ኮደ 22

1«ሄላኖ ከ ኣፐዳኖዬ፥ ሃሰን እሽን ቱረ ኦርሰደኤን ቀፐይ፥ አነ ደከይሰደ።» 2ቆተ እሸ አፈ እፕረውትን ሃሰወኖ መለ ሀርሞኤ ጨው ክዴን ከ እሸ ኬለ ነፐሀተ ቀፔን። ፐውሎስከ ሃሰወተ ፐዬ ከ ክዴ፥ 3«አንት አንአይሁድተ ከ ከተመ ቴርሴስ አፒተ ክልክየ ከረ ቸ ከረ ዴለዴ ከ ዬሩሰሌም ከረ ኩተዴ። ኮልሰምፐይትዮ ኔፎ ኬመልያል፥ አንከ ሴረ ኣፐደ ፈየ ኮለዴ። ከ አኮሴ አእሽነ አመ እስ ፕሰ ዋቀ ዳሴን ምነ አሴው ኮደ ዋቀት እስ ፕሰ ዳሼ። 4ከ ኦረ ፖሮሴትን ከላኖ ሀከ እሾተ ሌናን ከረ እሾነ ቶሬ፥ ከ ሀምየ እሾ እስከተ ቀፕን ከ ትከ ህደ ኬሎፐ እሾተ ከልን። 5ሴዴ ኔፎ አክመን ዱካተ፥ ቄስተ ኩተ እሾ ቅሞተ ፒተ አነ ማኩመ እኤተንሰ። አክመን ኣኖ ከ ኦረ ፖረስትን ከላኖ ተማስቆ ከረ ቀቀፖ ከ ዬሩሰሌምፐ ዴሀይሾኤ ከ ኾርትሾኤ አሄላሶ አአይሁድ አተማስቆ ከረ ቸ ኦፐ አነ ወርቀተ ታፌ ኔፎ እሾተው።» 6«ኤቴን አኖ ከ ተማስቆ ከፐ ፎልሰኖዬ፥ ኩያተ ኩተትይ አንእስቀረ አንኡፕንን መልይ፥ ሞንቴ ኸተ ለአይተ ኩተ አነ ቀረ ኦፐዬ፥ 7ስትይ አንከ ፒቶፐ ፕኤ፥ ከ ኔሰ አኪኖ ‹ሰኦል፥ ሰኦል፥ ማነኤ አነ ቶር ከ አነ ከመ አን?› ደከዬ። 8አንትከ ክዴ፥ ‹አተ ፖቀለይ፥ አት አአይኖ?› እሸከ ክዴ፥ ‹አንት አንዬሱሴተሴ አናስሬት፥ አአት ፖረ ቶርቶ።› 9ኦረ ስትይ አነ ኦል ቾ ለአይሴ ፐተ አኬ ዲሼይ፥ አእሸ አነ ኦልይ ሃሰወኖዬ ኔሳድን ደከይኔ። 10አንትከ ክዴ፥ ‹ከ ኩል ፖቀለይ፥ ማነን ኮደ?› ፖቀለከ ክዴኔ፥ ‹ኼከ ተማስቆ ኦፐ ኣኔ፥ ወ ኮተ ፕሰ ኤዬ ኬ ሌለመኔይ።› 11ኩቱመ አለአይቶሴ ቀረን ኻቴ ቆተ አንፓተ አኬተ አንኤተንንን መለ፥ ኦሮሴ አነ ከፐ ቾ ሀርከ አነ ቱፐ ቀፔ ከ፥ ተማስቆፐ አነን ኣኔ። 12«ከተሞሴን ከረዬ ኔፎ፥ ነመ ተከ አአመንቴተ ሀናንየ ክደሞ ከ ሴረ ፈየ ቶይትኖ ከለ። ኦረ አይሁድ አከተሞሴን ከረ ከሎ ፕሰከ እሸ ከለተይሰን። 13እሸ አነ ከፖፐ ዴኤ ከ አነ ከፐ ቀአዴ ከ አነ ክዴ፥ ‹ሰኦል፥ እናኖ፥ እልዳት አኬ ፐነሜን።› አንከ ኤኖው ፓተ አኬ ከ እሸ ኩል አኬ። 14እሸከ አነ ክዴ፥ ‹ዋቀሴ አኣፐዳኖት፥ አከ ወ አጫለነ ኡፕናቶ ከ ሀንቄልተሴ ኻድ አኦርኸይተ አክቶ ከ ኔሳድ ደከይቶ መለ ኸተው ኬ ሬኸዴይ፥ 15አከ ወ ደከይቴ ከ አክቴት ዴሰ ፉለ ኦረ ፕሰ ቱረ እሽ ማኩምተይ፤ 16ማነ መለ ጨር? ኼ ከ መኻድ ሀሌ ከ ክርስትነ ኼ ከ ጩፖተይት ጨቀዶ።› 17«ሴከመዬ ዬሩሰሌምፐን ኦሬ ከ አውተ ተከዬ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ዋቀ ቅንሰን። ዌከ አነ ቱረ አካዴን። 18እሸ ኔፎ ፖቀለ፥ ከ አነ ቱረ አካዴ ከ አነ ክዴ፥ ‹ኦረ ከተሞሴንት፥ ወ አት ቆትዮ ዴሰ ሌልተ ኬ ቀረን ቴየደኔይ፥ ኼ ከ አሌ እረ ቀረ ዬሩሰሌም ከረ ሶኬ!› 19አንትከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ አክመን ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ፖረ አኖ ከ ኦረሴ ኬ አመኖ ሂኖ ከ ኦፐ ቂኖ፥ እሾነ እአነ ኡፐን። 20አውተ ማክተሴ ኸይት እስትፋኖስ እከናን ኔፎዬ፥ አንት እሾተ ከፐን ቸ ከ እሾነ ቁደ ኮዴ ከ እሾነ ሜሀዳሶ ቶይቴ።› 21ፖቀለከ አነ ክዴኔ፥ ‹ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ከ አፖረ ሴከዬ ከሎፖፐን ኬ ኤርከይ፥ ኼ ከ ኣኔ!› » 22ሀከ ሴ ፕሰ ሃሰወኖ ከረኤ ሰመይተ ፐውሎስው ደከይሰን። ሴከመዬ ኾር፥ ኔሰይሾኤ ሞንቶፐ ቄዴን ከ ኡሉፔን ከ ክዴኔ፥ «ነመ አሴ ፐሆ ፒተ ከረ አሌ ፐሸ! ነመ አሴ ፐሆ እንቻንን!» 23ኤቴ ሰመይተሴ አሴ ኡሉፕኖ ከ ኦሀዋሶ ሞንተን ኩረየኖ ከ ኩያለይተ ሞንተኔለ ፍሎዬ፥ 24አጨጨምፐይተሴ ኦር እክዴ፥ «አሌ ፐውሎስ ቄደ ከ ከንተ ፎልሶተ ከሮፐ ከልሸ። ከ ወ መለ ሰመይተ እሸ መለ አሴ ኡሉፕነ፥ እሸ ቅደ ከ እሸ ቆረ።» 25ኤቴ ቴፐን እሸ ህዴን ከ ፕንክሼኔዬ፥ ፐውሎስ ሞቶለቀ እሸ ከፐ ቃዴትእ ክዴ፥ «ሄለ አኾረ እሸ ቀሬኤን ሙረምን መልይ፥ ነመ መንክስቴተ ሮም ቅዴተ ሴሮፐ እእሽነ ዳሰምቴ?» 26ሞቶለቀሴኔ ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ አጨጨምፐይተሴ ከፖፐ ኣኔ ከ ክዴ፥ «ነሞሴ ነመ መንክስቴተ ሮምእይ፥ ወ ነሞሴ ቀረ ኮተ መለ እስቶይታዶ!» 27አጨጨምፐይተሴከ ፐውሎስ ከፖፐ ዴሰ ዴ ከ እሽ ክዴ፥ «ሄለ አት አነመ መንክስቴተ ሮምኢ?» እሸከ ክዴ፥ «ኣ።» 28አጨጨምፐይቶሴከ ክዴ፥ «ሀ አንት ነመ ሮም ኮዴተኤ ኮደቴተ ኩተይቴተኔን ፕደዴ።» ፐውሎስከ ክዴ፥ «አንት ኾር ኦፐኤን ዴለዴ።» 29ኦረሴ እሸ ቆረ ድክሰዴ ኔፎከ ኤኖው አሌ እሸ ከፐ ሴካዴ። አጨጨምፐይቶሴ ኔፎከ፥ አክመ ነመ መንክስቴተ ሮም ሰንሰላተን ህዴ ኡፕናዴ ከ ፉሬ። 30ፐረይታድ አጨጨምፐይተሴ፥ ኦረ አይሁድ ወ ምነን ፐውሎስ ኸሰሴኔ ማነ አክመ ኮዴን ኡፕናተ ፈዴ ከ ሳረ ቄሴወ እሾ ፍርትሾንኮተ ፕሰ ኦሎፐ ኻሼ፥ ከ ፐውሎስ ህደፐ ፉሬ ከ እሾነ ቱሮፐ ዴሀይሼ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\