ኮደ 18

1ሴከመዬ ፐውሎስ አቴነዬ ኼ ከ ከተመ ቆሮንቶስ ኦፐ ኣኔ 2ከ ኤዬ ነመ ተከ አፒተ ፔንቶስ፥ አቅለ ክደሞ አኬ። እሸ ኔፎ ቱረን ነመ አይሁድ ከ ሀንቶታድ ፕርስቅለ ኦልን ኤቶስን ከረዬ ታልየዬ ዴሰ ኤፐ ዴኤን። ሴ ኔፎ ቆተ አኑቁሰ ተከ አሮም ቄለውዶስ ክደሞ አጨጬ ከ ክዴ፥ «ነመ ነመ አይሁድ ኮዴ ፕሰንተ አአሌ ከተመ ሮም ከረ ሶኮ» መለ። ፐውሎስከ እሾተ ከፖፐ ኣኔ። 3ቆተ ኮደይሾ ተከ ኮዴ እከ ፕሰንት ቱከነ ሄድናን መለ፥ ፐውሎስ እሾነ ከፐኤ ከላዴ ከ እሾነ ኦል ኮደ ኮን። 4ከ አውተ ሰምፐተ ኦረ አይሁድ ፕሰ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ አን ከ ኬለ ቶርን ከ ቶሮሴን ኦረ አይሁድ እሾ አክርክት ኦል ኬለ ፉር ከ እሾነ አመንሲሰ ኤከን። 5ኤቴ ስላስ እሾ ትሞቶስ ፒተ ሜቄዶንየትይ ዴሰ ዴኤኔዬ፥ ፐውሎስ ቃሌተ ቶሬተ ኦፖፐ ዲሰዴ ከ አክመ ዬሱስ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ (ክርስቶስ) ኮዴ ኦረ አይሁድት ቶርን። 6ኡፍ ኤቴ ኦረ አይሁድ እሸ ሺሽኖ ከ እሸ ኦኖዬ፥ አክመ ማክተ እሾነ ቀረ ኮድቶኤ፥ ፐውሎስ ኦሀታድ ክስክሰዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «ኦን እፐንተን፥ ዲከይሽን መተይሽነ እሽን ቀረው ፈደመ፥ አንት ሴፐዬ አንቾ። አንት አዌ ኩል ፓተ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኦፖፐን ኣነ።» 7ሴመለ ኦር ፐውሎስ እሾነ ከፐ ኼ ከ ትከ ኣፐ ተከ ትቶስ እዮስቶስ ክደሞት ኦፐ ኣኔ። ኣፖሴ ኔፎ ነመ ዋቀ አመኖ። ትከ ኣፖስት ኔፎ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ከፐ ዴሰ ክተ። 8ሳረ ትኮሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ቄርስፖስ ክደሞ ከ ቶላድ ፕሰ ኦልን ዋቀ አመኔን። ኦረ ቆሮንቶስ ኔፎ ሌከይተከ ቶረ ፐውሎስ ደከይሰዴ ከ አመኔ ከ ክርስትነ ኼ። 9- 10ሀልኬተ ተከዬ ፖቀለከ አኬተፐን ፐውሎስ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ ኔፎ ኬ ቀረ ረኮተን ቄዶይ፥ አንት ከሱ ኬ ኦልን ቻይ፥ እንፉረን ከ አፈን ቀፐደን። ሃሰወዶ፥ ኦረ ኩተይተን ከተሞሴን ከረ ቀፐይ።» 11ሴመለ ፐውሎስከ ኦር ፐረ ከ ሌየ ሌህ ኤዬ ከረ ፕሬ ከ ቃሌተ ዋቀ እሾነ ቶሬ። 12ክሴተ አከልዮስ ፒተ አከየ ኡኩሞዬ፥ ኦረ አይሁድ ተከኤ ኦልቀፔ ከ ፐውሎስ ቀረ ኼ ከ ፍርትሾንኮተ ቱሮፐ እሸ ዴሀይሼ። 13ከ ክዴ፥ «ነሞሴ አሬ ቾ አከ አሴረ ኪኖ ምነኤ አከ ኦረ ዋቀን አመንን ኮን።» 14ኤቴ ፐውሎስ ሄለት እሾተ ምነ ሃሰወዶዬ፥ ከልዮስ ኦፐኔ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ ኦረ አይሁድትይ፥ ከትን ነመ እሽን ምህሼ ታክ እሽን ቀረ ደፐ ኔቀ ኮዴ ኪቴዬ፥ እሽነ ደከይንን ሄኔ። 15አመ ሴኔ ሃሰደ እሾ መኸደ ከ ሴረ መተይሽነኤይ፥ እሽነ መተይሽነ ኦፐ ኦርሰደ ዲሼይ፥ አንት ዋን ሴኔ ከሮፐ ከለ ከ እሽነ ዴኸ ሙረ አንቀፖ።» 16ከ ኦር ትከሴ አፍርትሾንኮተ ኬለ እሾነ ሶክሼ። 17እከ ኦር ፕሰን ፍርትሾንኮተ ቱረ ሳረሴ አትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ሶስቴኔስ ክደሞ ቀፔን ከ ኦፐ ቅዴን። ኤቴ ኤዬ አሴ ኮድናኔዬ፥ ከልዮስ ኡመ እሾተን ዴሰን ቶየኔ። 18ሴከመዬ ፐውሎስ አኩተት ቆሮንቶስ ጨሬ ከ፥ ኤቴ ሄላሶ አመናት ሀርከ ቄዴ ከመዬ፥ ሶርየፐ መርከፐን ኣኔ። ኦፐ ፕርስቅለ እሾ አቅለ ኔፎ እሸ ኦልው ቻን። ፐውሎስ ቆተ ዋቀ ኸሰ ዳሰዴ መለ፥ አንአንን ቱረኔ ከተመ ክንክርየ ኦፐዬ መተ ኮሸዴ። 19ኤቴ ኤፌሶን ከዬኔዬ፥ ፐውሎስ ኤዬ አሌ ፕርስቅለ እሾ አቅለ ዲሼ ከ ከፐ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ ኩሌ ከ ኦረ አይሁድ ኮልሼ። 20ኤቴ እሾነ አከ አኩተት እሾነ ከፐ ጨሮ እሸ ቅንሰናኔዬ እሸ እሾነኤን ኦውሰኔ። 21መ ኾር እእሾነ ክዴ፥ «ኦን እዋቀ ክዴ፥ ተከ ፑኑ እንእሽን ከፖፐ ኦረ።» ከ መርከፐን ኤፌሶንይ ዴሰ አንተ ኼ። 22ከ ኤቴ ቄሳርየ ከዬዬ፥ ኤን ዴሰው ዬሩሰሌምፐ ኣኔ ከ ማፐረ አመንቴተትን ፓኔ ከ ሴከመዬ ኩምፐፔ አንሶክየፐ ሌከዴ። 23ከ ኤዬ ለመይቴተ ጨሬ ከ ሴከመዬ ኤዬ ኼኤው ከ ፒተ ኬላትየ እሾ አፍርክየ ኦፐ ፖረ ኣኔ ከ ኦረ አመኖ ኮኮነይሼ። 24ነመ ተከ አአሌክሰንቴርየ አፕሎስ ክደሞ ፒተ ኤፌሶን ኦፐ ዴኤ። እሸ ነሜዬ ፐልፐለይተ ሀዮተ ከ አሬን መታፈ ቁልቁሎተ ፈየ ተማሬ። 25እሸ ኔፎ ነመ አፈየ ፖረ ፖቀለ ኮለዴ ከ ሁፕነ ሀፑረትን ቆተ ዬሱስ ዴሰ ፈየ ኮልን። አኮድቶመ፥ እሸ እሰሴ አዮሀንስ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ ፐተ ኡፐ። 26አፕሎስ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ፉረ መል ሃሰወተ ፐዬ። ፕርስቅለ እሾ አቅለከ ኤቴ እሸ ደከዬኔዬ፥ ትከይሾ ኦፐ እሸ ሀሌን ከ ቆተ ፖረ ዋቀት ዴሰ አኸተ ቀረን ቀፕቶ እሽ ቶሬን ከ ለአይሼን። 27አፕሎስ ኤቴ ፒተ አከየ ኦፐ አንተ ፋኖዬ፥ ኦረ አመኖ እሸ ኜርሼ ከ ኦረ አመኖ አአከየ አከ እሸ ቴየደኔኤ ወርቀተ እሽ ታፌን። ኤቴ ዴሰ ከዬዬ፥ እከ ኦረሴ ዳሰተ ዋቀትን ኦረ አመኖ ፈየ ቃርቃሬ። 28ሴ ኔፎ ቆተ አከ ዬሱስ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ ኮዴ መታፈ ቁልቁሎተ ከረዬ ቶረን አክሾ ከ ኦረሴ አይሁድ ሰመይተ ቱረ ሺሸን ፑቶ መለ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\