ኮደ 2

1ኤቴ ፓሌተሴ ፔንቴቆስቴ ክደምቶ፥ ፋስከ ከመዬ ኩያተ ኩንደ ኬነተት ኡልፌሰምቶ ከይቴዬ፥ እሾነ ፕሰንትይ ፖረ ተኮፐዬ ኦልን ቻን። 2አእሾነ እስቀረን ኡፕንን መል ኔሰ አፑፔተ ምነ ኩምኖከ ሞንቴ ኸተ ዴኤ ከ አሌተሴ አኬለ ቻን ኬለ እመኬ። 3እከ ወ አረፐ አኦፐየ አፕተ ፐሀ አኬን። አረፐሴኔከ ኦልኬለ ፍደሜን ከ እሾነ ፕሰ ቀረ ቀኤን። 4ሀፑረ ቁልቁሎተከ እሾነ ፕሰ ከረ እመካዴ። እከ አሀፑረ ቁልቁሎተ እሾተ ዳሼ ምነ አፈ ሌካትን ሃሰወተ ፐዬን። 5ስትይ፥ ኦረ ተከ አአይሁድ ዋቀ አመኖ ከ ፒተ ፕሶፐዬ ኦሎፐ ዴኤ፥ ዬሩሰሌም ከረዬ ከለ። 6ኤቴ ኔሶሴ ደካዴዬ፥ ሰመይተ ኩተይተ ኦሎፐ ዴኤ። ቆተ አፈደ አኦሮሴ ፕሰንተትን ሃሰወናን እከ ደከዬን መለ ኦፐ ቀወዌን። 7ከ ሀርሞ ኦፐ ቀወውን ከ ወ ኦፐ ቄደኔ ደፔን ከ ኪን፥ «ኦሮሴ አሴ ሃሰወኖ ፕሰ ኦረ ፒተ ኬልለኤኔ? 8እሾነ አተ አፈዳኖ ሃሰወን፥ አንከ ፕሰንት ደከይንነ! 9እኖ ኦረ አጴርት ከ አሜድ ከ አኤላም ከ አሜሶፖታምየ ከ አይሁድ ከ አቄጵዶክየ ከ አፔንቶስ ከ አእስየ፥ 10ከ አፍርክየ ከ አፕንፍልየ ከ አክፕስ ከ አውረቸደ ሊፕየ አቄሬነ ከፐ ቸ፥ ከ እኖ ኦረ አይሁድትይ ከ ኦረ አመንቴተ አይሁድ አመኖ አከተመ ሮምት ዴሰ ዴኤ፥ ከ 11እኖ ኦረ ፒተ ቄርቴስ እሾ ኦረ ፒተ አረፕትይ፥ አተ እሾነ አተ ኮደሴ አዋቀ ኮኮከ አአፋኖን ሃሰወናን ደከይንነ?» 12ከ ኦር ፕሰንት ኦፐ ኦልን ቀወዌን ከ ወ ክደኔ ደፔን ከ ኦል ክዴኔ፥ «አተ ሴ ፕሰ ማነ?» 13ኡፍ ኦረ ዴሞ እሾነ ቀረ ሴስን ከ ኪን፥ «ማዶተ ታዴተ ወይኔተኤ እኬን ከ መማሾዴን።» 14ፔትሮስ ኮደምፐየሴኔ ኩደንከ ተከ ኦልይ ኤለ ቀአዴ ከ ኔሰ ሞንቶፔለ ቄዴ ከ ክዴ፥ «እሽነ አኦረ አይሁድ ኮዴት ከ እሽነ አዬሩሰሌም ከረ ከለትይ፥ ዌሴን አእሽነ ከሌን ከ ወ አንኪነ ኔፎ ፈየ ደከይሰደ! 15እሽነ አድከንተኔዬ ዴሰ ኦሮሴ እማሾዴ፥ መ ሌተ አመ ቴይከንተ ሳቴተ ሴሰዌይ፥ ኦረሴ እንማሾኔ። 16መ ኾር ሴዴ፥ እሰሴ አኹመምፐይተሴ እዩኤል ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 17‹ሀ ዋቀ እኪን፥ ኩየወ ፕረምፕረትይ፥ አንት ሀፑርዮን ኦረ ፕሰ ቀረ ቱቀ። ሄላስን አሀምየ ከ አቱፐረከ ኹመ ሃሰወደን፥ ኸዮለይተይሽንከ አኬተን (ኬለሸሀተን) ዱካተ ዋቀ አከ፥ ቅመያስን ኔፎከ ዱካተ ዋቀ ከፐ ኦልሰን ኦልሶደን። 18ኩየዎሴን ከረዬ፥ ኦርኸየዮ አሀምየ ከ አእስከተ ኩል ቀረኤን ሀፑርዮ ቱቀ፤ እሾነ ኔፎከ ኹመ ሃሰወደን። 19አንከ እል ሞንተ ቁደ ወ ኦልሰ ፐሀ አክሸ ከ ኸት ፒተ ቀረ ምልክተደ ኮደ፥ ዲከ ከ አፕተ ከ ቀየ አኩፐኖከ አካደ። 20አኩያተሴ ኩተ አፖቀለ ከ አኦረ ቀወንቶ እንከይንን ቱረን፥ ሌተ እቱከንተ፥ ሌየከ ዲከ ኮደ። 21ነመ መኸ ፖቀለ ሀሌኖ ፕሰከ ድነ።› እን እሼተ። 22«እሽነ ኦረ እስረኤልትይ፥ ሃሶሴን ደከይሰደ! አክመ ኡፕተን ምነኤ፥ ዋቀ ዬሱስ አናስሬትእ እሽነ ሬኼ። ሴዴ ኔፎ ዋቀከ እሸ ቁደን ኮደደ ኦልሰ ፐፐሀ ከ ወ ኦረ ቀወነ እሾ ምልክተደ፥ ኦተንተይሽኖፐ ኮዴተን፥ አክሼ። 23እሸ ኔፎ፥ አክመ ዋቀ ኸተው ቱረን ኡፖ ከ ኮደ ፒሰዴ ምነኤ፥ እሽነ ዳሰሜ። አከ ሀርከ ኝረመየ ኝረመየ ኦፐ ፈንሰሞ ከ ቶኦ ኮቴን። 24ዋቀ ኾር ሁፕነ ቶተኤ ፐሼ ከ ቶቶፐ እሸ ኻሼ፤ ሴዴ ኔፎ ቆተ ቶተ እሸ ቀፔተን ኤተንንን መለ። 25ታውት ከሱ ቆታድ ዴሰ አሴ ኪን፥ ‹አውተ ፕሰን ፖቀለ ፉልዮ ቱረ አክን፥ ቆተ አነ ኦል ቾ መለ፥ ዋን ፉረ አንቀፖ። 26ሴመለ ከርትዮ እኸሶዴ፥ አረፐዮከ ኸሶተን ሃሰወዴ፥ አንት ኔፎ እቱሮፐ ኸሰኔን ከላደ። 27አት ነፕሴትዮ፥ ፖረ ኦረ ሌኤ ኦፐ ከሎ ከረ አዲሶ፥ ኡመ ፑከ አቁልቁልተይት ኔፎ አከ ጨፕጨፖ አኮቶይ። 28ፖረ ቻተኤ አነ ኡፕነሴ፥ ከ አነ ኦል ቻተን አኩተት አነ ኸሰሰ።› 29«ኮያለኖ፥ አንት ኣከሴ ኸኖ አኸተ ታውት አክመ ቶኤ ከ ሀውለሜ፥ ሀውላድ ኔፎከ አምክ አሬ እኖ ከፐዬ ቾ፥ ፈየ እሽነ ሌሌተ እንኤተንሸ። 30ታውት ኾር፥ ቆተ ኹመምፐይተ ኮዴ መለ ከ ኸሰሴ አዋቀ ኸኸን እሽ ከሌ ከ ክዴ፥ ‹ሰኜተይትፐን ነመ ተከ አልካት ቀረ ኑቁሰ ኮደ ከ ኩቲሸ› አኡፖ መለ፥ 31ቶቶፐ ኻነ ክርስቶስ ቱረኔው አኬ ከ፥ አክመ ፖረ ኦረ ሌኤ ኦፐ ከሎ ከረኤን ሀስንን ደክንታድ ኔፎከን ጨፕንን፥ ሃሰወዴ። 32ዋቀ ዬሱሴቶሴኤ ቶቶፐ ኻሼ፥ እኖ ኔፎ ፕሰንት ቆቶሴት ዴሰ አንማክየ። 33ሴመለ እሸ ዋቀ ከፐኤ ሀርከ አአክተት ኡልፌሰሜ ከ ኸሰሴ አዋቀ ቆተ ሀፑረ ቁልቁሎተት ዴሰ ዳሼ፥ እሸ ዋቀ ከፐ ቄዴ ከ እኖ ቀረ ቱቄ፥ ሴዴ አአመ አክንተን ከ ደከይንተን፥ ሀፑሮሴ እሸ። 34- 35አክመ ታውት ሞንቶፐን ፈየንን፥ እሸ መታድእ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ‹ሀ ዋቀ እፖቀለዮ ክዴ፦ ሀከን ፓለካረዳት ሎቃት ኬሎፐ ኦርሾ ከረኤ፥ አክትዮ ኬለኤ ኩቴኤ።› 36«ሴመለ ዋቀ ዬሱሴተሴ አእሽነ ፈንስቴኔ ፖቀለ ከ ድንሸምፐይተ ኮዴይ፥ ኦረ እስረኤል ፕሰ አዱካተን ሴዴ ኡፕናዶ።» 37ኦረሴ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ከርተይሾኤ ቀፐተሜ እከ ፔትሮስ እሾ ኮደምፐየ አፕለት ክዴኔ፥ «ከ ኩል ኮያለኖ፥ አሴዬ፥ ማነን ኮነ?» 38ፔትሮስከ እሾነ ክዴ፥ «ጩፖተይሽን ኦፐ ኦረ ከ፥ አከ ጩፖተይሽን እሽነ ሀስቶኤ፥ ፕሰንትይ መኸ ዬሱስ ክርስቶስን ክርስትነ ኸ፥ ዳሰተሴ አዋቀ እሽነ ዳሾ፥ ሀፑረሴ አቁልቁሎተኤ፥ አከተኔይ። 39ማነ መለ፥ ኸሰ አዋቀ እቱሮፐ እሽነ ኮዴ፥ ኸይሽን ከ አሄላስነ ከ አኦረ ፖረ ሴከዬ ቾ፥ አፖቀለ ዋቅኖ እስከፖፐ እሾተ ሀላደትእይ።» 40ከ ቀረ ፈየ እሾተ ቶሬ ከ እሾተ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ረኮተ ኼልቶሴ ኔቀ ቀረ ዴንቶ ኬለዬ እስን ፐሀ!» 41ኦረ ቃሌሴ ኻድ ዱከይሰዴ ከ ክርስትነ ኼ። አውሴትይ ነመ ኩመ ሴሰ ምነ ቾከ ማፐረ አመንቴተ ኦፖፐ ፐደወሜ። 42እሾነ ስትይ ወ ኮደምፐየ አዬሱስ እሾነ ኮልናኔኤ ኮለን፥ ከ ኦልን ከላን ከ ወ ደማኔ ኦልቱረ ሞሰን ከ ቅንሴተን ኮኮነን። 43ኮደምፐየ ቆተ ወ ኦረ ቀወነ ከ ምልክተደ ኮናን መለ፥ ኦረ ፕሰ ፉረ ፐዬ። 44ኦረ አመኖ ፕሰ ኦልንው ከላን ከ ወ ቀፐኔ ፕሰከን አኦልቱረተኤው። 45ዱላሶ ከ ወ አቀፐኔ እከን ከ ነመ ፕሰ አክመ ፐርፓችስንቶ ምነ ኦል ቆን። 46አውተ ፕሰ ትከ ቁልቁሎተ ኦፐ ተከ ኦልን አን፥ ከ ትካሶትይ ኦልቱረ ሞሶተ አቀፐን ሞሰን ከ ከርተ ፈየ ከ ኸሰን ኦልቱረ ደምተ ደም። 47ከ ዋቀይሾ ከለተይሰን። ኦረ ኔፎከ እሾነ ኡልፌስን። ዋቀከ ኦረ ድኖ አውተ ፕሰ እሾነ ቁደ ፐደውን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\