩመምፐየ ሮም ቀሮፐ እሾነን ኣኔን ከመዬ እክዴኔ፥ «ኦሮሴ አሬ ቾ ኦረ አይሁድ ከ ከተማኖ ኦልኬለን ደፕን፥ 21ከ ኣተ አእኖ ኦረ ሮምት ቴየተ ከ ኮዴተ እኖ ፋንንክንን ኦረ ኮልን።» 22ከ ሰመይተን ተከ ኦልቀፔን ከ እሾነ ቀረ ኼን። ኡኩመንፐየሴኔከ፥ አከ ሜሀደ እሾነ ቁደ ሶክሸን ከ ኡሌተን እሾነ ቅደኔ አጨጬን። 23ከ ኤቴ አኩተት እሾነ ቅዴን ከመዬ፥ ትከ ህደ ኬሎፐ እሾነ ከልሼን ከ ኣፐ ትከ ህደ ቶይትኖ አጨጬን ከ ክዴኔ፥ «ፈየ እሾነ ቶይቴ።» 24ኣፐሴከ ኦውሰዴ ከ ትከ ህደት ካተ ከሮፐ እሾነ ከልሼ ከ ሎቃሶ ቆረ ለክይ ኦተንተ ከረ ቀንሼ ከ ህዴ። 25ኤቴ ኦል ቆተ ሀልኬተ ከይቴዬ ኾር፥ ፐውሎስ እሾ ስላስ ቅንሴተ እሾ መስሙሬተኔ ዋቀ ከለተይሰን። ኦረ ፕለ አህደሜከ እሾነ ደከይሰን። 26አኦፍን እስቀረን ኡፕንን መልይ ፒተከ ሀርሞ ሌሌሄቴ፥ ክርተ ትከ ህደ ኩልከ ሌሌሄ፥ ኻረደ ፕሰከ ፐነሜን፥ ሰንሰላተደከ ነመ ፕሰ ቁደ ፉረሜን። 27ኣፐሴ ኦረ ህደሜ ቶይትኖ፥ ኤቴ እምፐሴ ከ ኻረደ ፐፐነሜ አኬዬ፥ አኦረሴ አህደ ቀሄ እሽ ፐሀናቴ ከ እከ እስ እከሰ እስከፐ ኮረቴተ ሶክሰዴ። 28ፐውሎስ ኾር ኔሰ ኩትሼ ከ ኡሉፔ ከ ክዴ፥ «እኖ ፕሰንትን አሬ ክነይ፥ እስቀረ ረኮተን ቄደን።» 29እሸከ ክዴ፥ «ኼለ እፕሰን አነ ኾየ!» ከ ትከሴ አህዳት ካተ ከሮፐ ኬርተን ኩሌ ከ ተመቅተን ኸር ከ ፐውሎስ እሾ ስላስ ቱረ ፕኤ። 30ከ ለኮፐ ዴሰ እሾነ ሶክሼ ከ እሾነ ክዴ፥ «ነመይ፥ አከን ድኖ ማነ ኮዴተ አነ ፋን?» 31እሾነከ እሽ ክዴኔ፥ «ፖቀለ ዬሱስ አመኔ ከ፥ ኬ እሾ ቶለይት እድንተኔይ።» 32ከ ኦር እሸ እሾ ኦረ ትካድ ከረ ቾ ፕሰ ቃሌተ ዋቀ ቶሬን። 33እከ ሀልኬሴትይው እሾነ ቄዴ ከ ፈይካሶ ቀረ እሾነ ጨቄ ከ ስትይው ቶላድ ፕሰ ኦልን ክርስትነ ኼን። 34ከ ትካድፐን ፐውሎስ እሾ ስላስን ኣኔ ከ ደምተ እሾነ ዴሀይሼ። ከ ቆተ ዋቀ አመኔ መለ ቶላድ ኦልን ኸሶዴን። 35ኤቴ ፐርቴዬ፥ ኡኩመንፐየሴኔ ፎልሶወ ኤርኬን ከ ክዴኔ፥ «ኦሮሴ ፉረ።» 36ኣፐሴ ትከ ህደ ቶይትኖከ ፐውሎስ ክዴ፥ «ኡኩመምፐየ፥ ኦረሴ አአሌ ፉረሞ ክዴን ከ ነመ ኤርኬኔይ፥ ሶከ ከ ነከይተን ከለ።» 37ፐውሎስ ኡፍ እእሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እኖ አንሄለ መንክስቴተ ሮምእይ፥ እሾነከ እልደ ኦረ ቱረ አደፐ እኖ ቀረኤን ሙርን መል እኖ ቅዴን ከ ትከ ህደ ኬሎፐ እኖ ከልሼኔይ፥ ከ አመ ዴኮተን እኖ ፉርይ፥ እነ! እንኮድቶ። አእሾተ መተይሾት ዴኤን ከ እኖ ፉሬን።» 38ፎልሶወከ ኡኩመንፐየሴኔት ሴዴ ሌሌን። ኡኩመንፐየሴኔከ አክመ ፐውሎስ እሾ ስላስ ሄለ መንክስቴተ ሮም ኮዴን ኡፕናዴን ከ ፉሬን። 39ከ ኦር እሾነ ከፖፐ ኣኔን ከ አክመ ደፐይሾ እሾነ ዲሸኔኤ ካሰዴን ከ ትከ ህደ ኬለ አሌ እሾተ ሶክሼን ከ አከ አሌ ከተማፐ ሶከኔኤ እሾተ ቅንሰዴን። 40ፐውሎስ እሾ ስላስከ ኤዬ ሶኬን ከ ከመ ትከ ልድየፐ ኣኔን። ከ ኤዬ ኦረ አመኖ አኬን ከ እሾተ ኮኮነይሼን ከ ኩል ከፐ ተዌን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\