ኮደ 23

1ፐውሎስ ፍርትሾንኮወሴኔ ኦፐ ዴሰ ቶየዴ ከ ክዴ፥ «ኮያለኖ፥ አንት ሀከ አዌት ድከተ ፈየትንን ፉለ ዋቀ ቱረ ከላዴ።» 2ኡፍ ቄስተሴ ኩተ ሀናንየ ክደሞ፥ ኦረ ፐውሎስ ቁደ ዴሰ ቀቃዴኤ ክዴ፥ «አፋፐ እሸ ደይሸ!» ከ አጨጬ። 3ስትይ ፐውሎስከ ሀናንየ ክዴ፥ «አት ቁሰ አኖረን ዳተሜ፥ ዋቀ አሴው ኬ ደይሸ! አከ ሴረ ኪኖ ምነ ሃሰ ሙረኤ አሬ ኩቲቴ፥ ከ አከ ሴረ መል አነ ደይሸኔ ኤኖው አነ ቀሮፐ ኦረ አጨጭኒ?» 4ኦረ ኤዬ ቾከ ፐውሎስ ክዴ፥ «ሄለ አት ላድ ነመሴ አዋቀ፥ ቄስተ ኩተ ኮዴ ኦኒ?» 5ፐውሎስከ ክዴ፥ «ሴሮፐ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ነመ ሰመይተ ሙክኖ ቀረ ኦትተን ሃሰወደኔይ፥› ሀ ኮያለኖዬ፥ አክመ እሸ ቄስተ ኩተ ኮዴ አንኡፕናኔ።» 6ፐውሎስ፥ ኦረሴ ኤዬ ቾፐዬ ፐከ ተከ አክመን ኦረ ሳዱቅ፥ ፐከ ተከ ከን ኦረ ፌሬሰው ኮዴ እኡፕናዴ ከ ኔሳድ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ፍርትሾንኮተሴ ቱረ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ኮያለኖ፥ አንት አንፌሬሰውተ ከ ኦረ ፌሬሰው ከረ ዴለዴ! አመ ኔፎ ዋን መለ አሬ እሽን ቱሮፐ ዴሃዴ፥ ቆተን ኸሰ ኮኖ ከ ኪኖ፥ ‹ኦረ ሌ ቶቶፐ ኸ› መለ።» 7ፐውሎስ ኤቴ አሴ ሃሰወዴዬ፥ ኦረ ፌሬሰው እሾ ኦረ ሳዱቅ ኦል ፔቀ ፐዬ ከ ኦረሴ አፍርትሾንኮተ ኔፎከ ለክ ኦል ቅቴ። 8ማነ መለ፥ ኦረ ሳዱቅ እኪን፥ «ቶቶፐ ኻነ እንቻን፥ ኡመ ኤርከምፐቶወ እንቻን፥ ኡመ ሀፑረ ኔፎ እንቾ።» ኦረ ፌሬሰው ኾር እኪን፥ «ሴኔ ፕሰ ቸ።» ከ አመን። 9ስትይ ሆረይተከ ኦልን ኮፔ። ኮለ ኦረ ፌሬሰው ኦፐዬ፥ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴፐዬ ኦረ ዴሞ ኤለ ኼ ከ ኪን፥ «እኖ ነሞሴ ቀረ ደፐ ተከን ኔፎ አንአክኔ። ተከ ፑኑ ሀፑረ ታክ ኤርከምፐቶተ ዋቀኤ ሴ ፕሰ እሽ ሌሌ ኮድተይ፥ እኖ አንኡፕኖ።» ከ ኦል ሺሼን። 10ቆተ ፔቆሴ ቀረኤው ኮፕኖ መለ፥ አጨጨምፐይተሴ አፎልሶተ «ሀ ኦሮሴ ፐውሎስ ኝፈደ» ክዴ ከ ፉሬ። ከ ፎልሶወ ክዴ፥ «ኸት ከመን ኣነ ከ ፐውሎስ ኦተንተይሾ ከረ እሬተን ቄደ ከ ከንቶሴ አፎልሶተ ኦፐን ከለ።» 11ፐረይታድ ሀልኬትይ፥ ፖቀለ ፐውሎስ ከፐኤ ቀአዴ ከ እሽ ክዴ፥ «ፐውሎስ፥ አክመ ዬሩሰሌም ከረ አነ ማኩምቴ ምነኤ፥ ሮሜይ አነ ማኩምተዌይ፥ እንቃፐን።» 12ኤቴ ፐርቴዬ፥ ኦረ አይሁድ ኦል ኻሼ ከ ኦል ኸኸዴ ከ ክዴ፥ «ሀከን ፐውሎስ እከኖ መል ኡንተ አንደሞ ኡመ ፕሸ አንእክኖ።» 13ኦረ ሱላሴ ከረ ቾ ነመ ኩንደ አፉር ቀረ ቀፐ። 14ከ ሳረ ቄሴወ እሾ ቅሞተ ከፖፐ ኣኔን ከ ክዴኔ፥ «እኖ ሀከን ፐውሎስ እከኖ መል ኡንተ አንደሞን ኪኔ ከ ኦል ኸኸኔይ፥ 15ሴመለ እሽነ ፍርትሾንኮተ ኦል ከለ ከ አፈየ ፐውሎስ ቆረ ፐሀናደ ከ አጨጨምፐይተሴ አፎልሶተ ሮምት ኤርከ ከ ክደ፥ ‹አሬፐ ፐውሎስ እኖ ኤርኬ ከ ዋን አኩተት እሸ ቆረኤ ቸይ።› እኖ አእሸ ዴሰን ከይንን ቱረን ፖሮፐ እሸ እከሰ እንሀርምሰኔይ።» 16መ ኾር፥ አሹመ ፐውሎስ ቆተ ሱላሴ ደከዬ መለ ከንተ አፎልሶወ ኦፐ ኣኔ ከ ፐውሎስ ሌሌ። 17ፐውሎስከ ሞቶለቀዳፐ ተከ ሀሌ ከ እሽ ክዴ፥ «እኖሴን ዌኤ አጨጨምፐይተ ሌለኔይ፥ ከፖፐን ኣኔ።» 18ሞቶለቀሴኔከ እነሴኔ ቄዴን ከ አጨጨምፐይተሴ ከፖፐን ኩሌን ከ ክዴኔ፥ «ኣፐሴ ህደሜ ፐውሎስ ክደሞ አነ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ ‹እኖሴን ዌ አጨጨምፐይተ ሌለኔይ፥ እሸ ከፖፐን ኣኔ።› » 19አጨጨምፐይተሴከ እነሴኔ ቱፐ ሀርከ ቀፔ ከ ቅንዶፐ ዴሰን ክዴ ከ ኸዌ ዴሰ እነሴኔ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ማነ አነ ሌልተ?» 20እነሴኔከ ክዴኔ፥ «ኦረ አይሁድ ፐርይ አክመ ዴኦ ከ ኬ ካሰዶ ከ ክዶ፥ ‹አኩተትን ፐውሎስ ቆረ ሄነይ፥ ፍርትሾንኮተ ቱሮፐ እሸ እኖ ዴሀሰኤ› ኦል ከሌን። 21ሴመለ አት እሾተኤን ኦውሰደን። ማነ መለ፥ ኦረ ነመ ኩንደ አፉር ቀረ ቀፖ ኸኸዴ ከ ኦል ክዴ፥ ‹ሀከን ፐውሎስ እከኖ መልይ ኡንተ አንደሞ፥ ኡመ አንፕሸ አንእክኖይ።› ከ ቱረ አሰዴ ከ ወ እሾተ ኦርሰ ፐተው አሰንይ።» 22አጨጨምፐይተሴከ እነሴኔት ክዴ፥ «ዌሴን አአነ ሌልቴ ነመ ተከ ኔፎ ከፐን ሌለን።» ከ እነሴኔ ከልሼ። 23ሴከመዬ አጨጨምፐይተሴ ሞቶለቀዳፐ ነመ ለክ ሀሌ ከ እሾነ ክዴ፥ «ኦረ ሀልኬት ሳቴተ ሴሰ ቀረ ኾ ከ ፒተ ቄሳርየ ኦፐ ኣኖ፥ ፎልሶተ ድፐ ለክ እሾ ኦረ ፈርተን ኣኖ ነመ ኩንደ ተፐ ከ ኦረ ኦረነ ቀፖ ነመ ድፐ ለክ ሀርምሰደ። 24ከ ፐውሎስ ኔፎ፥ ፈርተ ሀርምሸ ከ አከ ነከይተን ኡኩመምፐይተሴ ፍልክስ ክደሞ ከፐ ከዮ ኮደ።» 25ከ ወርቀተ ነከይተ ታፌ ከ ክዴ፥ 26«አንት ቄለውዶስ ሉስዩስ፥ ኬ አኡልፌሰሜ ኡኩመምፐይተ ፒተ ኮዴ ፍልክስ፥ ማነፐ ክተን ኬ ኪን? 27ነሞሴ አሬ ቾ አሉ ኦረ አይሁድ እሸ እከን። አንትከ፥ አክመ እሸ ነመ መንክስቴተ ሮም ኮዴ ኡፕናዴ ከ ፎልሶትዮን እሽ አውሌ ከ እሽን ፐሄ። 28ወ መለ እሸ ኸሰሴኔ ኔፎ ኡፕናተ መለ፥ ፍርትሾንኮተይሾ ቱረ እንእሸ ዴሀይሼ። 29ወ መለ እሸ ኸሰሴኔ ኔፎ አክመ ሴረይሾ መለ ኮድቴ እንኡፕናዴ። መ ኾር ወ ምነን እሸ እሸኔ ታክ እሸ ህደኔኤን። 30አክመ ኦረ አይሁድ እሸ እከሰ እሸ ሱላን ኤቴን ደከዬኔዬ፥ ኤኖዌን ኬ ከፖፐ እሸ ኤርኬ። ኦረ እሸ ኸሰስኖ ኔፎ አከ ኣነን ከ ኬ ቱረ እሸ ኸሰሰኔኤ እንእሾተ ሌሌ።» 31ፎልሶወሴኔከ አጨጮሴ ኻድ ቀረ ኮዴን ከ ፐውሎስ ሀልኬት ቄዴን ከ ከተመ አንትጳትርስ ክደመትን ከዬን ከ፥ 32ፐረይታድይ፥ ፐውሎስ ቁደ ኦረሴ ፈርተን አኖ ዲሼን ከ እሾነ ከንተይሾ ኦፐ ቲተዌን። 33ኦረሴ ፈርተን አኖ ኤቴ ቄሳርየ ከዬኔዬ፥ ወርቀተሴ አነከይተኤ ኡኩመምፐይተሴ አፒተት ዳሼን ከ ፐውሎስ እሸ ቱሮፐ ዴሀይሼን። 34ኡኩመምፐይተሴ አፒተከ ወርቀተሴ አነፐፔ ከ ፐውሎስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አት አነመ ፒተ አይሸ?» ከ ኤቴ አክመ ነመ ፒተ ክልክየ ኮዴ ኡፕናዴዬ፥ 35እፐውሎስ ክዴ፥ «አውተ ኦረ ኬ ኸሰስኖ ዴኦዬን ቆተይት ዴሰ ደከየ።» ከ አክመ ትከ ሄሮድስ ከረ እሸ ቶይተኔ አጨጬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\