ኮደ 21

1ኤቴን እሾተ ከፐ ኻኔ ከመዬ፥ መርከፖፔን ፈየኔ ከ ፒተ ተከ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ቆስ ክደምቶፐ ቀጬሌ፥ ከ ፐረይታድ ፒተ ተከ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ሩድ ክደምቶፐ አኔ፥ ከ ኤዬ ዴሰ ከተመ ተከን ፓትረ ክደመ ኦፐ አኔው። 2ከ መርከፐ ኤዬ ዴሰ ፒተ ፍንቄ ኦፐ ቱልኖ አከኔ ከ ኦፐ ኤን ዴሰው አንትኖ ከመ ቻኔ። 3ከ ፒተሴ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ቆፕሮስ ክደምቶ ቅንደ ፕትተ ኦፐ ዲኔ ከ ፒተ ሶርየ ኦፐ አኔ። ከ ቆተ መርከፖሴ ኤዬ ሜሀደ ሌክሰተ ቀፖ መለ ትሮስፐ አኔ። 4ከ ኤዬ ኦረ አመኖ ፋኔ ከ ቴይኔ፥ ከ እሾነ ከፐ ኩያተ ተፐ ፕሬ። ሀፑረ ቁልቁሎተከ እሾተ ሌሌ፥ እከ ፐውሎስ ክዴኔ፥ «ዬሩሰሌምፐን ኣነን!» 5ኤቴ ኩየወ አንእሾተ ከፐ ጨሬ ፕረሜኔዬ፥ እንኻኔ ከ አንትኖ ከመው ቻኔ። እሾነከ እስከተይሾ ከ ሄላሶ ኦልን እኖ ኬሴን ከ ከተመ ቱለን እኖ ከዬን። አንከ ፐከቴተ ከፐ ኤዬ ኦልን ክልፒፐኔ ከ ዋቀ ቅንሰኔ። 6ከ ኦር ኦል ሀርከ ቄኔ። ሴከመዬ እኖ ኦር መርከፖፖፐን ፈየኔ፥ እሾነከ ትካሶ ኦፐ ቲተዌን። 7ኤቴን ትሮስይ ኻኔ ከ፥ አንትኖ አፐከቴተ ቀረ ፕሬ ከመዬ፥ ፒተ ፕቶሌምየኤን ከይኔ፥ ከ ኤዬ ኦረ አመኖ ኦል አክኔ ከ ኦልቀረ ነከይተ ከካሰኔ ከ ኩያተ ተከ እሾነ ከፐ ፕሬ። 8ከ ፐረይታድ ኤዬ ኻኔ ከ ቄሳርየፐ አኔ። ከ አዬ ትከ ዌንኬለውተ ተከ ፍልፖስ ክደሞ፥ ታቆኔወ ተፐፐዬ ተከ ኮዴ ኦፐ አኔ ከ እሸ ከፐ ኩቲኔ። 9እሸ ኔፎ ቱፐረን ሄመምን ከ ኹመ ሃሰወነ አፉር ቀፐ። 10ኤቴን እሸ ከፐ ኩየወ ሌከየ ፕሬዬ፥ ኹመምፐይተ ተከ አከፖስ ክደሞ ፒተ ይሁደት ኸተ ኤፐ ዴኤ። 11ኹመምፐይቶሴ ኦር እኖ ከፖፐ ዴኤ ከ ሰልፐተ ፐውሎስ ቄዴ ከ እስቱፐ ሎቀ ከ ሀርከ ህዴ ከ ክዴ፥ «ሀፑረ ቁልቁሎተ እኪን፥ ‹ኦረ አይሁድ አዬሩሰሌም ከረ ከሎ፥ ኣፐ ሰልፐቶሴት አሴ ህደን ከ ሀርከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኦፖፐ እሸ ተርፕሸን ከ ዳሸን።› » 12ኤቴን ሴ ደከዬኔዬ፥ እኖ እሾ ኦረ ኤፐ ቾ ፕሰንን ፐውሎስ ደውርኔ ከ ኪንነ፥ «ዬሩሰሌምፔለን ኣነን።» 13ፐውሎስ ኾር እእኖ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ማኔ አሴ ፖይንተን ከ ከርትዮ ኘረሀሲስንተን? አንት ፖቀለዮ ዬሱስ መለ ዬሩሰሌም ከረ ህደሜተ ድስ ዲሼይ፥ ቶተ ኔፎኤን ሀርምሰዴ።» 14ኤቴ አሴ ዴሀምተ ቴየተ ቲቴዬ፥ ኦር ወ አዋቀ ክዴ አኮዴኔን ኪኔ ከ አሌ ጨው ኪኔ። 15ኩያዎሴን ከመዬ እኖ ኦር ሜሀዳኖን ድክሰኔ ከ ዬሩሰሌምፐ ኻኔ። 16ኦረ አመኖ አቄሳርየ ኔፎፐዬ ኦረ ዴሞ እኖ ኦል ዴኤ ከ ትከ ምነሶኔተሴ አቆፕሮስ ኦፐኔ እኖን ኣኔ። ምነሶን ኔፎ ዴዮ ዴሰው ዬሱስ አመኔ። 17ኤቴን ዬሩሰሌም ከይኔዬ፥ ኦረ አመኖ ኸሰኔ እኖ ቴየዴ። 18ፐረይታድይ ፐውሎስከ እኖ ኦልይ የይቆፕ ቶየ ዴኤ። ቅመየ ማፐረ አመንቴተ ፕሰ ኔፎ ኤዬው ቻን። 19ፐውሎስ ኤቴ ኦረ ፕሰን ፓኔዬ፥ ወ ዋቀ እሸ ቁደን ኦተንተ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኦፐ ኮዴ ፕሰ ተከ ተከ እሾነ ቶሬ። 20ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ ፕሰንት ዋቀ ከለተይሰዴን። ከ ፐውሎስ ክዴኔ፥ «ፐውሎስ እናኖ፥ አክመ ኦረ አመኖ ኩመደ ሌካት ድከሞ ኦረ አይሁድ ኦፐ ቾ፥ ከ አሬን ሴረ ሙሴ ቀረ ከሞ እኡፕተ። 21አት አክመ ኦረ አይሁድ፥ አኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንፐ ከሎ ኮልንቶ ከ ኪንቶ፥ ‹ሄላስነ ደውረ ቀረን ሙረን ከ ኣተደ ኸተ ፖረን ቶይታደን፥› ከ አከ ሴረ ሙሴ አሌ ዲሸን ኮንቶ እደከዬን። 22ሴመለ ዴናት እደከየኔይ፥ ማነ ኮዴተ ወይ? 23ሴመለ ዋን ኬ ኪንነ ኮዴ። ኦተንትኖፐዬ ነመ ዋቀ ኸሰ ዳሰዴ አፉር ቻይ፥ 24አት እሾነ እስቁደ ቄዴ ከ እሾነ ኦልይ እስቁልቁለይሼ፥ ከ አከ መተይሾ ኮሸደኔኤ፥ አት ኮደቴተ አትከ ቁልቁሎተ ኦፐ ከልሶተ ከልሸን እሾተ ዳሼ። ኦ አሴ ኮቶዬ፥ ዌሴን ኬ ቀረ ቶራመ ፕሰ አክመ ፓተ ፐተ ኮደን፥ አት ኩልከ ሴረ አይሁድትን ከላንቶ ኦረ ፕሰ ኡፕናደይ። 25ቆተ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ከ አመ አመኖት ዴሰ ወርቀተሴ አንፒሰኔ ከ ታፍኔ ከ ኪኔ፥ ‹ደምተ ክለነ ኮደምቴ ከ ኜልቴ እንደመን፥ ከ ዲከን ደመን፥ ከ ወ ሲጶተን ቶኤ እንደመን ከ አልመሉመ ከፐ ሴካደ› እንኤርክኔይ።» 26ፐረይታድ ኦር፥ ፐውሎስ ኦሮሴ እስቁደ ቄዴ ከ ኦልን ደክንተይሾ ጨቀዴን ከ ስት ኩየወሴኔ አጨቀይሱመ አይተም ከ ሜቀ አክመ ድከዴን ከ ከልሶተ ኦፐ ፐውሎስ ምነን ከልቶ ኡፕናሰኤ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኩሌ። 27ኤቴ ኩየወሴኔ ተፐ ድከተ ኬለ ፎልሰቴዬ፥ ኦረ አይሁድ አእስየዬ ዴሰ ዴኤ ትከ ቁልቁሎተ ኬለኤ ፐውሎስ አኬ ከ ኦረ እሸ ቀረ ኻሼን ከ እሸ ቀፔን፥ 28ከ ኡሉፔን ከ ክዴኔ፥ «እን እሸ ኦርኖ ከ ሴርኖ እሾ ትኮሴ አቁልቁሎተ ቶር ከ ፒተደ ፕሶፐ ፖረ አን ከ ኦረ ኮልን፥ ከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ከልሼ ከ ትከሴ ቁልቁለውቴ እኖ ቱረ ኜልሼይ፥ ኼለ ኦረ እስረኤልትይ፥ እኖ ቃርቃረ!» 29ሴ ኔፎ ወ መለ አሴ ክዴኔ፥ ቆተ ነመ ተከ አከተመ ኤፌሶን ትሮፍሞስ ክደሞ ከተማፐዬ ፐውሎስ ቁደ አኬን ከ አከ አፐውሎስ እሸ ቄዴ ከ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐን ኩሌ እሾነ ፐሀናቴ መለ። 30ከተመ ፕሰከ ቱፐ ዴሰ ሆሬን። ሰመይተከ ተከ ኦልቁደ ዴ ከ ፐውሎስ ቀፔ ከ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ እሸ ትቴን ከ እሸ ሶክሼን። ኻረደ ትከ ቁልቁሎተ ኔፎከ ኤኖው ዱዱፈሜን። 31ኦሮሴ ኤቴ ፐውሎስ እከሰ ፋነኔዬ፥ ኦቶተ አኪንቶ «ሀ ዬሩሰሌም ፕሰ ኦልደፔ!» አጨጨምፐይተ አፒተ ሮምት ፎልሶተ ኦረነ አጨጭኖ ቀረ ከዬ። 32አጨጨምፐይተሴከ ፎልሶወ እሾ ሞቶለቀደ እስከመ ቄዴ ከ ሰመይተሴ ኦፖፐ ኩምፐፔ አውሌ። እሾነ ኦር፥ ኤቴ አጨጨምፐይተሴ እሾ ፎልሶወሴኔ አኬኔዬ፥ አሌ ፐውሎስ ቅዴተ ዲሼን። 33አጨጨምፐይተሴ ኦር ፐውሎስ ከፖፐ ዴሰ ኣኔ ከ ፐውሎስ ቀፔ ከ ክዴ፥ «ሰንሰላተ ለክን እሸ ህደ!» ከ ኦር ሴከመዬ ፐውሎስ አይኖ አክመ ኮዴ ከ ማነን አክመ ደፔ ኦረ ካሰዴ። 34ሰመይተሴ ኦፐዬ ኦ ኦረ ዴሞ ዌ ተከን ኪኖዬ፥ ኦረ ዴሞ ወ ፕለኤ ኪን ከ ኡሉፕንይ፥ አጨጨምፐይተሴ ኦር ቆተ ሆረይተ ሰመይተ ቀረን ወ ኬቶ ኮዴ ኡፕናተ መላሌ መለ፥ እፎልሶወ ክዴ፥ «ፐውሎስ ቄደ ከ ከንተይሽን ከሮፐን ከለ።» 35ፐውሎስ ኤቴ ከወተ ቀሮፔለ ሶኬዬ፥ ቆተ ሰመይተ ሀርሞኤ እሸ ቀረ ሚሮዴ ከ ሀርከን እሸ ቀፔተ ሄኖ መለ፥ ፎልሶወ ሞንተኔ እሸ ሃዴን ከ እሽን ኣኔን። 36ማነ መለ፥ ሰመይተሴ እሸ ከመ አን ከ ኡሉፕን ከ ኪን፥ «አሌ እሸ!» 37ኤቴ ፎልሶወ ከንተይሾ ከረን እሸ ከየ ፎልሰናኔዬ፥ ፐውሎስ እአጨጨምፐይተሴት ክዴ፥ «ከትን ዌ ተከን ኬ ካሰደዬ እአነ ኦውሰታ?» አጨጨምፐይተሴከ እሽ ክዴ፥ «አት አሉ እአፈ ክርክ ኡፕታ? 38ነመሴ አፒተ ክፕስ አመ ዴሀት ኦሮፐ ቲየ ኻሼ ከ ኦረ ኦረ ሌይሼ ከ ኩመ አፉርን ኮመይቶፖፐ ፐቴ፥ ኬኔ?» 39ፐውሎስከ ክዴ፥ «አንት ከተመ ሴኔ ፔፕናኔ አፒተ ክልክየ ቴርሴስ ክደመ ከረኤን ዴለዴ። አንት ኔፎ አንአይሁድተ፥ አከን ኦሮሴት ሃሰወዶ፥ ሃሰ አነ ዳሼ።» 40ኤቴ እሸ ኦውሰዴኔዬ፥ ፐውሎስ ከወተ ቀረኤ ቀአዴ ከ አከ ሰመይተ ጨው ክዶኤ ሀርከን ሀምሼ። ከ ኤቴ ሰመይተ ኦልን ጨው ክዴዬ፥ አፈ እፕረውትን እሾተ ሃሰወተ ፐዬ ከ ክዴ፥


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\